Tapkultūrinio dialogo ypatumai

stazuote-maltoje-2019m-epmc

2018-1-LT01-KA102-046705


 

STAŽUOTĖ MALTOJE

 

2019 m. balandžio 7 – 14 dienomis Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojos Asta Rainienė ir Violeta Avižėnienė dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Tarpkultūrinio dialogo ypatumai“.

Stažuotės metu mokytojai gilino savo profesinius įgūdžius ir kompetencijas lankydamiesi ir stebėdami teorijos bei praktikos užsiėmimus profesinėse mokyklose, kuriose susipažino su Maltos patirtimi sprendžiant diskriminacijos problemas mokyklose bei švietimo iššūkiais imigrantų moksleiviams. Stažuotės metu profesijos mokytojai turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, su kolegomis aptarti pamokose naudotus mokymo ir klasių valdymo metodus, perimti jų gerąją patirtį.

Profesijos mokytojai patobulino klasių valdymo gebėjimus, probleminių situacijų, susijusių su diskriminacija, patyčiomis ar etninių konfliktų apraiškomis, atpažinimo ir sprendimo įgūdžius, įgijo žinių, kaip lengviau įtraukti imigrantus į švietimo sistemą. Po pamokų stebėjimų vykusiuose aptarimuose buvo aptariami pamokose naudoti mokymo ir darbo metodai, mokymo proceso individualizavimas.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


 

STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

 

2018 m. gruodžio 9 – 15 d. Elektrėnų profesinio mokymo centro mokytojai dalyvavo stažuotėje Londone, Jungtinėje Karalsytėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Tarpkultūrinio dialogo ypatumai „.

Jungtinėje Karalystėje mokytojai lankėsi Londono koledžuose ir profesinėse mokyklose. Stažuotės programos metu mokytojai susipažino su Jungtinės Karalystės patirtimi sprendžiant diskriminacijos ir integracijos problemas mokyklose, patobulino savo sugebėjimus dirbti su tautinių mažumų moksleiviais, imigrantais, taip pat pagerino pamokų vedimo ir grupių valdymo sugebėjimus klasėse.

Lankantis profesinėse mokyklose mokytojams buvo sudarytos sąlygos stebėti teorijos ir praktikos pamokas. Stebėdami anglų kolegas mokytojai susipažino su naudojamais pamokų vedimo ir klasių valdymo metodais, perėmė užsienio kolegų gerąją patirtį. Po pamokų stebėjimų vykusiuose aptarimuose buvo aptariami pamokose naudoti mokymo ir darbo metodai, mokymo proceso individualizavimas.

Kiekvienam stažuotėje dalyvavusiam profesijos mokytojui išduoti Europaso mobilumo dokumentai, stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.


STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2018 m. spalio 20 – 27 dienomis Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojos Erika Ragickienė ir Daiva Msiovič dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Tarpkultūrinio dialogo ypatumai“.

Stažuotės metu mokytojai tobulino savo kvalifikaciją ir gebėjimus dirbti įvairių tautybių mokinių klasėse, kovoti su įvairaus pobūdžio diskriminacija, patyčiomis, etninių konfliktų apraiškomis. Stažuotės dalyviai lankėsi Centrinės Italijos profesinėse mokyklose, kuriose susipažino su šalies patirtimi sprendžiant rasizmo ir diskriminacijos problemas mokyklose. Stažuotės metu profesijos mokytojai turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, su italų kolegomis aptarti pamokose naudotus mokymo ir klasių valdymo metodus, perimti jų gerąją patirtį.

Profesijos mokytojai patobulino savo sugebėjimus dirbti su tautinių mažumų moksleiviais bei imigrantais, taip pat pagerino pamokų vedimo ir grupių valdymo sugebėjimus klasėse.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.