Naujienos

gegužės 22 | 2020
exam

MOKYMO ORGANIZAVIMAS IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS NUO GEGUŽĖS 25 D.

Bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas organizuojamas nuotoliniu būdu iki birželio 19 d.; Nuo gegužės 25 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-21 rašte Nr. SR „Dėl ugdymo organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo mokyklose nuo gegužės 25 d.“ pateiktomis rekomendacijomis, leidžiama: Organizuoti konsultacijas mokykloje vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, skirtas brandos egzaminams pasirengti, ir teikti jiems švietimo pagalbą; Vykdyti pagrindinį ir vidurinį ugdymą, teikiant individualias ir grupines konsultacijas, ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, ugdomiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, esant poreikiui; Vykdyti profesinį mokymą, kai...
gegužės 19 | 2020
priemimas

SKELBIAMAS MOKINIŲ PRIĖMIMAS I-ĄJĮ ETAPĄ MOKYTIS 2020-2021 M.M.

Mokymosi programos *Mokykloje taikomos lanksčios mokymosi formos. *Mokama stipendija   (tik siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją). *Mokslas – nemokamas. *Sudaromos galimybės stažuotis užsienyje. *Vidurinį išsilavinimą galima įgyti gimnazijos skyriuje.   *Sudaromos galimybės stažuotis užsienyje. *Vidurinį išsilavinimą galima įgyti gimnazijos skyriuje. *Pirmą ir antrą kartą specialybės besimokantiems mokiniams už mokslą moka valstybė.   Stojančiųjų priėmimo I-asis etapas iki rugpjūčio 7 d. vykdomas  LAMA BPO interneto svetainės informacinėje sistemoje www.lamabpo.lt arba mokykloje (Rungos g. 18, Elektrėnai) 107 kabinete.   Teirautis tel. 8 528 39 523  el.p. rastine@epmc.lt   IŠSAMI INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ TEIKIAMA: www.epmc.lt...
gegužės 18 | 2020
epmc_pastatas

KVIEČIAME MOKYTIS

KVIEČIAME NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. MOKYTIS VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO GIMNAZIJOS I-OJE (9) IR II-OJE (10) KLASĖSE. Prašymą dėl priėmimo mokytis mokykloje pildo tėvai (globėjai). Lauksime užpildytų skenuotų (fotografuotų) prašymų elektroniniu paštu iki rugpjūčio 28 d. adresu: rastine@epmc.lt Kitus dokumentus (asmens dokumento kopiją, 8 klasių baigimo pažymėjimo kopiją, nuotraukas bus galima pristatyti pasibaigus karantino laikotarpiui) adresu: Rungos g. 18. Kviečiame skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. 8 528 39 523. Daugiau informacijos: www.epmc.lt Prašymas dėl priėmimo mokytis 2020.docx   Laukiame Jūsų!                                                                                         Mokyklos administracija Peržiūros: 105
gegužės 18 | 2020
2n

ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE NAUJOVĖ GIMNAZISTAMS

Nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 26 d. vyksiančiame priėmime mokytis Elektrėnų profesinio mokymo centre šiemet gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, kaip buvo įprasta iki šiol, bet ir III–IV gimnazijos klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu kiti Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai. Jie galės rinktis tik dalį programos, t. y., vieną atskirą modulį, ir mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį profesinėje mokykloje gimnazistas galės turėti nuo...
gegužės 16 | 2020
2020_01_07_brandos_egzaminas

ATNAUJINTAS 2019-2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Plačiau skaitykite čia:  tvarkaraštis 2020 Peržiūros: 36
gegužės 15 | 2020
erasmus-logo su remeliu

TARPTAUTINIŲ STAŽUOČIŲ GALIMYBĖS ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE

