Naujienos

rugpjūčio 14 | 2020
epmc_log

Skelbiamas konkursas VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro direktoriaus pareigoms eiti

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ skelbia konkursą viešosios įstaigos Elektrėnų profesinio mokymo centro direktoriaus pareigoms eiti. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą....
liepos 13 | 2020
issirink-sau-ateiti_epmc

Video „Išsirink sau ateitį“

Inovatyvus, veržlus ir atviras Elektrėnų profesinio mokymo centras siūlo daugiau nei 20 skirtingų profesijų šešiose srityse. Registruokis https://lamabpo.lt arba atvyk į Elektrėnus, Rungos g. 18.   Peržiūros: 84
birželio 29 | 2020
epmc_pastatas

KVIEČIAME MOKYTIS

KVIEČIAME NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. MOKYTIS VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO GIMNAZIJOS I-OJE (9) IR II-OJE (10) KLASĖSE. Prašymą dėl priėmimo mokytis mokykloje pildo tėvai (globėjai). Lauksime užpildytų skenuotų (fotografuotų) prašymų elektroniniu paštu iki rugpjūčio 28 d. adresu: rastine@epmc.lt Kitus dokumentus (asmens dokumento kopiją, 8 klasių baigimo pažymėjimo kopiją, nuotraukas bus galima pristatyti pasibaigus karantino laikotarpiui) adresu: Rungos g. 18. Kviečiame skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. 8 528 39 523. Daugiau informacijos: www.epmc.lt Prašymas dėl priėmimo mokytis 2020.docx   Laukiame Jūsų!                                                                                         Mokyklos administracija Peržiūros: 487
birželio 29 | 2020
priemimas

SKELBIAMAS MOKINIŲ PRIĖMIMAS I-ĄJĮ ETAPĄ MOKYTIS 2020-2021 M.M.

  IŠSILAVINIMAS   MOKYMOSI PROGRAMA, PROGRAMOS KODAS MOKYMOSI TRUKMĖ Asmenims su specialiais poreikiais Floristas (M22021401)  Nauja profesija 3 metai Asmenims su pradiniu išsilavinimu Virėjas (P21101303) 1 metai Asmenims su pagrindiniu išsilavinimu, nesiekiantiems vidurinio išsilavinimo Kompiuterinio projektavimo operatorius (M32061101) 1 metai Padavėjas ir barmenas (P32101303) 1 metai Asmenims su pagrindiniu išsilavinimu Apskaitininkas (P42041101) Nauja profesija 2.3 metų Automobilių elektros įrengimų remontininkas (M43071601) 3 metai Interjero apipavidalintojas (M43021201) 3 metai Kompiuterinės įrangos derintojas (M43061103) 3 metai Apdailininkas (P32073205) 3 metai Virėjas (P42101303) 3 metai Asmenims su viduriniu išsilavinimu Automobilių elektros įrengimų...
birželio 29 | 2020
2n

ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE NAUJOVĖ GIMNAZISTAMS

Nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 26 d. vyksiančiame priėmime mokytis Elektrėnų profesinio mokymo centre šiemet gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, kaip buvo įprasta iki šiol, bet ir III–IV gimnazijos klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu kiti Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai. Jie galės rinktis tik dalį programos, t. y., vieną atskirą modulį, ir mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį profesinėje mokykloje gimnazistas galės turėti nuo...
birželio 24 | 2020
diplomai-2020m-visi

Elektrėnų profesinio mokymo centro absolventams įteikti mokslo baigimo dokumentai

Gamtoje geriausias derlius imamas rudenį, o mokyklose darbo rezultatai pamatomi vidurvasaryje, kai mokiniai, sėkmingai baigę mokslo metus, susirenka į iškilmingą mokymo baigimo dokumentų šventę. Birželio 19 d. Elektrėnų profesinio mokymo centro kiemelyje nuo pat ryto šurmuliavo mokytojai, mokiniai ir visi su nekantrumu laukė šventės. Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė gerbiama mokyklos direktorė dr. Silva Lengvinienė, džiaugėsi matydama po ilgo laiko vėl pilną mokyklos kiemą jaunų ir linksmų žmonių, kreipėsi į juos ir dėkojo už jų drąsą, ryžtą ir norą mokytis bei tobulėti. Prieš įteikdama diplomus ragino ieškoti neatrastų kelių,...
birželio 23 | 2020
2

Darbo rinką papildėme aukštalipių kvalifikaciją įgijusiais darbuotojais

2020 metų birželio 15-19 dienomis vykdėme darbininko, dirbančio aukštalipio darbus  (valst. k. 260086203) kvalifikacijos mokymo programą. Mokymosi trukmė 40 val., iš jų teoriniam mokymui skiriama 28 val., praktiniam – 16 val. Mokiniai, įgiję teorinių ir praktinių žinių, laikė egzaminą Alytaus profesinio rengimo centre. Džiaugiamės, jog visi asmenys, dalyvavę mokymuose, egzaminus išlaikė ir jiems buvo išduotas atestacijos pažymėjimas bei pažymėjimas (kodas 1114),  suteikiantis teisę atlikti aukštalipio darbus. Mokymo metu mokiniai susipažino  su pavojais vykdant darbus aukštyje, su saugaus darbo aukštyje  organizavimo principais, reikalingomis priemonėmis darbų bei dirbančiųjų saugumui užtikrinti, saugaus darbo atlikimo taisyklėmis, su alpinizmo elementais...
birželio 22 | 2020
epmc_pastatas

