„Elektrėnų profesinio mokymo centro profesinio mokymo INFASTRUKTŪROS PLĖTRA“

es

Praktinio  mokymo bazės tinkamumas ir atitiktis darbo rinkos poreikiams yra viena  iš svarbiausių kokybiško profesinio mokymo ir mokymosi sąlygų. Vykstant sparčiai technologinei raidai bei augant naujausių technologijų taikymo mastams verslo įmonėse, Elektrėnų profesinio mokymo centras   visada siekė moksleivius supažindinti ir išmokinti dirbti su  pačia moderniausia įranga.

Siekiant modernizuoti ir atnaujinti mokymo bazę, 2019 m. buvo  pateikta  paraiška  ir  2020 m. sausio 13 d. pasirašyta sutartis bei  gautas finansavimas  iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų projekto Nr. 09.1.2-CPVA-K-722-01-0024 „Elektrėnų profesinio mokymo centro profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimui .

Už 499 323 EUR bus atnaujinta nusidėvėjusi ir įsigyta trūkstama praktinio mokymo įranga suvirintojo, elektriko, automobilių elektros įrengimų remontininko, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinėms profesinio mokymo programoms, sudarant sąlygas profesinio mokymo procese taikyti pažangius ir darbo rinkos poreikius  atitinkančius mokymo metodus.

Projekto koordinatorė  Snieguolė Jaruševičienė

 

es-parama