Ką mokytis

IMG_20151104_141916_c

Turintiems vidurinį išsilavinimą

Asmenis, turinčius vidurinį išsilavinimą, priimame mokytis pagal modulines ir dalykines profesinio mokymo programas. Mokymosi trukmė 1- 2 metai. Baigus studijas išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Digital Image by Sean Locke
Digital Planet Design
www.digitalplanetdesign.com

Masažuotojo profesinio mokymo programa

Masažuotojas geba planuoti ir atlikti masažo procedūras bei vertinti jų efektyvumą, gali dirbti savarankiškai arba visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose kaip fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistai. KOMPETENCIJOS Masažuotojas įvertina asmens fizinę bei psichikos sveikatos būklę, sudaro masažuotojo veiksmų planą, vadovaujasi higienos ir ergonomikos principais, atlieka įvairias masažo procedūras, stebi/seka asmens būklę masažo procedūrų metu, atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, jas įvertina ir tinkamai reaguoja, įvertina asmens būklę prieš ir po masažo procedūros, užtikrina teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą, pataria fizinės sveikatos tausojimo klausimais, tobulina profesinę kvalifikaciją, skleidžia profesinę masažuotojo...
mechtronics-large

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikus, gebančius pritaikyti, derinti mechaninių sistemų elementus, montuoti ir reguliuoti mechaninius, pneumatinius įrenginius, eksploatuoti pneumatines sistemas, elektrinius, ir elektroninius įrenginius, padėti aukštesnio lygio specialistui montuoti, derinti ir reguliuoti valdymo sistemas, programuoti loginius valdiklius.  Siekiant šių tikslų būsimieji automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi elektrotechninių medžiagų ir gaminių, mechanikos, elektrotechnikos, elektronikos, pneumatikos, jutiklių, valdymo sistemų, informacinių technologijų, darbuotojų saugos darbe ir sveikatos, šaltkalvystės ir surinkimo darbų, mechaninių, pneumatinių, elektrinių ir elektroninių įrenginių, jutiklių, stebėjimo ir valdymo sistemų montavimo, derinimo, reguliavimo ir eksploatavimo...
EPMC Sporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo programa

Sporto klubo veiklos organizatoriaus profesinio mokymo programa

Sporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo programa skirta rengti sporto klubo veiklos organizatorius, sugebančius kokybiškai atlikti sporto ir kūno grožio tobulinimo paslaugas bei organizuoti sporto klubo veiklą. Kompetencijos Sporto klubo veiklos organizatorius išmoks: organizuoti bei planuoti darbą sporto klube, sudaryti kliento aptarnavimo planą, ugdyti kliento motyvaciją rūpintis savo sveikata ir grožiu, teikti fizinio tobulinimo paslaugas, mokyti sveikos gyvensenos ir mitybos, konsultuoti klientus kūno kultūros klausimais, bendrauti ir bendradarbiauti su klientais bei jų šeimos nariais. Profesinės perspektyvos Sėkmingai baigę mokymo programą sporto klubo organizatoriai gali dirbti papildomojo ugdymo, ikimokyklinėse ir mokymo...
automob. elektromichanikas 2foto

Automobilių elektros įrengimų remontininko mokymo programa

Asmuo, įgijęs automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikaciją, turi: gebėti braižyti ir skaityti brėžinius bei schemas, atlikti šaltkalvio darbus, valdyti technologinę automobilių remonto įrangą, atlikti reglamentinius automobilių techninės priežiūros darbus, ardyti ir surinkti automobilių mechanizmus ir sistemas, įvertinti automobilio mechanizmų ir sistemų techninę būklę pagal išorinius požymius ir naudojantis techninėmis matavimo priemonėmis, atlikti automobilio elektros įrenginių diagnostiką ir techninės priežiūros darbus, nustatyti ir šalinti automobilio detalių, mazgų ir automobilio elektros įrenginių gedimus, išardyti ir surinkti automobilio elektros įrenginius, montuoti automobilių dujinės maitinimo įrangos elektrinę dalį; žinoti bendrą automobilio sandarą, remontuojamų...
EPMC_ bankiniu_operaciju_mok_programa

