Naujienos

spalio 21 | 2019
vpb18-grupes-ekskursija-i-trakus2

VPB18 grupės ekskursija į Trakus

Šių metų spalio 19 dieną VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro VPB18 grupės mokiniai kartu su auklėtoja apsilankė Senųjų Trakų vienuolyne, kuriame sesuo Faustina supažindino su vienuolyno gyvenimu ir Senųjų Trakų vienuolyno istorija. Trakų rajone, Senųjų Trakų kaime įsikūręs moterų vienuolynas, kuriame gyvena Šv. Jono Apaštalinių seserų kongregacijos narės. Tai vienas seniausių vienuolynų Lietuvoje, menantis XVI amžių. Krašto praeitimi ir kultūra besidomintiems mokiniams buvo įdomu sužinoti, kad  tai vienas seniausių vienuolynų Lietuvoje, o  1405 m. Vytautas Didysis Senuosiuose Trakuose apgyvendino vienuolius benediktinus, pastatė jiems bažnyčią. 1577 m. šventovę teko iš...
spalio 18 | 2019
epmc-mokiniai-anyksciuose1

Keliavome į Anykščius

Spalio 16 dieną, įsikibę „Bobų vasarai“ į parankę, su džiugom nuotaikom  VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai su juos lydinčiom mokytojomis Ineta Čoporoviene ir Natalja Batavičiūte vyko į ekskursiją po Anykščių miestą ir jo apylinkes. Svarbiausias kelionės tikslas buvo aplankyti Jono Biliūno sodybą – muziejų bei kapą. Jonas Biliūnas yra vienas iš privalomų lietuvių literatūros autorių, kurį mokiniai paprastai myli ir įsimena jo kūrinius. Atvykę į Anykščius pirmiausia aplankėme rašytojo kapą. Laimės žiburiu vadinamas rašytojui skirtas paminklas ant Liudiškių kalvos traukia ne tik vietos gyventojus, bet ir miesto svečius....
spalio 17 | 2019
epmc-pamineta-pasauline-psichikos-diena2

EPMC paminėta Pasaulinė psichikos sveikatos diena

1992 m. Pasaulinė psichinės sveikatos federacija (World Federation for Mental Health)  pasiūlė spalio 10 d. minėti Pasaulinę psichikos sveikatos dieną. Diena švenčiama siekiant supažindinti visuomenę apie tam tikras su psichikos sveikata susijusias temas. Primint apie jos stiprinimą ir prevencijos svarbą. Pasaulio sveikatos organizacija siūlo atkreipti ypatingą dėmesį į jaunimo psichikos sveikatą. Paauglystė ir ankstyvieji pilnametystės metai yra gyvenimo laikas, kai įvyksta daugybė pokyčių. Psichikos sveikata – tai: gebėjimas būti savimi tarp kitų; emocinė ir dvasinė būsena, kuri leidžia žmogui džiaugtis gyvenimo pilnatve, taip pat išgyventi skausmą ir liūdesį; gebėjimas išreikšti...
spalio 15 | 2019
vilniaus-rinktineje-mokiniai-susipazino-su-pasieniecio-profesijos-ypatumais2

Vilniaus rinktinėje mokiniai susipažino su pasieniečio profesijos ypatumais

Spalio 10 d. Elektrėnų profesinio mokymo centro I kurso mokiniai lan­kėsi Vil­niaus pasie­nio rink­ti­nėje Mic­kū­nuose, kur susi­pa­žino su sudė­tingu pasie­nie­čių darbu, tar­ny­bi­nė­mis patal­po­mis, kino­lo­gine veikla. Pažin­tinė eks­kur­sija pra­dėta nuo isto­rija tapu­sio pasa­ko­jimo apie tar­ny­binį šunį Ramzį. Moki­niai buvo supa­žin­dinti ne tik su parei­gūnų darbu, funk­ci­jo­mis, spe­ci­fika, bet ir su pasie­nie­čio kino­logo pro­fe­sija. Jau­nuo­liams pri­sta­ty­tos tar­ny­bi­nių šunų veis­lės, papa­sa­kota, kokių užduo­čių mokomi tar­ny­bi­niai šunys. Pasi­bai­gus paskai­tai, bend­ruo­me­nės parei­gūnė Justyna Kondratovič patik­rino jau­nuo­lių ati­dumą ir uždavė kelis klau­si­mus apie VSAT ir kino­lo­giją, o tei­sin­gai atsa­kiu­siuo­sius pas­ka­tino pado­va­no­dama atšvaitus. Lauke kinologė su...
spalio 15 | 2019
dalyvauta-krasto-apsaugos-dienai-skirtame-renginyje3

Dalyvauta Krašto apsaugos dienai skirtame renginyje

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro 10-12 klasių mokiniai spalio 11 d. dalyvavo Krašto apsaugos dienai skirtame renginyje, vykusiame Kunigaikštienės Birutės ulonų batalione Alytuje.  Mokiniai supažindino su padalinio struktūra, uždaviniais, išsiaiškino skirtumus tarp privalomosios karo tarnybos ir krašto apsaugos savanorių pajėgų.    Pasivaišinę kareiviška koše ir arbata, mokiniai apžiūrėjo pėstininkų ginklus ir ekipuotę, turėjo galimybę išmėginti akies taiklumą bei kovinės technikos veržlumą važinėdamiesi tankais. Krašto apsaugos diena pirmą kartą buvo surengta 2008 m. spalio 7 d. Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo mechanizuotame pėstininkų batalione. Nuo 2014 m....
spalio 15 | 2019
epmc-mokiniai-inovaciju-ir-verslumo-stovyklos-dalyviai-1

EPMC mokiniai – inovacijų ir verslumo stovyklos dalyviai

Šių metų spalio 10 d. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro 10 klasės mokiniai Ignas Katilius ir Gabrielius Usovas dalyvavo dvylikos valandų inovacijų ir verslumo stovykloje, kuri vyko verslo lyderių centre BLC, Kaune. Ši stovykla skirta 9-12 klasių mokiniams ir šiemet buvo organizuojama šešiuose skirtinguose Lietuvos regionuose: Kaune, Alytuje, Marijampolėje, Šiauliuose, Ukmergėje ir Mažeikiuose. Šiais metais inovacijų ir verslumo stovyklų dalyviams buvo metamas iššūkis – jiems reikėjo per 12 valandų pateikti realų sprendimą verslo problemai! Stovykloje dalyviai dirbo komandose ir Design Thinking  metodikos pagalba sprendė realius verslo iššūkius bei teikė savo...
spalio 8 | 2019
ar-epmc-mokiniai-saugus-internete

Ar VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai saugūs internete?

Tam, kad gyvenimas virtualioje erdvėje būtų ne tik patogus, bet ir saugus, Švietimo informacinių technologijų centras, bendradarbiaudamas su ES institucijų patariamųjų tarybų nare M. Starkevičiūte, organizuoja spalį kaip Europos kibernetinio saugumo mėnesį (ECSM). Tai yra ES programa, skirta švietimui apie piliečių kibernetinį ir informacijos saugumą bei kibernetinių grėsmių suvokimą. Programos tikslas – visoje Europoje ugdyti piliečių sąmoningumą kibernetinio saugumo klausimais. Šiais metais akcentuojamas poreikis išsiugdyti tinkamus įpročius ir siekiama padėti naudotojams atpažinti naujų technologijų riziką. Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel teigia: „2019...
spalio 8 | 2019
Machines for metal cutting with sparks light

Organizuojami kursai „Metalo pjovimas, lankstymas ir kalimas“

Įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą,  Organizuojami kursai  „METALO PJOVIMAS, LANKSTYMAS IR KALIMAS“   VIETA: Elektrėnų profesinio mokymo centras, Elektrinės plento g. 4-771 TRUKMĖ: 2019-10-14,15,17,21,23,25,29, 31 LAIKAS:    18.00-20.00 val.   Registracija el. p. marbikas@gmail.com, tel. Nr. 8 615 71 106 iki spalio 10 d. Vietų skaičius ribotas! PROGRAMA: 1. Dujos, reduktoriai, žarnos, pjovikliai. Veiksmų seka dirbant dujų – deguonies mišinio pjovikliais 2. Saugumo technika 3. Vamzdžių ir stačiakampių profilių lankstymas  pjovimas 4. Automobilio kėbulo dalių pjaustymas 5. Metalo plokštelių kaitinimas ir kalimas siekiant išgauti norimas formas 6. Rožės žiedo gaminimas...
spalio 7 | 2019
welder1

ORGANIZUOJAMI KURSAI „Elektrolankinis suvirinimas MMA,MIG-MAG būdu“

Įgyvendinant neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą,  Organizuojami kursai   „ELEKTROLANKINIS SUVIRINIMAS MMA,MIG-MAG BŪDU“   VIETA: Elektrėnų profesinio mokymo centras, Elektrinės plento g. 4-771  TRUKMĖ: 2019-10-14,16,18,22,24,28,30 – 2019-11-04 LAIKAS:    18.00-20.00 val.   Registracija el. p. marbikas@gmail.com, tel. Nr. 8 615 71 106 iki spalio 10 d. Vietų skaičius ribotas! PROGRAMA: 1. Suvirinimo aparatų valdymas, parametrų nustatymas 2. Saugumo technika 3. Plieno plokštelių virinimas žemutinėje padėtyje (MMA) 4. Plieno plokštelių virinimas horizontalioje padėtyje (MMA) 5. Plieno plokštelių virinimas visose erdvinėse padėtyse (MIG-MAG) 6. Šašlykinės virinimas 7. Rostverkų virinimas 8. Automobilio kėbulo detalių virinimas...
spalio 3 | 2019
epmc-mokiniai-laike-konstitucijos-egzamina

