PSICHOLOGAS

PSICHOLOGĖ Sandra Judickienė

210A kab.

KONTAKTINIS DARBO LAIKAS

Antradienis                     8.00 – 16.00

Trečiadienis                    9.00 – 16.00

Ketvirtadienis               12.00 – 16.00

 

Psichologinės pagalbos tikslas stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimą, padėti mokiniams, mokytojams ir kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologo veiklos sritys:

 • įvertinimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų, galių ir sunkumų nustatymas, psichologinis mokinio įvertinimas atliekant pirminį specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą;
 • konsultavimas: psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) ir  mokytojų konsultavimas šių problemų sprendimo klausimais. Rekomendacijų teikimas;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas paauglio raidos psichologijos, pedagoginės, socialinės ir bendravimo psichologijos klausimais. Tai pamokų/klasės valandėlių vedimas, pranešimai tėvams ir mokytojams ir kt.;
 • psichologinių problemų prevencija: prevencinių priemonių, užsiėmimų bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.
 • tyrimai: atliekami atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius.

Psichologinė pagalba mokiniui teikiama:

 • kai kreipiasi mokinys (savarankiškai);
 • kai kreipiasi mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • kai kreipiasi mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • kai kreipiasi Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Kreipkis, jei:

 • turi elgesio, emocinių, bendravimo sunkumų šeimoje, mokykloje;
 • tapai uždaras, liūdnas, jautiesi vienišas, nepasitiki savimi;
 • nori išsipasakoti, o neturi šalia išklausančio ir palaikančio artimo žmogaus;
 • sunkiai valdai savo pyktį;
 • išgyveni (išgyvenai) tėvų skyrybas, artimo žmogaus netektį;
 • patiri (patyriai) smurtą;
 • turi baimių, miego sutrikimų;
 • nesinori gyventi.

Informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali.

Konsultacijos laiką galime sutarti šiais būdais: