EPMC plėtra

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre pradėtas vykdyti projektas

 

„VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro plėtra kuriant energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą“

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras parengė ir VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikė paraišką, kuri sėkmingai perėjo vertinimo procesą ir LR Švietimo ir mokslo ministerija priėmė sprendimą skirti finansavimą projektui  VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro plėtra kuriant energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-1778 patvirtintu Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas sveikatos, švietimo, ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ sąrašu Nr. 3, į kurį įtrauktas projektas, viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras ir viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra 2011 m. liepos 25 d. pasirašė šio projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras yra regione, kuriame didelė energetikos įmonių koncentracija: Elektrėnuose, Kaišiadorių rajone, Vilniuje ir Kaune. Lietuvos energija AB vyksta naujo devintojo 445 MW galios energetinio bloko statyba, todėl netolimoje ateityje numatomas kvalifikuotų darbuotojų poreikis. Mokykla, bendradarbiaudama su energetikos srities verslo partneriais, yra aptarusi naujų profesinio mokymo programų poreikį. Elektrinių energetiniai blokai valdomi naujausia elektronine įranga, todėl užtikrinant darbuotojų didesnes galimybes darbo rinkoje, būtina rengti šios srities kvalifikuotus specialistus. Vadovaujantis Nacionalinės energetikos strategijos nuostatomis, Lietuva įgyvendina savo įsipareigojimus ES dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo elektros energijai gaminti. Statant vėjo elektrines, mažas hidroelektrines ir biokurą naudojančias termofikacines elektrines, išaugs atsinaujinančios energijos specialistų poreikis. Įgyvendinus projektą ir Elektrėnų profesinio mokymo centrui tapus energetikos sektoriniu praktinio mokymo centru bus rengiami kvalifikuoti energetikos specialistai, prisidėta prie darnios Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros, užtikrintas profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumas.

Šiuo metu Centras su Šarūno Kiaunės projektavimo įmone yra pasirašęs techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros sutartį, pagal kurią techninis projektas turi būti parengtas iki š. m. gruodžio mėn. Vėliau bus vykdomi rangos darbai. Dabar architektai projektuoja naują pastatą, kurio preliminarus plotas 900 kv. m. Jame bus įrengta: 5 laboratorijos, skaitykla, biblioteka, kabinetai, amfiteatrinė salė, techninės patalpos, eksploatuojamas stogas, ant kurio bus įrengtos saulės baterijos, saulės elektros fotogeneravimo sistema ir kt.  Architektai taip pat parengs ir dabartinio mokyklos pastato per tris aukštus renovacijos projektą bei mokomąją automobilių diagnostikos laboratoriją, pritaikytą automobilių diagnostikai.

Projektas VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro plėtra kuriant energetikos sektorinį praktinio mokymo centrą“ tęsis dvejus metus ir truks iki 2013 metų birželio 30 d. Projekto metu bus įgyvendintos veiklos: pritaikyta infrastruktūra energetikos sektoriaus praktinio mokymo centro įkūrimui; įsigyta praktinio mokymo įranga ir įrengtos mokymo vietos; nupirktos transporto priemonės mokiniams vežioti į praktinio mokymo vietas.

Taigi per dvejus metus VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras taps modernus, naujoviškas, aprūpintas pačiomis naujausiomis mokymo priemonėmis ir po dviejų metų mokinius pakviesime mokytis dar šešių perspektyvių profesijų: energetinių sistemų elektroniko, elektros ir automatikos įrenginių derintojo; energetinių katilų mašinisto; automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko; automobilių elektroniko; vizualinių sistemų specialisto.