EPMC mokiniai laikė Konstitucijos egzaminą

Konstitucinė teisė vaidina ypatingą vaidmenį nacionalinėse teisės sistemose, o konstitucija yra svarbiausias konstitucinės teisės šaltinis, kuriam tenka itin reikšminga vieta tarp kitų teisės aktų. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos Respublika, kaip demokratinė valstybė, prisijungė prie daugelio tarptautinių žmogaus teises ginančių aktų. Atsižvelgiant į pagrindinius tarptautinius žmogaus teisių apsaugos aktus buvo rengiama ir 1992 m. LR Konstitucija. Šis pagrindinis įstatymas apibūdina valstybės valdymo formą, įtvirtina pagrindines žmogaus teises ir laisves, apibrėžia pagrindines valstybinės valdžios institucijas ir jų įgaliojimus, nustato vietos savivaldos pagrindus ir kt. Šių metų spalio 3 d. (ketvirtadienį) VPB18 grupių...
rugsėjo 30 | 2019
aktyvus-europos-sveikatingumo-savaites-dalyviai_epmc2

Aktyvūs Europos sveikatingumo savaitės dalyviai

Europos Komisija, atsižvelgdama į nuolat mažėjantį europiečių fizinį aktyvumą, rugsėjo 23 – 30 dienomis paskelbė Europos sporto savaitę (EWoS), kurios šūkis yra BEACTIVE. Iniciatyva skirta sportui ir fiziniam aktyvumui skatinti. Ja siekiama įtraukti kuo daugiau europiečių, nepriklausomai nuo jų amžiaus, profesijos ar sportiškumo lygio, būti aktyviais. Šios sporto savaitės idėja – impulsas kasdieniam judėjimui ištisus metus. Lietuva Europos sporto savaitę BEACTIVE pasitinka su daugiau nei 300 renginių, kurie įtraukia visų amžiaus grupių žmones. Šiais metais BEACTIVE renginyje Elektrėnuose dalyvavo ir VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro VPB18 grupės mokiniai kartu...
rugsėjo 30 | 2019
skelb-detale

Kompiuterinė erdvinė braižyba pradedantiems

KOMPIUTERINĖ ERDVINĖ BRAIŽYBA PRADEDANTIEMS (14 VAL.) ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE Š. m. spalio 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 d. nuo 17 iki 19 val. Rungos g. 18 2.1 kab., Elektrėnai Registracija el. p. arvydasv@epmc.lt PROGRAMĄ REMIA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖ Peržiūros: 24
rugsėjo 30 | 2019
epmc-naujas-pastatas

Kviečiame mokytis Elektrėnų profesinio mokymo centre

ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRAS NUO RUGSĖJO 12 D. SKELBIA PAPILDOMĄ MOKINIŲ PRIĖMIMĄ Į LAISVAS VIETAS MOKYTIS 2019-2020 MOKSLO METAIS Stojančiųjų registracija ir prašymai mokytis pagal profesinio mokymo programas teikiami LAMA BPO informacinėje sistemoje internetiniame tinklalapyje www.lamabpo.lt arba (kilus sunkumams registruojant prašymą internetu) atvykus adresu Rungos g. 18, Elektrėnai).   Informacija teikiama tel. (8 528) 39 523 , el. p. rastine@epmc.lt Peržiūros: 1 493
rugsėjo 26 | 2019
09-26

Alternatyvioji energetika

Rugsėjo 26 dieną EPMC mokinių grupė kartu su mokytojomis Daiva Strakšiene ir Birute Pavloviene lankėsi biodujų jėgainėse Vievyje ir Ąžuolynės kaime. Mokiniai apžiūrėjo, kaip tvarkomos atliekos Kazokiškių sąvartyne, pamatė, kiek ir kokių atliekų daugiausiai išmeta gyventojai, kaip surenkamos ir valomos dujos, pabuvojo Vievio jėgainėje, kuri aprūpina elektra ir šiluma Vievio gyventojus. Taip pat mokiniai apžiūrėjo naują, bioskaidžių medžiagų – pasenę maisto produktai, nekondiciniai gaminiai, aliejai, skerdyklų ir restoranų atliekos, paruošimo liniją, kuri įsikūrusi Ąžuolynės kaime. Įmonės darbuotojas Rolandas Sabonis papasakojo ir parodė, kaip perdirbamos gyvulinės ir augalinės kilmės atliekos,...
rugsėjo 26 | 2019
lektuvas

Kviečiame V, K, PB ir AP, SP, E grupių mokinius teikti prašymus vykti į stažuotes užsienyje

Stažuočių grafikas ir kvotos: Eil. Nr. Profesija Vyksiančių mokinių skaičius Šalis   Data 1 Virėjas, konditeris, padavėjas ir barmenas 6 Italija 2019.11.02-11.23 2. Apdailininkas (statybininkas), elektrikas 8 Malta 2019.11.17-12.06   REIKALAVIMAI KANDIDATAMS: Mokinys vykti turi būti pilnametis. Mokiniai, direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos, atrenkami pagal mokinių atrankos dalyvauti projektinėje veikloje kriterijus:  2.1. Mokinio mokymosi pažangumas (mokinys yra atsiskaitęs už visus mokomuosius dalykus ir turi teigiamus įvertinimus) ir mokymosi rezultatai;   2.2. Mokinio motyvacija dalyvauti projektinėje veikloje (pateiktas mokinio prašymas dalyvauti projektinėje veikloje, kuriame nurodomi ir dalyvavimo motyvai; 2.3. Mokinio pasirinkta profesija...