ES parama

SKAITMENINIO UGDYMO TURINIO KŪRIMAS IR DIEGIMAS (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001)

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ MODULIŲ ĮGYVENDINIMAS VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE (Projekto Nr. 10-023-T-0004)

JUNGTINIS PROJEKTAS “PAMEISTRYSTĖ – NAUJA GALIMYBĖ MAN!” (Projekto Nr. 10-010-J-0001-J02-00008)

 

JUNGTINIS PROJEKTAS “ĮGYK PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE!” (Projekto Nr. 10-025-J-0001-J01-00007)

 

KARJEROS SPECIALISTŲ TINKLO VYSTYMAS (Projekto  Nr. 10-008-P-0001)

 

PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMO RĖMIMAS IR SKATINIMAS (kvietimas 09.4.1-ESFA-T-736-02)

 

PRAKTINIŲ ĮGUDŽIŲ ĮGIJIMAS PAMEISTRYSTĖS BŪDU (PROJEKTO NR. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0008)

 

ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO PROFESINIO MOKYMO infrastruktūros plėtra  (PROJEKTO NR. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0024)

 

VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA KURIANT ENERGETIKOS  SEKTORINĮ PRAKTINIO MOKYMO CENTRĄ (PROJEKTO NR. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-018):

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO PASTATŲ ENERGETINIO ŪKIO MODERNIZAVIMAS (PROJEKTO NR. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-008):

 


Kuriame Lietuvos ateitį finansuoja-europos-sajunga