Ką mokytis

d

Projekto „Platform for self-assessment and development of the teaching competence for VET teachers and trainers“ partnerių susitikimas

Š. m. rugsėjo pradžioje (2018-09-03 d.) pasirašyta dotacijos sutartis su projekto „Platform for self-assessment and development of the teaching competence for VET teachers and trainers“ partneriais. Spalio 25-26 dienomis VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre projekto aptarti susirinko visi 6 partneriai iš trijų šalių – Elektrėnų profesinio mokymo centras (EPMC), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Blended learning institutions cooperative (BLINC), Universitaet Bremen (Uni Bremen), Universita degli studi di Verona, Federazione Centro nazionale operesalesiane formazione aggiornamento professionale (CNOS FAP).

Projekto „Platform for self-assessment and development of the teaching competence for VET teachers and trainers“ koordinatorius yra VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras. Susitikimo pradžioje EPMC direktorė dr. Silva Lengvinienė pasveikino susirinkusius ir pasidžiaugė, kad visi taip aktyviai dalyvauja. Susipažinę su dienotvarke, suderinę svarbiausias pokalbių temas projekto dalyviai kibo į darbus.  VDU dr. Vidmantas Tūtlys pradėjo susitikimą Projekto pristatymu. Daugiausiai laiko skirta Projekto tikslų analizei bei produkto kūrimui.

Antroji susitikimo diena buvo suorganizuota Kaune VDU patalpose. Apžiūrėję universiteto patalpas, susipažinę su universiteto veikla, partneriai aptarė administracinius, finansinius Projekto klausimus, analizavo biudžeto dalis.

Pirmasis susitikimas praėjo sėkmingai, naudinai ir efektyviai. Tikime, kad darbas vyks sklandžiai, nes visi nusiteikę geranoriškai ir turi daug idėjų, kurias nekantrauja įdiegti Projekte.


Grant agrement signed at the beggining of September (03.09.2018) was the topic of the first kick-off meeting for the Project „ Platform for self-assessment and development of the teaching competence for VET teachers and trainers“. On the dates 25-26.10.2018 six Project partners met together from three countries.  The Project parties: Elektrėnų profesinio mokymo centras (EPMC), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Blended learning institutions cooperative (BLINC), Universitaet Bremen (Uni Bremen), Universita degli studi di Verona, Federazione Centro nazionale operesalesiane formazione aggiornamento professionale (CNOS FAP). Each and everyone analyzed Project application data during this meeting.

The first meeting day was organised in Elektrėnai as the Coordinator is located there. EPMC principal dr. Silva Lengvinienė congratulated the participants with the start of the new project and was happy to see everyone present in the meeting. At the beggining of the meeting EPMC as the Project coordinators introduced everyone with the time schedule, agreed on the main meeting topics. VDU dr. Vidmantas Tūtlys started the meeting with the Project content presentation. The most of the time was dedicated to the analysis of Project goals, creation of the product, which is the main priority of the Project.

The second meeting day was organised in Kaunas at the premises of VDU. Having an excursion around the university and its activities, the partners have discussed on the administrational, financial Project questions. There was an analysis made on the budget part, the clarification of the details made.

The first meeting was really successful and those two days were really effective and useful. It is already clear after the first two days that the work between the partners shall be smooth as everyone isso enthusiastic, there are a lot of ideas that can be easily integrated in the Project.

 

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovė Lina Triponienė

g

o