Platform for self-assessment and development of the teaching competence for VET teachers and trainers

3veliavos

Dotacijos sutartis pasirašyta. Projekto veiklos prasidės jau 2018 metų spalio mėn.

Projekto pradžia 2018.10.01 pabaiga 2020.09.30

Projekto nuoroda: 2018-1-LT01-KA202-047053

Projekto vertė 263450 EUR

Pagrindinė informacija yra https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-LT01-KA202-047053

Projekto tikslas yra sukurti elektroninį įrankį, kurio pagalba profesijos mokytojai galės įsivertinti, valdyti, prižiūrėti ir lyginti savo kompetencijas. Turint omeny šios užduoties kompleksiškumą ir išskirtinumus kiekvienoje profesinėje sistemoje atskirose šalyse, tuo pačiu ir požiūrių skirtumus, išvystytą patirtį, yra ypatingai svarbu gebėti glaudžiai bendradarbiauti tarp partnerių. Projekto partneriai, kurių yra 6 iš 3 skirtingų šalių, yra šie: VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras (koordinatorius)iš Lietuvos, Vytauto Didžiojo universitetas iš Lietuvos, Blinc eG iš Vokietijos, Institute for Technology and Vocational Education at Brement University iš Vokietijos, Research centre CARVET at the Verona University iš Italijos ir Association of VET centres CNOS-FAP iš Italijos.


The Project agreement has been signed. The Project activities shall come into force since October 2018.

Start: 01-10-2018 – End: 30-09-2020

Project Reference: 2018-1-LT01-KA202-047053

EU Grant: 263450 EUR

Project information can be found on https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-LT01-KA202-047053

Project goal is to develop electronic tool for the self-assessment, monitoring, guidance and comparability of the teaching competence of VET teachers. Having in mind the complexity of this task and it’s relevance for the VET systems in many countries, as well as the variety of the policies, approaches and practices of development and assessment of teaching competence of VET teachers in the EU countries, this undertaking requires strong international partnership.
The project partnership consists of 6 partners from 3 countries: VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras (public VET centre) from Lithuania (project co-ordinator), Vytautas Magnus University Institute of Education Science from Lithuania, Blinc eG from Germany, Institute for Technology and Vocational Education at Brement University from Germany, Research centre CARVET at the Verona University from Italy and Association of VET centres CNOS-FAP from Italy.