Ką mokytis

EPMC laiptai ant stogo

Norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją

Asmenis, norinčius tobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją arba kompetencijų, reikalingų atliekant įstatymais reglamentuojamą darbą ar funkciją, kviečiame mokytis pagal tęstines profesinio mokymo programas ar jų modulius. Programų trukmė – iki 1 metų, jas baigus įgyjama valstybės pripažįstama EKS 1-3 lygių kvalifikacija. Modulių trukmė – iki 45 dienų, juos baigus suteikiama kompetencija (teisė dirbti) tam tikrą darbą.

Darbo rinkos mokymo programos:

epmc-dirba-elektrikai-003

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą elektriką, gebantį dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja galios ir apšvietimo elektros įrenginius, gebantį montuoti ir eksploatuoti žemos ir vidutinės įtampos skirstomuosius tinklus bei elektrinių elektros įrenginius. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Elektriko kvalifikaciją sudaro kompetencijos: Atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus. Įrengti ir eksploatuoti silpnų srovių (ryšio, gaisro ir apsaugos signalizacijos) įrenginius. Įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius. Įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000...
mechtronics-large

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa

Programos tikslas – parengti automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikus, gebančius pritaikyti, derinti mechaninių sistemų elementus, montuoti ir reguliuoti mechaninius, pneumatinius įrenginius, eksploatuoti pneumatines sistemas, elektrinius, ir elektroninius įrenginius, padėti aukštesnio lygio specialistui montuoti, derinti ir reguliuoti valdymo sistemas, programuoti loginius valdiklius. Siekiant šių tikslų būsimieji automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi elektrotechninių medžiagų ir gaminių, mechanikos, elektrotechnikos, elektronikos, pneumatikos, jutiklių, valdymo sistemų, darbuotojų saugos darbe ir sveikatos, šaltkalvystės ir surinkimo darbų, mechaninių, pneumatinių, elektrinių ir elektroninių įrenginių, jutiklių, stebėjimo ir valdymo sistemų montavimo, derinimo, reguliavimo ir eksploatavimo ir kt....
tv3-laida-issirink-sau-ateiti

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai surinkti ir prižiūrėti scenos konstrukcijas, įrengti apšvietimo, vaizdo ir garso įrangą ir ją prižiūrėti. Įgiję renginių techninio aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse ir organizacijose, o taip pat užsiimti individualia veikla, apimančia renginių įvaizdinimą, įgarsinimą, apšvietimą bei vaizdo ir garso įrangos įrengimą ir priežiūrą. Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas dirba atviroje erdvėje ir uždarose patalpose įvairiame aukštyje, su svorio kėlimo įrenginiais. Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas privalo atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę...
automob. elektromichanikas 2foto

Automobilių elektros įrengimų remontininko mokymo programa

Asmuo, įgijęs automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikaciją, turi: gebėti braižyti ir skaityti brėžinius bei schemas, atlikti šaltkalvio darbus, valdyti technologinę automobilių remonto įrangą, atlikti reglamentinius automobilių techninės priežiūros darbus, ardyti ir surinkti automobilių mechanizmus ir sistemas, įvertinti automobilio mechanizmų ir sistemų techninę būklę pagal išorinius požymius ir naudojantis techninėmis matavimo priemonėmis, atlikti automobilio elektros įrenginių diagnostiką ir techninės priežiūros darbus, nustatyti ir šalinti automobilio detalių, mazgų ir automobilio elektros įrenginių gedimus, išardyti ir surinkti automobilio elektros įrenginius, montuoti automobilių dujinės maitinimo įrangos elektrinę dalį; žinoti bendrą automobilio sandarą, remontuojamų...
interior design concept: apartament mock-up over plots and architecture draws isolated on white background

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų parengti interjero apipavidalinimo eskizą, kompiuterinėmis programomis kurti visuomeninės ir individualios paskirties projektus bei juos įgyvendinti, gaminti ir interjere taikyti dekoratyvinius elementus, parinkti interjero apdailos medžiagas, saugiai atlikti interjero paviršių apdailą bei meninį dekoravimą, gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis, savo veikloje gebės taikyti ekonomikos, verslo, darbo saugos, higienos ir aplinkosaugos žinias. Programoje numatyta 11 privalomų modulių: įvadas į interjero apipavidalintojo profesiją, apipavidalinimo – dekoravimo technologijos, interjero elementų komponavimas, interjero projektavimas, projektų vizualizavimas, interjero detalių...
logistics-costs