PRANEŠIMAS APIE STRUKTŪRINIUS PERTVARKYMUS VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIAME MOKYMO CENTRE

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras (toliau – Mokykla) praneša, kad yra pritarta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakyme Nr. V-378 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-305 „Dėl valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pateiktam Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrajame plane*...
birželio 18 | 2020
2020_01_07_brandos_egzaminas

ATNAUJINTAS 2019-2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Plačiau skaitykite čia:  tvarkaraštis 2020 Peržiūros: 62
birželio 17 | 2020
sauktukas

SVARBI INFORMACIJA LAIKANTIEMS BRANDOS EGZAMINUS

Mieli kandidatai, šiais metais atvykdami į brandos egzaminą, privalote ne tik turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą, bet ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino režimą reglamentuojantys teisės aktai. Kandidatams patariama savanoriškai dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir (ar) vienkartines pirštines, nors tokios pareigos karantino režimą reglamentuojantys teisės aktai nenumato. Atvykdami į brandos egzamino centrus...
birželio 5 | 2020
vsi-elektrenu-profesinio-mokymo-centro-absolventams-iteikti-diplomai

Birželio 19d. 12.00 val. vyks profesinio mokymo baigimo dokumentų įteikimo šventė

Peržiūros: 43
gegužės 22 | 2020
exam

MOKYMO ORGANIZAVIMAS IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS NUO GEGUŽĖS 25 D.

Bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas organizuojamas nuotoliniu būdu iki birželio 19 d.; Nuo gegužės 25 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-21 rašte Nr. SR „Dėl ugdymo organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo mokyklose nuo gegužės 25 d.“ pateiktomis rekomendacijomis, leidžiama: Organizuoti konsultacijas mokykloje vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, skirtas brandos egzaminams pasirengti, ir teikti jiems švietimo pagalbą; Vykdyti pagrindinį ir vidurinį ugdymą, teikiant individualias ir grupines konsultacijas, ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, ugdomiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, esant poreikiui; Vykdyti profesinį mokymą, kai...
gegužės 15 | 2020
erasmus-logo su remeliu

TARPTAUTINIŲ STAŽUOČIŲ GALIMYBĖS ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE

Švietimo politikos pagrindinė kryptis profesiniame mokyme – profesinį mokymą labiau pritaikyti prie darbo rinkos ir darbdavių poreikių, stiprinti sąsajas tarp skirtingų mokymosi pakopų, diegti lanksčias, mokymosi rezultatų vertinimu bei pripažinimu grindžiamas sistemas, skatinti tarpvalstybinį judumą. Elektrėnų profesinio mokymo centras (EPMC), atsiliepdamas į šias kryptis, yra iškėlęs tikslą rengti kvalifikuotus specialistus darbo rinkai bei siekia organizuoti praktinį mokymą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, plėtoti bendradarbiavimą su vietinėmis ir tarptautinėmis įmonėmis bei įstaigomis, ugdyti besimokantiems profesijos moksleiviams verslumą ir iniciatyvumą. Elektrėnų profesinio mokymo centras jau eilę metų organizuoja mokinių stažuotes...
balandžio 23 | 2020
dokumentai

Aktuali informacija dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu

Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. balandžio 17 dieną pasirašė įsakymą Nr. V-574 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo karantino laikotarpiu“. Minėtu įsakymu nustatyta, kad 2019–2020 mokslo metų profesinio mokymo programų baigiamųjų kursų mokinių įgytų kompetencijų, siekiant kvalifikacijos, vertinimas (išskyrus Ministro įsakymo 4 ir 5 punktuose numatytus atvejus) karantino laikotarpiu nevykdomas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyrius parengė atmintinę, kurioje pateikiamos gairės profesinio mokymo teikėjams, 2019–2020 mokslo metais vykdantiems formaliojo pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas (priėmimas vykdytas per LAMA BPO), kaip organizuoti ir atlikti...
balandžio 10 | 2020
book-and-pc_epmc

Informacija apie mokymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro 2020-04-30 direktoriaus įsakymu Nr. 1V-88 „Dėl bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuo gegužės 4 d. iki gegužės 29 d. pratęsiamas mokymas nuotoliniu būdu. Prašome atkreipti dėmesį į esminius pakeitimus: 1. Pakeistas 2019-2020 mokslo metų tvarkaraštis nuo 2020 m. gegužės 4 d. ir išdėstytas tokia tvarka: Gegužės 4 d. – gegužės 8 d. 1 savaitė Gegužės 11 d. – gegužės 15 d. 2 savaitė Gegužės 18 d. – gegužės 22 d. 3 savaitė Gegužės 25 d. – gegužės...