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Ugdomos kompetencijos. Finansinių paslaugų teikėjas gebės parengti darbo vietą darbui, pristatyti finansines paslaugas, parduoti banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaryti draudimo sutartis, tvarkyti klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlikti kitas panašias bankines ir finansines operacijas. Specialistas mokės  atlikti klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu. Jis dirbs kompiuterinėmis programomis,...
Elektros irenginiu elektromechanika

Elektriko mokymo programa

Elektrikas aptarnauja, surenka, reguliuoja ir remontuoja elektromechaninius ir elektroninius įrenginius ir įtaisus. Atlieka elektros šaltkalvystės ir elektros montavimo darbus. Nagrinėja vidutinio sudėtingumo elektrines schemas, nusimano apie šių įrengimų konstrukcijas ir veikimo principus. Kompetencijos Elektrikas turi išmanyti elektrotechnikos, automatikos ir elektronikos pagrindus, turėti žinių apie elektromechaninių prietaisų konstrukcijas ir veikimo principus. Profesinės perspektyvos Elektriko įsidarbinimo perspektyvos yra geros, nes parengiamas plataus profilio specialistas, galintis dirbti įvairiose įmonėse ar firmose. Giminingos specialybės: buitinių prietaisų, elektros ir automatikos įrengimų elektromechanikai. Yra perspektyva tęsti studijas
EPMC Konditerio mokymo programa

Konditerio mokymo programa

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą konditerį, gebantį savarankiškai dirbti įvairiose maitinimo įmonėse, duonos ir pyrago gaminių kepimo ir konditerijos įmonėse. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 5 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Darbo vietos paruošimas; Nemielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba; Mielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba; Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba; Kreminės konditerijos gamyba. Taip pat 3 pasirenkamieji moduliai: Šakočių gamyba; Desertų gamyba; Rankų darbo saldainių gamyba. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu bus vertinamos kompetencijos: paruošti gamybai maisto produktus ir žaliavas, gaminti konditerinį...
EPMC_Sekretoriaus_profesija

Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Modulinė sekretoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą sekretorių, gebantį organizuoti sekretoriato (raštinės) darbą ir valdyti dokumentus. Programa sudaro tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrina kompetencijų, reikalingų skirtingiems sekretoriaus veiklos procesams: darbui organizacine biuro technika, dokumentų rengimui, įforminimui, tvarkymui ir apskaitymui, sekretoriato darbo organizavimui, ugdymą. Būsimieji sekretoriai mokomi dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterine įranga: kompiuteriu, skeneriu, spausdintuvu, kopijavimo aparatu, laminavimo aparatu, faksu, telefonu, dokumentų įrišimo aparatu, dokumentų naikikliu ir kt. Mokomi greitojo spausdinimo technologijos, dokumentų rengimo ir įforminimo, korespondencijos tvarkymo, lankytojų ir svečių priėmimo organizavimo, dalykinio bendravimo...
KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIAUS MOKYMO PROGRAMA

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Modulinė kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinio projektavimo operatorių, gebantį dirbti IT įmonėse bei bendrovėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas. Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai kompetencijai. Kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas atlikti darbo užduotis pagal nustatytus jų atlikimo reikalavimus, kurie yra keliami kompiuterinio projektavimo darbams. Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės: Taikyti informacines ir leidybos technologijas; Projektuoti ir redaguoti inžinerinius brėžinius; Projektuoti ir redaguoti dvimačius kompiuterinės grafikos objektus; Projektuoti ir redaguoti trimačius objektus ir jų projekcijas; Vaizduoti ir komponuoti trimačius objektus kompiuterinės grafikos programomis;...
ziniatinklio-moduline

Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Modulinė žiniatinklio programuotojo mokymo programa skirta parengti žiniatinklio programuotojus, išmanančius kompiuterio architektūros ir operacinių sistemų, taikomųjų programų pritaikymo vartotojų poreikiams, grafinio dizaino, kompiuterinės grafikos kūrimo, objektinio programavimo, taikomojo programavimo, tinklalapių kūrimo pagrindus Programos tikslas – parengti kvalifikuotą žiniatinklio programuotoją, kuris išmanys apie kompiuterinės grafikos kūrimą, objektinį programavimą, taikomojį programavimą, tinklalapių kūrimą, taikomųjų programų naudojimą, operacinių sistemų derinimą. Programa skirta asmenims įgijusiems ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą. Įgiję žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją absolventai galės dirbti įmonėse ir organizacijose kurios kuria, prižiūri internetinius puslapius ar žiniatinklio taikomąsias programėles, atlieka internetinių puslapių projektavimo,...
epmc-dirba-elektrikai-003

