Ką mokytis

Neturintiems pagrindinio išsilavinimo

Asmenis, neturinčius pagrindinio išsilavinimo ir kuriems yra sukakę 14 metų, priimame mokytis pagal apdailininko (statybininko) ir staliaus mokymo programas mokymo programą.

Turintiems pagrindinį išsilavinimą

Asmenis, turinčius pagrindinį išsilavinimą, priimame mokytis profesijos kartu įgyjant vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje. Baigus studijas išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

Turintiems vidurinį išsilavinimą

Asmenis, turinčius vidurinį išsilavinimą, priimame mokytis pagal masažuotojo ir automobilių elektromechaniko ir garso ir vaizdo technikos operatoriaus mokymo programas. Baigus mokslą suteikiamas profesino mokymo diplomas.