gegužės 15 | 2020
erasmus-logo su remeliu

TARPTAUTINIŲ STAŽUOČIŲ GALIMYBĖS ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE

Švietimo politikos pagrindinė kryptis profesiniame mokyme – profesinį mokymą labiau pritaikyti prie darbo rinkos ir darbdavių poreikių, stiprinti sąsajas tarp skirtingų mokymosi pakopų, diegti lanksčias, mokymosi rezultatų vertinimu bei pripažinimu grindžiamas sistemas, skatinti tarpvalstybinį judumą. Elektrėnų profesinio mokymo centras (EPMC), atsiliepdamas į šias kryptis, yra iškėlęs tikslą rengti kvalifikuotus specialistus darbo rinkai bei siekia organizuoti praktinį mokymą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, plėtoti bendradarbiavimą su vietinėmis ir tarptautinėmis įmonėmis bei įstaigomis, ugdyti besimokantiems profesijos moksleiviams verslumą ir iniciatyvumą.

Elektrėnų profesinio mokymo centras jau eilę metų organizuoja mokinių stažuotes ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, dalyvaudamas Erasmus+ programos tarptautiniuose projektuose, kuriuos Lietuvoje administruoja ir finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas, remiamas Europos Komisijos.

2020-2021 m. m. įvairias profesijas studijuojantys moksleiviai turės galimybę atlikti tarptautines praktikas pagal projektą „Galimybės, įgūdžiai, patirtis“. Pagrindinis projekto tikslas – realiose darbinėse situacijose tobulinti moksleivių praktinius įgūdžius, sudaryti sąlygas įgyti specifinių profesinių kompetencijų.

Absolventams, gavusiems profesinio mokymo diplomus, EPMC suteiks galimybes įgyti darbinės patirties pagal projektą „Karjeros šuolis“. Pagrindinis projekto tikslas – siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes suteikti absolventams galimybę įgyti realios darbo patirties ir tapti konurencingesniais darbo rinkoje.

Stažuočių metu realiose darbinėse situacijose profesiją studijuojantys moksleiviai ir diplomus gavę absolventai pagilins profesines kompetencijas ir įgūdžius, stažuodamiesi užsienio įmonėse patobulins užsienio kalbos žinias ir įgūdžius, išsiugdys bendravimo kitatautėje aplinkoje gebėjimus. Stažuotės atlikimas ir gyvenimas užsienyje ugdys dalyvių pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, iniciatyvumą, jie įgis tarpkultūrinio sąmoningumo ir supratingumo, taps tolerantiškesni. Tikimąsi, kad stažuočių dalyviai suvoks ES vertybes, mobilumo, laisvo žmonių judėjimo ir bendrystės naudą.

Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai kels kvalifikaciją pagal projektą „Saugios ir atviros mokymosi aplinkos kūrimas“. Pagrindinis projekto tikslas – stažuočių užsienyje metu profesijos mokytojams įgyti edukologinių ir psichologinių klasių valdymo bei nešališkų patyčių ir kitų probleminių situacijų sprendimo metodų.

Vokietija, Italija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Malta – tai šalys, kuriose Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai, absolventai ir profesijos mokytojai turės galimybę kelti savo kvalifikaciją, įgyti realios darbinės patirties.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Projektų vadovė

Dalia Mockeliūnienė