Ką mokytis

IMG_20151104_141916_c

Turintiems vidurinį išsilavinimą

Asmenis, turinčius vidurinį išsilavinimą, priimame mokytis pagal modulines ir dalykines profesinio mokymo programas. Mokymosi trukmė 1- 2 metai. Baigus studijas išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Digital Image by Sean Locke
Digital Planet Design
www.digitalplanetdesign.com

Masažuotojo profesinio mokymo programa

Masažuotojas geba planuoti ir atlikti masažo procedūras bei vertinti jų efektyvumą, gali dirbti savarankiškai arba visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose kaip fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistai. KOMPETENCIJOS Masažuotojas įvertina asmens fizinę bei psichikos sveikatos būklę, sudaro masažuotojo veiksmų planą, vadovaujasi higienos ir ergonomikos principais, atlieka įvairias masažo procedūras, stebi/seka asmens būklę masažo procedūrų metu, atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, jas įvertina ir tinkamai reaguoja, įvertina asmens būklę prieš ir po masažo procedūros, užtikrina teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą, pataria fizinės sveikatos tausojimo klausimais, tobulina profesinę kvalifikaciją, skleidžia profesinę masažuotojo...
mechtronics-large

Automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko modulinė profesinio mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikus, gebančius pritaikyti, derinti mechaninių sistemų elementus, montuoti ir reguliuoti mechaninius, pneumatinius įrenginius, eksploatuoti pneumatines sistemas, elektrinius, ir elektroninius įrenginius, padėti aukštesnio lygio specialistui montuoti, derinti ir reguliuoti valdymo sistemas, programuoti loginius valdiklius.  Siekiant šių tikslų būsimieji automatinių sistemų eksploatavimo mechatronikai teoriniuose užsiėmimuose mokomi elektrotechninių medžiagų ir gaminių, mechanikos, elektrotechnikos, elektronikos, pneumatikos, jutiklių, valdymo sistemų, informacinių technologijų, darbuotojų saugos darbe ir sveikatos, šaltkalvystės ir surinkimo darbų, mechaninių, pneumatinių, elektrinių ir elektroninių įrenginių, jutiklių, stebėjimo ir valdymo sistemų montavimo, derinimo, reguliavimo ir eksploatavimo...
EPMC Sporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo programa

Sporto klubo veiklos organizatoriaus profesinio mokymo programa

Sporto klubo veiklos organizatoriaus mokymo programa skirta rengti sporto klubo veiklos organizatorius, sugebančius kokybiškai atlikti sporto ir kūno grožio tobulinimo paslaugas bei organizuoti sporto klubo veiklą. Kompetencijos Sporto klubo veiklos organizatorius išmoks: organizuoti bei planuoti darbą sporto klube, sudaryti kliento aptarnavimo planą, ugdyti kliento motyvaciją rūpintis savo sveikata ir grožiu, teikti fizinio tobulinimo paslaugas, mokyti sveikos gyvensenos ir mitybos, konsultuoti klientus kūno kultūros klausimais, bendrauti ir bendradarbiauti su klientais bei jų šeimos nariais. Profesinės perspektyvos Sėkmingai baigę mokymo programą sporto klubo organizatoriai gali dirbti papildomojo ugdymo, ikimokyklinėse ir mokymo...
automob. elektromichanikas 2foto

Automobilių elektromechaniko mokymo programa

Asmuo, įgijęs automobilių elektromechaniko kvalifikaciją, turi: gebėti braižyti ir skaityti brėžinius bei schemas, atlikti šaltkalvio darbus, valdyti technologinę automobilių remonto įrangą, atlikti reglamentinius automobilių techninės priežiūros darbus, ardyti ir surinkti automobilių mechanizmus ir sistemas, įvertinti automobilio mechanizmų ir sistemų techninę būklę pagal išorinius požymius ir naudojantis techninėmis matavimo priemonėmis, atlikti automobilio elektros įrenginių diagnostiką ir techninės priežiūros darbus, nustatyti ir šalinti automobilio detalių, mazgų ir automobilio elektros įrenginių gedimus, išardyti ir surinkti automobilio elektros įrenginius, montuoti automobilių dujinės maitinimo įrangos elektrinę dalį; žinoti bendrą automobilio sandarą, remontuojamų ir surenkamų...
EPMC_ bankiniu_operaciju_mok_programa

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Ugdomos kompetencijos. Finansinių paslaugų teikėjas gebės parengti darbo vietą darbui, pristatyti finansines paslaugas, parduoti banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaryti draudimo sutartis, tvarkyti klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlikti kitas panašias bankines ir finansines operacijas. Specialistas mokės  atlikti klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu. Jis dirbs kompiuterinėmis programomis,...
garso ir vaizdo technikos operatorius EPMC

Garso ir vaizdo technikos operatoriaus mokymo programa

Mokymo programa skirta rengti profesionalų garso ir vaizdo technikos operatorių, gebantį įgarsinti bei įvaizdinti įvairius renginius, transportuoti ir sandėliuoti garso ir vaizdo aparatūrą, bendradarbiauti su verslo partneriais ir klientais. Siekiant šių tikslų būsimieji garso ir vaizdo technikos operatoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi specialybės mokymo dalykų: darbuotojų saugos ir sveikatos, elektrotechnikos pagrindų, garso ir vaizdo režisūros pagrindų, garso ir vaizdo technikos valdymo technologijų, renginių įgarsinimo ir įvaizdinimo, akustikos, radioelektronikos, verslo vadybos pagrindų, paslaugų teikimo, paslaugos kainodaros, informacijos dokumentavimo, specialybės užsienio kalbos ir bendrųjų profesinio mokymo dalykų: ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinė...
Elektros irenginiu elektromechanika

Elektros įrenginių elektromechaniko

Elektros įrenginių elektromechanikas aptarnauja, surenka, reguliuoja ir remontuoja elektromechaninius ir elektroninius įrenginius ir įtaisus. Atlieka elektros šaltkalvystės ir elektros montavimo darbus. Nagrinėja vidutinio sudėtingumo elektrines schemas, nusimano apie šių įrengimų konstrukcijas ir veikimo principus. Kompetencijos Elektros įrenginių elektromechanikas turi išmanyti elektrotechnikos, automatikos ir elektronikos pagrindus, turėti žinių apie elektromechaninių prietaisų konstrukcijas ir veikimo principus. Profesinės perspektyvos Elektros įrenginių elektromechaniko įsidarbinimo perspektyvos yra geros, nes parengiamas plataus profilio specialistas, galintis dirbti įvairiose įmonėse ar firmose. Giminingos specialybės: buitinių prietaisų, elektros ir automatikos įrengimų elektromechanikai. Yra perspektyva tęsti studijas
EPMC Konditerio mokymo programa

Konditerio mokymo programa

Konditerio modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą konditerį, gebantį savarankiškai dirbti įvairiose maitinimo įmonėse, duonos ir pyrago gaminių kepimo ir konditerijos įmonėse. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 5 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Darbo vietos paruošimas; Nemielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba; Mielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba; Konditerijos pusgaminių ir puošimo elementų gamyba; Kreminės konditerijos gamyba. Taip pat 3 pasirenkamieji moduliai: Šakočių gamyba; Desertų gamyba; Rankų darbo saldainių gamyba. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu bus vertinamos kompetencijos: paruošti gamybai maisto produktus ir žaliavas, gaminti konditerinį...
EPMC_Sekretoriaus_profesija

Sekretoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Modulinė sekretoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą sekretorių, gebantį organizuoti sekretoriato (raštinės) darbą ir valdyti dokumentus. Programa sudaro tinkamas mokymo ir mokymosi sąlygas, kurios užtikrina kompetencijų, reikalingų skirtingiems sekretoriaus veiklos procesams: darbui organizacine biuro technika, dokumentų rengimui, įforminimui, tvarkymui ir apskaitymui, sekretoriato darbo organizavimui, ugdymą. Būsimieji sekretoriai mokomi dirbti organizacine biuro technika ir kompiuterine įranga: kompiuteriu, skeneriu, spausdintuvu, kopijavimo aparatu, laminavimo aparatu, faksu, telefonu, dokumentų įrišimo aparatu, dokumentų naikikliu ir kt. Mokomi greitojo spausdinimo technologijos, dokumentų rengimo ir įforminimo, korespondencijos tvarkymo, lankytojų ir svečių priėmimo organizavimo, dalykinio bendravimo...
KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIAUS MOKYMO PROGRAMA