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą elektriką, gebantį dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja galios ir apšvietimo elektros įrenginius, gebantį montuoti ir eksploatuoti žemos ir vidutinės įtampos skirstomuosius tinklus bei elektrinių elektros įrenginius. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Elektriko kvalifikaciją sudaro kompetencijos: Atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus. Įrengti ir eksploatuoti silpnų srovių (ryšio, gaisro ir apsaugos signalizacijos) įrenginius. Įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius. Įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000...
interior design concept: apartament mock-up over plots and architecture draws isolated on white background

Interjero apipavidalintojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų parengti interjero apipavidalinimo eskizą, kompiuterinėmis programomis kurti visuomeninės ir individualios paskirties projektus bei juos įgyvendinti, gaminti ir interjere taikyti dekoratyvinius elementus, parinkti interjero apdailos medžiagas, saugiai atlikti interjero paviršių apdailą bei meninį dekoravimą, gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis, savo veikloje gebės taikyti ekonomikos, verslo, darbo saugos, higienos ir aplinkosaugos žinias. Programoje numatyta 11 privalomų modulių: įvadas į interjero apipavidalintojo profesiją, apipavidalinimo – dekoravimo technologijos, interjero elementų komponavimas, interjero projektavimas, projektų vizualizavimas, interjero detalių...
logistics-costs

Logisto ekspeditoriaus mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti plataus profilio žemesniosios ir vidurinės grandies specialistus, pritaikančius mokymo metu įgytas žinias prekių bei krovinių judėjimo, transporto rūšių sąveikos, sandėliavimo, krovos, transportavimo bei su tuo susijusios dokumentacijos rengimo procesuose. Kompetencijos Logistas ekspeditorius planuoja, organizuoja, vykdo ir kontroliuoja prekių ir krovinių judėjimą. Tvarko prekybos, gamybos ir paslaugų organizacijų užsakymus. Optimaliai panaudoja turimus arba samdomus transporto pajėgumus. Rūpinasi krovinius lydinčių dokumentų rengimu ir jų įforminimu muitinės įstaigose. Organizuoja ir vykdo informacijos srauto palaikymą. Kontaktuoja su transporto priemonių ekipažais ir sprendžia gabenimo metu iškylančias problemas. Profesijos perspektyvos Vykstant...
suvirintojas

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą suvirintoją, gebanti dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose gaminant bei montuojant įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje gaminant ir montuojant įvairius vamzdynus, katilus, slėginius indus bei talpyklas, dirbti naujų gaminių suvirinimo ir naudotų remonto darbus žemės ūkio, aptarnavimo bei kituose Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkio sektoriuose. Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: darbo vietos ir medžiagų paruošimas pagal lydomojo suvirinimo technologiją; įvairių plieninių detalių, gaminių, konstrukcijų, talpų ir vamzdžių lankinis bei dujinis suvirinimas visose erdvės padėtyse...
social-work-header-1

Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa

Įgiję Socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją asmenys galės dirbti sveikatos, globos bei ugdymo įstaigose: senelių namuose, įvairaus tipo ligoninėse, slaugos namuose, vaikų namuose, vaikų, jaunimo senyvo amžiaus žmonių, neįgaliųjų dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, krizių centruose, nakvynės namuose, socializacijos centruose, teikti socialines paslaugas asmenims klientų namuose, taip pat užsiimti kita šios srities ūkine veikla, reglamentuota LR įstatymais. Socialinio darbuotojo padėjėjo klientais gali būti: asmenys su sunkia ar kompleksine negalia (vaikas, suaugęs ar senyvo amžiaus asmuo) bei jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir šeimos, socialinei rizikai priklausantys asmenys ar šeimos bei jose...