TARPTAUTINIŲ STAŽUOČIŲ GALIMYBĖS ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE

erasmus-logo su remeliu

Elektrėnų profesinio mokymo centras jau eilę metų aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose siekdama didinti tarptautinio bendradarbiavimo mastą švietimo srityje, tobulinti mokymo procesą, atnaujinti mokymo programas, kelti moksleivių tarpkultūrinio sąmoningumo ir supratingumo žinių lygį, visuomeniškumą ir tolerantiškumą. Erasmus+ programa, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, suteikia galimybes moksleiviams ir mokymo specialistams išvykti į stažuotes užsienyje.

Jau šią vasarą EPMC absolventai pagal projektą „Priedas prie diplomo“ išvyksta į stažuotes Maltoje ir Jungtinėje Karalystėje. Stažuočių metu absolventai realiose darbo vietose įgis specifinių profesinių kompetencijų, pakels jau turimų profesinių įgūdžių lygį, ypač kreipiant dėmesį į jų atitikimą šiandieninei darbo rinkai. Reali darbo patirtis įmonėse ugdys absolventų verslumą, paskatins iniciatyvumą, savarankiškumą, sugebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos bei sąlygų bet kurioje šalyje bei orientuotis verslo aplinkoje.

„Inovacijos statybų aikštelėje“ – tai projektas, kurio pagrindinis tikslas realiose darbo vietose tobulinti ir gilinti statybos paslaugų sektoriaus moksleivių praktinius įgūdžius, specifines kompetencijas ir bendruosius gebėjimus, siekiant geresnės darbo kokybės bei lengvesnės integracijos į darbo rinką. Tuo tarpu pagal projektą „Gero apetito“ virėjo, padavėjo specialybę studijuojantys moksleiviai stažuočių užsienyje metu tobulins savo praktinius įgūdžius, specifines profesines ir bendrąsias kompetencijas. Projektas „Nuo idėjos iki verslo“ suteiks galimybę automobilių elektromechaniko profesiją studijuojantiems moksleiviams pagilinti savo profesinius įgūdžius, įgauti naujos darbo patirties atliekant stažuotes užsienyje. Kompiuterinės įrangos derintojo, logisto-ekspeditoriaus bei sporto klubo veiklos organizatoriaus specialybių moksleiviai pagal projektą “Įgūdžių paletė“ stažuosis ir kels savo kvalifikacijas siekdami tapti konkurencingais specialistais.

Elektrėnų profesinio mokymo centro mokytojai turės galimybę kelti savo kvalifikaciją dalyvaudami stažuotėse užsienyje pagal projektą „Pažink prieš teisdamas“. Šio projekto tikslas – tobulinti mokymo specialistų edukologinius, psichologinius, pamokų vedimo ir klasių valdymo sugebėjimus, siekiant skatinti toleranciją, kovą su patyčiomis, diskriminacija ir etniniais konfliktais mokyklose.

Dalyvaudami projektuose profesijos moksleiviai bei mokytojai stažuosis Ispanijoje, Italijoje, Maltoje, Čekijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje.

Projektų stažuočių metu įgytos ir pagilintos profesinės bei bendrosios kompetencijos teigiamai įtakos būsimų projekto dalyvių karjerą, suteiks pranašumą ieškant darbo bei pasitikėjimo savimi kuriant privatų verslą. Šių projektų metu moksleiviai pagerins savo turimų profesinių, kalbinių, psichologinių žinių ir gebėjimų lygį, pasirengimo įsilieti į bendrą Europos darbo erdvę galimybes, pagerins asmenines nuostatas ir įgis europietišką mąstymą bei požiūrius. Moksleiviai realiai susipažins su ES darbo rinkos keliamais profesiniais reikalavimais įvairių specialybių darbuotojams, pagilins savo profesines, kalbines, kultūrines žinias. Moksleiviai taip pat įgis tarptautinio bendravimo patirties, užmegs naujų pažinčių, susipažins su stažuotės šalies kultūra, o dirbdami užsienio kolektyvuose geriau išmoks užsienio kalbą. Visas stažuotes pilnai finansuos Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Projektų vadovė

Dalia Mockeliūnienė