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Modulinė kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą kompiuterinio projektavimo operatorių, gebantį dirbti IT įmonėse bei bendrovėse, kurios teikia kompiuterinio projektavimo paslaugas. Vieno modulio mokymo programa skirta įgyti vienai kompetencijai. Kompetencija apibrėžiama kaip gebėjimas atlikti darbo užduotis pagal nustatytus jų atlikimo reikalavimus, kurie yra keliami kompiuterinio projektavimo darbams. Baigęs šią mokymo programą asmuo gebės: Taikyti informacines ir leidybos technologijas; Projektuoti ir redaguoti inžinerinius brėžinius; Projektuoti ir redaguoti dvimačius kompiuterinės grafikos objektus; Projektuoti ir redaguoti trimačius objektus ir jų projekcijas; Vaizduoti ir komponuoti trimačius objektus kompiuterinės grafikos programomis;...
ziniatinklio-moduline

Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Modulinė žiniatinklio programuotojo mokymo programa skirta parengti žiniatinklio programuotojus, išmanančius kompiuterio architektūros ir operacinių sistemų, taikomųjų programų pritaikymo vartotojų poreikiams, grafinio dizaino, kompiuterinės grafikos kūrimo, objektinio programavimo, taikomojo programavimo, tinklalapių kūrimo pagrindus Programos tikslas – parengti kvalifikuotą žiniatinklio programuotoją, kuris išmanys apie kompiuterinės grafikos kūrimą, objektinį programavimą, taikomojį programavimą, tinklalapių kūrimą, taikomųjų programų naudojimą, operacinių sistemų derinimą. Programa skirta asmenims įgijusiems ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą. Įgiję žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją absolventai galės dirbti įmonėse ir organizacijose kurios kuria, prižiūri internetinius puslapius ar žiniatinklio taikomąsias programėles, atlieka internetinių puslapių projektavimo,...
epmc-dirba-elektrikai-003

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą elektriką, gebantį dirbti įmonėse, organizacijose, kurios montuoja ir eksploatuoja galios ir apšvietimo elektros įrenginius, gebantį montuoti ir eksploatuoti žemos ir vidutinės įtampos skirstomuosius tinklus bei elektrinių elektros įrenginius. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Elektriko kvalifikaciją įgijęs asmuo gebės: 1. Atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus. 2. Įrengti ir eksploatuoti silpnų srovių (ryšio, gaisro ir apsaugos signalizacijos) įrenginius. 3. Įrengti ir eksploatuoti elektros įrenginius. 4. Įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V...
suvirintojas

Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą suvirintoją, gebanti dirbti inžinerinės pramonės ir metalo apdirbimo gamyklose, atlikti suvirinimo darbus statybose gaminant bei montuojant įvairias konstrukcijas, inžinerinius tinklus, atlikti suvirinimo darbus energetikos sektoriuje gaminant ir montuojant įvairius vamzdynus, katilus, slėginius indus bei talpyklas, dirbti naujų gaminių suvirinimo ir naudotų remonto darbus žemės ūkio, aptarnavimo bei kituose Lietuvos ir Europos Sąjungos ūkio sektoriuose. Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: darbo vietos ir medžiagų paruošimas pagal lydomojo suvirinimo technologiją; įvairių plieninių detalių, gaminių, konstrukcijų, talpų ir vamzdžių lankinis bei dujinis suvirinimas visose erdvės padėtyse...
Būsimi aplinkotvarkos darbuotojai lankėsi  parodoje „SPRENDIMŲ RATAS 2016“_epmc

Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Pagrindinis modulinės programos tikslas – parengti kvalifikuotą dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotoją, gebantį dirbti samdomą želdynų įrengimo ir priežiūros darbą valstybinėse ar individualiose įmonėse ir (arba) savarankiškai organizuoti ir vykdyti veiklą susijusią su želdynų įrengimu ir priežiūra, dekoratyvinių augalų auginimu, priežiūra bei realizavimu. Mokymas pagal parengtą modulinę programą garantuoja, kad asmenys įgis žinių ir specialiųjų gebėjimų, reikalingų individualios įmonės kūrimui, plėtrai, valdymui bei sodų ir medelynų produkcijos gamybai ir realizavimui. Būsimieji dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojai mokomi: pažinti, dauginti, auginti, formuoti dekoratyvinius augalus, paruošti teritoriją...