Ką mokytis

EPMC laiptai ant stogo

Norintiems persikvalifikuoti ar tobulinti turimą kvalifikaciją

Asmenis, norinčius tobulinti turimą kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją arba kompetencijų, reikalingų atliekant įstatymais reglamentuojamą darbą ar funkciją, kviečiame mokytis pagal tęstines profesinio mokymo programas. Programų trukmė – iki 1 metų, jas baigus įgyjama valstybės pripažįstama EKS 1-3 lygių kvalifikacija.

Darbo rinkos mokymo programos:

epmc-dirba-elektrikai-003

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą elektriką, gebantį dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja galios ir apšvietimo elektros įrenginius, gebantį montuoti ir eksploatuoti žemos ir vidutinės įtampos skirstomuosius tinklus bei elektrinių elektros įrenginius. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Elektriko kvalifikaciją sudaro kompetencijos: Atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus. Įrengti ir eksploatuoti silpnų srovių (ryšio, gaisro ir apsaugos signalizacijos) įrenginius. Įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius. Įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000...
mechtronics-large

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa

Programos tikslas – parengti automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikus, gebančius pritaikyti, derinti mechaninių sistemų elementus, montuoti ir reguliuoti mechaninius, pneumatinius įrenginius, eksploatuoti pneumatines sistemas, elektrinius, ir elektroninius įrenginius, padėti aukštesnio lygio specialistui montuoti, derinti ir reguliuoti valdymo sistemas, programuoti loginius valdiklius. Siekiant šių tikslų būsimieji automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi elektrotechninių medžiagų ir gaminių, mechanikos, elektrotechnikos, elektronikos, pneumatikos, jutiklių, valdymo sistemų, darbuotojų saugos darbe ir sveikatos, šaltkalvystės ir surinkimo darbų, mechaninių, pneumatinių, elektrinių ir elektroninių įrenginių, jutiklių, stebėjimo ir valdymo sistemų montavimo, derinimo, reguliavimo ir eksploatavimo ir kt....
tv3-laida-issirink-sau-ateiti

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Renginių techninio aptarnavimo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį savarankiškai surinkti ir prižiūrėti scenos konstrukcijas, įrengti apšvietimo, vaizdo ir garso įrangą ir ją prižiūrėti. Įgiję renginių techninio aptarnavimo darbuotojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti įmonėse ir organizacijose, o taip pat užsiimti individualia veikla, apimančia renginių įvaizdinimą, įgarsinimą, apšvietimą bei vaizdo ir garso įrangos įrengimą ir priežiūrą. Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas dirba atviroje erdvėje ir uždarose patalpose įvairiame aukštyje, su svorio kėlimo įrenginiais. Renginių techninio aptarnavimo darbuotojas privalo atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę...