Kontaktinė informacija

BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ

Pavadinimas: VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras

Adresas: Rungos 18, Elektrėnai, LT-26109

Juridinio asmens kodas: 190976966

PVM mokėtojo kodas: LT100004075612

Banko sąskaita: LT36 7300 0100 7389 0419, AB „Swedbank“

Tel.: 8 528 39523
E-paštas:  rastine@epmc.lt
Interneto adresas:  www.epmc.lt
Facebook: VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras
Instagram: @elektrenu_profesinis_mokymo_centras
Youtube: Elektrėnų profesinio mokymo centras

Įstaigos tipas:  profesinė mokykla

Mokomoji kalba:  lietuvių kalba

Direktorė:  Lina Triponienė

Įstaigos tarybos pirmininkė:  Jolanta Jasukaitienė

Darbo tarybos grupė: el.p.: darbotaryba@epmc.lt


1 Lina Ališauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8 528) 39 523
2 Birutė Misiūnienė Verslo ir paslaugų skyriaus vedėja (8 528) 25 085
3 Jolanta Biekšienė Gimnazijos skyriaus vedėja (8 528) 39 523
4  Asta Rainienė Sektorinio praktinio mokymo centro vadovė (8 528) 39 523
5 Eugenijus Paulauskas Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai (8 673) 61 711
6 Dalia Mockeliūnienė Projektų vadovė (8 676) 36 047
7 Evelina Krilavičienė Personalo specialistė (8 528) 39 523
8 Sandra Kusij Vyr. finansininkė  (8 602) 78 658
9 Elvyra Stepankevičienė Buhalterė (8 528) 54 523
10 Kristina Ambrozaitytė Viešųjų pirkimų specialistė (8 674) 50 061
11 Kinta Sventickienė Bibliotekos vedėja (8 609) 98 424
12 Kristina Petrauskaitė IT specialistė  (8684) 93 880
13 Raimondas Podleckas IT specialistas (8 528) 39 703
14 Rita Rumševičienė Mokymo dalies administratorė (8 528) 54 300
15 Rimantė Verbylaitė-Tzolova Sekretorė (8 528) 39 523
16  Nijolė Randamanskienė Archyvarė (8 528) 54 300
17 Algina Šeškevičienė Valgyklos vedėja (8 647) 25 838
18 Rima-Marijona Tamkevičienė Kasininkė (8 614) 87 220
19 Bendrabučio budėtojai (8 528) 39 703

Administracija

Lina Triponiene
Lina
Triponienė
Direktorė

Tel.: (8 615) 10 167
lina.triponiene@epmc.lt

Lina Alisauskiene
Lina
Ališauskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel.: (8 528) 39 523
linaa@epmc.lt

Eugenijus Paulauskas
Eugenijus
Paulauskas
Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams

Tel.: (8 528) 54 300
eugenijusp@epmc.lt

Birute Misiuniene
Birutė
Misiūnienė
Profesinio mokymo skyriaus vedėja

Tel.: (8 528) 25 085
birute@epmc.lt

Jolanta Bieksiene
Jolanta
Biekšienė
Gimnazijos skyriaus vedėja

Tel.: (8 612) 90 285
jolanta@epmc.lt

kusij
Sandra
Kusij
Vyr. finansininkė

Tel.: (8 602) 78 658
sandrak@epmc.lt

noimage
Kristina
Ambrozaitytė
Viešųjų pirkimų organizatorė

Tel.: (8 674) 50061
epmc.pirkimai@epmc.lt

rainienea
Asta
Rainienė
Sektorinio praktinio mokymo centro vadovė

Tel.: (8 670) 53163
astarainiene@epmc.lt

krilaviciene
Evelina
Krilavičienė
Personalo specialistė

Tel.: (8 646) 90920
evelina@epmc.lt