Logisto ekspeditoriaus mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti plataus profilio žemesniosios ir vidurinės grandies specialistus, pritaikančius mokymo metu įgytas žinias prekių bei krovinių judėjimo, transporto rūšių sąveikos, sandėliavimo, krovos, transportavimo bei su tuo susijusios dokumentacijos rengimo procesuose. Kompetencijos Logistas ekspeditorius planuoja, organizuoja, vykdo ir kontroliuoja prekių ir krovinių judėjimą. Tvarko prekybos, gamybos ir paslaugų organizacijų užsakymus. Optimaliai panaudoja turimus arba samdomus transporto pajėgumus. Rūpinasi krovinius lydinčių dokumentų rengimu ir jų įforminimu muitinės įstaigose. Organizuoja ir vykdo informacijos srauto palaikymą. Kontaktuoja su transporto priemonių ekipažais ir sprendžia gabenimo metu iškylančias problemas. Profesijos perspektyvos Vykstant...
EPMC_Virejas

Virėjo profesinio mokymo programa

Dirbti visuomeninio maitinimo įmonėje ne tik sunkus, bet ir atsakingas darbas. Nuo virėjo darbo kokybės priklauso žmonių sveikata ir gera nuotaika. Kompetencijos Virėjas dirba įvairiose maitinimo įmonėse, geba parinkti darbui įrengimus, inventorių, įrankius. Moka klasifikuoti maisto produktus ir žaliavas, žino jų savybes, rūšis, laikymo sąlygas. Naudodamiesi receptūromis ruošia pusgaminius, karštus ir šaltus patiekalus, padažus, užkandžius, sriubas ir t.t. Išmano patiekalų dekoravimo ir pateikimo reikalavimus. Profesinės perspektyvos Paklausa ir užimtumas maisto ruošimo darbuotojui visada yra, nes tai populiari, turinti tvirtą paklausą profesija.   Mokymosi trukmė – 2 metai.
EPMC_ bankiniu_operaciju_mok_programa

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Ugdomos kompetencijos. Finansinių paslaugų teikėjas gebės parengti darbo vietą darbui, pristatyti finansines paslaugas, parduoti banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaryti draudimo sutartis, tvarkyti klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlikti kitas panašias bankines ir finansines operacijas. Specialistas mokės  atlikti klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu. Jis dirbs kompiuterinėmis programomis, gebės...
EPMC_Sekretoriaus_profesija

Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Modulinė sekretoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą sekretorių, gebantį organizuoti sekretoriato (raštinės) darbą ir valdyti dokumentus. Programa sudaro tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrina kompetencijų, reikalingų skirtingiems sekretoriaus veiklos procesams: darbui organizacine biuro technika, dokumentų rengimui, įforminimui, tvarkymui ir apskaitymui, sekretoriato darbo organizavimui, ugdymą. Būsimieji sekretoriai mokomi dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterine įranga: kompiuteriu, skeneriu, spausdintuvu, kopijavimo aparatu, laminavimo aparatu, faksu, telefonu, dokumentų įrišimo aparatu, dokumentų naikikliu ir kt. Mokomi greitojo spausdinimo technologijos, dokumentų rengimo ir įforminimo, korespondencijos tvarkymo, lankytojų ir svečių priėmimo organizavimo, dalykinio bendravimo...
EPMC Konditerio mokymo programa

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą konditerį, gebantį savarankiškai dirbti įvairiose maitinimo įmonėse, duonos ir pyrago gaminių kepimo ir konditerijos įmonėse. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 5 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Darbo vietos paruošimas; Nemielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba; Mielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba; Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba; Kreminės konditerijos gamyba. Taip pat 3 pasirenkamieji moduliai: Šakočių gamyba; Desertų gamyba; Rankų darbo saldainių gamyba. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu bus vertinamos kompetencijos: paruošti gamybai maisto produktus ir žaliavas, gaminti konditerinį...
KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIAUS MOKYMO PROGRAMA

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Modulinė kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinio projektavimo operatorių, gebantį dirbti IT įmonėse bei bendrovėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas. Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai kompetencijai. Kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas atlikti darbo užduotis pagal nustatytus jų atlikimo reikalavimus, kurie yra keliami kompiuterinio projektavimo darbams. Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės: Taikyti informacines ir leidybos technologijas; Projektuoti ir redaguoti inžinerinius brėžinius; Projektuoti ir redaguoti dvimačius kompiuterinės grafikos objektus; Projektuoti ir redaguoti trimačius objektus ir jų projekcijas; Vaizduoti ir komponuoti trimačius objektus kompiuterinės grafikos programomis;...