Projekto Nr. 2018-1-LT01-KA202-047053 baigiamasis  etapas

projekto-nr-2018-1-lt01-ka202-047053-baigiamasis-etapas

Šių metų kovo 4 d. įvyko baigiamasis projekto  Nr. 2018-1-LT01-KA202-047053 partnerių susitikimas. Dėl  COVID-19  pandemijos, projekto vykdymo trukmė pailgėjo ir projekto baigimas suplanuotas 2021 m. kovo 31 d., o paskutiniai  partnerių susitikimai vyko nuotoliniu būdu. Pandemija visose šalyse sutrukdė gyvai susitikti su partneriais, bet nesutrukdė sėkmingai sukurti profesijos mokytojų ir meistrų kompetencijų įsivertinimo ir vystymo platformos https://teachvet.eu//.

Pagal atliktą palyginamąjį profesijos mokytojų ir meistrų kompetencijų tyrimą Lietuvoje, Vokietijoje ir Italijoje buvo sukurta kompetencijų įsivertinimo ir vystymo platforma. Jau pirmieji platformos sklaidos užsiėmimai parodė, kad vietoj planuotų 40 dalyvių, susipažinti su platforma panoro virš 160 mokytojų vien iš Lietuvos.  Dėl didelio susidomėjimo organizavome papildomą sklaidos seminarą. Paskutinio susitikimo metu, partnerė iš Bremeno universiteto Iris Klein pabrėžė, kad svetainė tapo  populiari tarp jaunų Vokietijos profesijos mokytojų, o Veronos universitetas vietoj planuotų 40 dalyvių pravedė platformos sklaidos seminarus 130 profesijos mokytojų bei studentų.

Projekto metu  buvo siekiama sukurti tokį produktą, kuris būtų pasiekiamas paprastam vartotojui. Nors pagrindinė projekto kalba buvo anglų, tačiau visi partneriai savo iniciatyva išvertė tekstus į lietuvių, italų ir vokiečių kalbas. Tai  išplėtė svetainės lankytojų ratą.  Platformai populiarumo suteikė tai, kad svetainė ne tik padeda įsivertinti savo kompetencijas, bet nukreipia, kaip ir kur galima patobulinti savo sugebėjimus.

Vytauto didžiojo universiteto profesorius Vidmantas Tūtlys susitikimo metu pabrežė, kad toks profesijos mokytojų susidomėjimas parodė platformos naudą ir reikalingumą. Sklaidos seminarų metu dalyviai išsakė savo pageidavimus dėl panašaus produkto, tačiau skirto profesinėms žinioms įsivertinti sukūrimo.

 

Profesijos mokytoja  Snieguolė Jaruševičienė


 

Final meeting in the project No. 2018-1-LT01-KA202-047053

The final partner meeting for the project 2018-1-LT01-KA202-047053 was run on the 4th of March. Because of COVID-19 situation, the project took longer than expected and the finalisation was planned until 31-03-2021 while the final meetings with the partners were held online instead of live meetings. The pandemic situation throughout the whole country didnot allow to meet face to face but it didnot disturb the plans to create and run platform for self-assessment and development of the teaching competence for VET teachers and trainers  https://teachvet.eu//.

According to the competence matrix prepared by Lithuanian, German and Italian colleagues, the platform was created. The first dissemination seminars showed that instead of 40 participants, more than 160 participants were willing to join the seminar in Lithuania. Extra seminar was organised due to this issue. The final partner meeting revealed that in Germany according to Iris Klein (partner from  Bremen university) the platform is popular among the young German teachers while Verona university claimed that instead of planned 40 participants there were 130 professional teachers and students involved in dissemination seminars.

The project was aimed to create a product that is available to a simple user. Though the main language was English, the partners translated the texts and information into Lithuanian, Italian and German. This allows to attract more users throughout the countries. The popularity of the platform is not only because it helps to evaluate the competencies but it also directs the user to the links for the personal development.

Professor V. Tutlys from Vytautas Magnus university emphasized that such interest from VET teachers demonstrated the benefits and need for the platform. During the dissemination workshops, participants expressed their wishes for the development of a similar product, but oriented to self-assessment of professional knowledge.

 

Snieguolė Jaruševičienė