Švietimo politikos pagrindinė kryptis profesiniame mokyme – profesinį mokymą labiau pritaikyti prie darbo rinkos ir darbdavių poreikių, stiprinti sąsajas tarp skirtingų mokymosi pakopų, diegti lanksčias, mokymosi rezultatų vertinimu bei pripažinimu grindžiamas sistemas, skatinti tarpvalstybinį judumą. Elektrėnų profesinio mokymo centras (EPMC), atsiliepdamas į šias kryptis, yra iškėlęs tikslą rengti kvalifikuotus specialistus darbo rinkai bei siekia organizuoti praktinį mokymą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, plėtoti bendradarbiavimą su vietinėmis ir tarptautinėmis įmonėmis bei įstaigomis, ugdyti besimokantiems profesijos moksleiviams verslumą ir iniciatyvumą. Elektrėnų profesinio mokymo centras jau eilę metų organizuoja mokinių stažuotes...
balandžio 23 | 2020
dokumentai

Aktuali informacija dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. balandžio 17 dieną pasirašė įsakymą Nr. V-574 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu“. Minėtu įsakymu nustatyta, kad 2019–2020 mokslo metų profesinio mokymo programų baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimas (išskyrus Ministro įsakymo 4 ir 5 punktuose numatytus atvejus) karantino laikotarpiu nevykdomas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyrius parengė atmintinę, kurioje pateikiamos gairės profesinio mokymo teikėjams, 2019–2020 mokslo metais vykdantiems formaliojo pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas (priėmimas vykdytas per LAMA BPO), kaip organizuoti ir atlikti...
balandžio 10 | 2020
book-and-pc_epmc

Informacija apie mokymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro 2020-04-30 direktoriaus įsakymu Nr. 1V-88 „Dėl bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuo gegužės 4 d. iki gegužės 29 d. pratęsiamas mokymas nuotoliniu būdu. Prašome atkreipti dėmesį į esminius pakeitimus: 1. Pakeistas 2019-2020 mokslo metų tvarkaraštis nuo 2020 m. gegužės 4 d. ir išdėstytas tokia tvarka: Gegužės 4 d. – gegužės 8 d. 1 savaitė Gegužės 11 d. – gegužės 15 d. 2 savaitė Gegužės 18 d. – gegužės 22 d. 3 savaitė Gegužės 25 d. – gegužės...
balandžio 3 | 2020
pagalba-medikams-_epmc_2

Pagalba medikams

Aštrėjant situacijai dėl koronaviruso plitimo Lietuvoje, suprantame, koks svarbus dabar yra medikų darbas. Siaučiant virusui jie ne tik patys rizikuoja susirgti, bet ir būdami šalia sergančių, gali tapti užkrato nešiotojais. Daugybė Lietuvos medikų šiandien dirba be apsaugos priemonių, nes jų tiesiog neturi. Elektrėnų profesinio mokymo centro bendruomenė linkėdama visiems sveikatos ir stiprybės Elektrėnų ligoninės medikams pagamino apsauginius skydelius 3D spausdintuvu. Mokyklos valgyklos virėjos jau visą savaitę ruošia pietus ir tiekia VšĮ Elektrėnų greitosios medicinos pagalbos stoties  bei Elektrėnų „MediCa klinika“ darbuotojams. Džiaugiamės ir nuoširdžiai dėkojame mokyklos mokytojams, darbuotojams, kurie...
kovo 31 | 2020
navikauskas

SVEIKINIMAS

Sveikiname ilgametį Elektrėnų profesinio mokymo centro direktorių, mokytoją ekspertą                VYTAUTĄ ANTANĄ NAVIKAUSKĄ                  garbingo 80-ties metų jubiliejaus proga! Linkime sveikatos, ilgiausių metų artimųjų ir visų mylinčiųjų apsuptyje!    Mokyklos bendruomenė Peržiūros: 34
kovo 12 | 2020
logisto-kelias-2020

TARPTAUTINIS PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO „LOGISTO KELIAS 2020“

