Praktinių įgudžių įgijimas pameistrystės būdu

image description

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras kartu su 6 socialiniais partneriais – darbdaviais inicijuoja projektą „Praktinių įgūdžių įgijimas pameistrystės būdu“, skirtą pareiškėjo mokinių praktinių įgūdžių įgijimui ir tobulinimui pameistrystės formą projekto partnerių organizacijose. Projekto įgyvendinimo metu bus įgyvendinamas profesinis mokymas vykdomas pas darbdavį, kuris su asmeniu sudaro pameistrystės darbo sutartį, o teorinis profesinis mokymas bus vykdomas pas profesinio mokymo teikėją.Mokymasis pameistrystės forma yra pakankamai naujas būdas mokytis dirbant. Ši galimybė suteikia daug naudos mokiniui, kuris gali mokytis bedirbdamas pas darbdavį realiomis verslo veikimo sąlygomis ir atlikdamas realias užduotis. Naudą gauna ir darbdavys, kuris apmoko darbuotoją ir turi tuo pačiu palaikymą iš profesinio mokymo teikėjo. Pameistrystės procese dalyvaus kelių šalių atstovai – mokinys, pameistrystės mokytojas, meistras.Projektas inicijuojamas siekiant atliepti mokinių poreikį įgyti daugiau praktinių įgūdžių realiose verslo įmonėse dar besimokant profesijos. Pastebima, kad tokiu būdu įgyjamos žinios ir kompetencijos geriau įsisavinamos ir mokinys greičiau ir lengviau įsilieja į darbo rinką. Pastebima, kad studijas baigę mokiniai į darbo rinką ateina nepasiruošę, be kompetencijų kurios būtinos norint dirbti – pameistrystės mokymosi modelis puikiai pasitarnauja norint įgauti tų įgūdžių dar studijų metais.Projekto metu planuojama, kad pameistrystę atliks:

  • 4 mokiniai pagal Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programą (M43073202),
  • 7 mokiniai pagal Logisto ekspeditoriaus profesinio mokymo programą (M43041701),
  • 5 mokiniai pagal Automobilių elektros įrengimų remontininko mokymo programą (M43071601),
  • 4 mokiniai pagal Kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programą (M44061111)
  • 2 mokiniai pagal Suvirintojo mokymo programą (M44071501),
  • 1 mokinys pagal Virėjo mokymo programą (T43101304),
  • 2 mokiniai pagal Konditerio mokymo programą (M44101301).

Projektas skatina praktinių įgūdžių mokantis darbo vietoje įgijimą, sklandesnį perėjimą iš mokymosi į darbą, geresnį įsidarbinimą, glaudesnį švietimo ir verslo bendradarbiavimą, didesnę kvalifikuotų darbuotojų pasiūlos ir paklausos atitiktį. Projekto prisidedama prie praktinių įgūdžių įgijimo skatinimo darbo vietoje, didinant profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei jo patrauklumą.Projektu prisidedama prie Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano nuostatas. Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos atitinka Mokymosi visą gyvenimą plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano 2.1.1.2 veiksmo. Projektu siekiama padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą.

Projektas Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0008 „Praktinių įgūdžių įgijimas pameistrystės būdu“

Programa 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 09.4.1-ESFA-T-736 „Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas“
Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai
Projekto vykdytojas Elektrėnų profesinio mokymo centras
Projekto partneriai UAB „Brundis“

UAB „Finėjas“

UAB „Elektrėnų statyba“

UAB „Kietaviškių autocentras“

MB „Paragauk pats“

UAB „Autoverslo terminalas“

Projekto tikslas Padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, organizuojant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje ir sektoriniame praktinio mokymo centre
Planuojami rezultatai Projekto metu Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai praktinius įgūdžius įgis ir tobulins pameistrystės formą šešių projekto partnerių organizacijose. Projekto metu planuojama, kad pameistrystę atliks: 4 mokiniai pagal Apdailininko (statybininko) profesinio mokymo programą, 7 mokiniai pagal Logisto ekspeditoriaus profesinio mokymo programą, 5 mokiniai pagal Automobilių elektros įrengimų remontininko mokymo programą, 4 mokiniai pagal Kompiuterinio projektavimo operatoriaus mokymo programą, 2 mokiniai pagal Suvirintojo mokymo programą, 1 mokinys pagal Virėjo mokymo programą, 2 mokiniai pagal Konditerio mokymo programą. Projektu prisidedama prie praktinių įgūdžių įgijimo skatinimo darbo vietoje, didinant profesinio mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams bei jo patrauklumą.
Projekto vertė 51 500,87 EUR

 

foto-it foto-masazuotojai