Ką mokytis

IMG_20151104_142426_c

Turintiems pagrindinį išsilavinimą

Asmenis, turinčius pagrindinį išsilavinimą, priimame mokytis profesijos kartu įgyjant vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje. Baigus studijas išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

logistics-costs

Logisto ekspeditoriaus mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti plataus profilio žemesniosios ir vidurinės grandies specialistus, pritaikančius mokymo metu įgytas žinias prekių bei krovinių judėjimo, transporto rūšių sąveikos, sandėliavimo, krovos, transportavimo bei su tuo susijusios dokumentacijos rengimo procesuose. Kompetencijos Logistas ekspeditorius planuoja, organizuoja, vykdo ir kontroliuoja prekių ir krovinių judėjimą. Tvarko prekybos, gamybos ir paslaugų organizacijų užsakymus. Optimaliai panaudoja turimus arba samdomus transporto pajėgumus. Rūpinasi krovinius lydinčių dokumentų rengimu ir jų įforminimu muitinės įstaigose. Organizuoja ir vykdo informacijos srauto palaikymą. Kontaktuoja su transporto priemonių ekipažais ir sprendžia gabenimo metu iškylančias problemas. Profesijos perspektyvos Vykstant...
automob. elektromichanikas 2foto

Automobilių elektros įrengimų remontininkas

Asmuo, įgijęs automobilių elektros įrengimų remontininko  kvalifikaciją, turi: gebėti braižyti ir skaityti brėžinius bei schemas, atlikti šaltkalvio darbus, valdyti technologinę automobilių remonto įrangą, atlikti reglamentinius automobilių techninės priežiūros darbus, ardyti ir surinkti automobilių mechanizmus ir sistemas, įvertinti automobilio mechanizmų ir sistemų techninę būklę pagal išorinius požymius ir naudojantis techninėmis matavimo priemonėmis, atlikti automobilio elektros įrenginių diagnostiką ir techninės priežiūros darbus, nustatyti ir šalinti automobilio detalių, mazgų ir automobilio elektros įrenginių gedimus, išardyti ir surinkti automobilio elektros įrenginius, montuoti automobilių dujinės maitinimo įrangos elektrinę dalį; žinoti bendrą automobilio sandarą, remontuojamų...
interior design concept: apartament mock-up over plots and architecture draws isolated on white background

Interjero apipavidalintojo mokymo programa

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų parengti interjero apipavidalinimo eskizą, kompiuterinėmis programomis kurti visuomeninės ir individualios paskirties projektus bei juos įgyvendinti, gaminti ir interjere taikyti dekoratyvinius elementus, parinkti interjero apdailos medžiagas, saugiai atlikti interjero paviršių apdailą bei meninį dekoravimą, gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis, savo veikloje gebės taikyti ekonomikos, verslo, darbo saugos, higienos ir aplinkosaugos žinias. Programoje numatyta 11 privalomų modulių: įvadas į interjero apipavidalintojo profesiją, apipavidalinimo – dekoravimo technologijos, interjero elementų komponavimas, interjero projektavimas, projektų vizualizavimas, interjero detalių...
ITti

Kompiuterinės įrangos derintojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą kompiuterinės įrangos derintoją, gebantį dirbti įmonėse, naudojančiose IRT, bei teikti kompiuterių derinimo bei priežiūros paslaugas. Programoje numatyta 10 privalomų modulių: įvadas į derintojo profesiją; taikomosios programos; kompiuterių derintojo programinė įranga; kompiuterių įrangos aparatinė dalis; kompiuterių periferiniai įrenginiai; kompiuterinių tinklų technologijos; kompiuterinių tinklų funkcionavimas ir saugumas; IT sistemos ir produktai, IT sistemų aptarnavimas; įvadas į darbo rinką. Taip pat 3 pasirenkamieji moduliai. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai yra praktinių užduočių atlikimo reikalavimai. Modulio programos baigimas patvirtinamas, kai sėkmingai atliktos...
looking-for-a-builder

Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų paruošti pastatų ir kitų statinių paviršius dažyti, juos dažyti apsauginiais ir dekoratyviniais dažais ar kitomis medžiagomis, klijuoti pastatų vidines sienas ir lubas tapetais bei kitomis medžiagomis; tinkuoti dekoratyviu ir paprastu tinku pastatų viduje ir išorėje; dengti sienas, grindis ir kitus paviršius plytelėmis; tvirtinti gipskartonio ir kitas apdailos plokštes; šiltinti pastato fasadus įvairiomis termoizoliacinėmis plokštėmis; apdirbti medieną rankiniu būdu; atlikti medienos apdailą. Programoje numatyta 10 privalomų modulių: įvadas į apdailininko (statybininko) profesiją, rankinis tinkavimas, vertikalių paviršių apdaila plytelėmis apmušalų klijavimas, dažymo darbai,...
EPMC_ bankiniu_operaciju_mok_programa

Finansinių paslaugų teikėjas

Ugdomos kompetencijos. Ugdomos kompetencijos. Finansinių paslaugų teikėjas gebės parengti darbo vietą darbui, pristatyti finansines paslaugas, parduoti banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaryti draudimo sutartis, tvarkyti klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlikti kitas panašias bankines ir finansines operacijas. Specialistas mokės  atlikti klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu. Jis dirbs kompiuterinėmis...