2020 m. kovo 6 d. logisto ekspeditoriaus specialybės mokiniai su mokytoju Vitalijum Tichomirovu dalyvavo tarptautiniame profesinio meistriškumo konkurse „LOGISTO KELIAS 2020“, kurį organizavo Kauno technikos profesinio mokymo centras. Šio konkurso tikslai buvo   ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvą ir komandinį darbą, dalykines bei tarpkultūrines kompetencijas ir svarbiausia – kelti profesinio mokymo(si) prestižą. Kaip įprasta ir kartu tradiciška, viskas prasidėjo nuo sveikinimo žodžio, kurį tarė centro direktorius, o jo linkėjimus papildė grupė 16Hz savo užvedančiomis dainomis. Šiame konkurse dalyvavo 8-ios komandos iš skirtingų Lietuvos profesinio mokymo įstaigų ir tarptautinė  Estijos Rakveres profesinės...
kovo 10 | 2020
25oji-muge_epmc18

25-oji Kaziuko mugė pakvietė amatininkus į Elektrėnų profesinio mokymo centrą

Kaziuko mugė – šventė ir tradicinis prekymetis, į kurį kovo 6 d.,  amatininkus tradiciškai sukvietė Elektrėnų profesinio mokymo centras. Mugėje prekiavo daug auksarankių, išradingų, nagingų meistrų ne tik iš mūsų mokyklos ir Elektrėnų miesto, bet aplankė ir amatininkai iš kitų savivaldybių. Kaziuko mugė – tai yra galimybė pirmiausia mūsų mokyklos mokiniams, mokytojams parodyti savo išmonę ir praktinio darbo rezultatus. Ir to šiemet netrūko.  Mūsų mokyklos mokytojai su staliaus, apdailininko (statybininko) specialybių mokiniais kvietė įsigyti suolų, suolelių, šaukštų, inkilų ir dar daug įvairių meniškų medžio dirbinių; apželdintojai – pagalvoti apie...
kovo 4 | 2020
aukstalipiai

Kviečiame įgyti Aukštalipio darbų pažymėjimą

Mokymai vyks  2020 m. kovo 23-27 dienomis. Registruotis telefonu 8528 39523, el.paštu rastine@epmc.lt Peržiūros: 42
kovo 3 | 2020
susipazinome-su-policijos-pareiguno-kasdienybe

Susipažinome su policijos pareigūno kasdienybe

Š. m. vasario 26 d. grupė Elektrėnų profesinio mokymo centro pirmakursių kartu su profesijos mokytoja Asta Rainiene lankėsi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariate. Juos sutiko ir maloniai su policijos veikla, profesija, kasdienybe supažindino Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato Veiklos skyriaus tyrėja Danguolė Barišauskienė. Komisariate mokiniai aplankė apklausos kambarius, laikinojo sulaikymo kameras, apžiūrėjo automobilius, su kuriais policijos pareigūnai vyksta į įvykio vietą. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti, kiek ir kokios įrangos įmontuota mašinose, sužinojo kam ji skirta. Pareigūnė vaizdžiai pasakojo, kuo ypatingas yra darbas policijoje,...
vasario 28 | 2020
epmc-veidai-2020

„EPMC VEIDAI 2020“

Š. m. vasario 27 d. popietę Elektrėnų profesinio mokymo centro bendruomenė rinkosi į mokinių tarybos iniciatyva organizuotą metų renginį „EPMC VEIDAI 2020“. Jau sausio pabaigoje buvo paskelbtos nominacijos – „Metų atradimas“, „Metų miegalius“, „Metų pora“, „Metų stilius“, „Sportiškiausias EPMC žmogus“, „Viską matau, viską girdžiu“, „Tiesiog Super“, „Komandos botagėlis“, „Metų prikolas“, „Metų vaiduoklis“, „Metų šypsena“. Visi turėjo galimybę balsuoti, išreikšti savo nuomonę ir atiduoti savo balsą už nuopelnus mokiniui, mokytojui ir darbuotojui. Linksmai nusiteikę vedėjai Gytis Šumskas ir Ignas Katilius jau renginio pradžioje sakė, kad renginys bus ypatingas, nes į...