Ką mokytis

IMG_20151104_141714_c

Neturintiems pagrindinio išsilavinimo

Asmenis, neturinčius pagrindinio išsilavinimo ir kuriems yra sukakę 14 metų, priimame mokytis pagal apdailininko (statybininko) ir staliaus mokymo programas mokymo programą.

IMG_20151104_142426_c

Turintiems pagrindinį išsilavinimą

Asmenis, turinčius pagrindinį išsilavinimą, priimame mokytis profesijos kartu įgyjant vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje. Baigus studijas išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

IMG_20151104_141916_c

Turintiems vidurinį išsilavinimą

Asmenis, turinčius vidurinį išsilavinimą, priimame mokytis pagal modulines ir dalykines profesinio mokymo programas. Mokymosi trukmė 1- 2 metai. Baigus studijas išduodamas profesinio mokymo diplomas.

EPMC laiptai ant stogo

Norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją

Asmenis, norinčius tobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją arba kompetencijų, reikalingų atliekant įstatymais reglamentuojamą darbą ar funkciją, kviečiame mokytis pagal tęstines profesinio mokymo programas ar jų modulius. Programų trukmė – iki 1 metų, jas baigus įgyjama valstybės pripažįstama EKS 1-3 lygių kvalifikacija. Modulių trukmė – iki 45 dienų, juos baigus suteikiama kompetencija (teisė dirbti) tam tikrą darbą.

Darbo rinkos mokymo programos: