Verslo formos ir mokesčiai

Verslo formos ir mokesčiai

Valstybinė Mokesčių inspekcija pateikia informaciją apie individualią veiklą čia https://www.vmi.lt/evmi/pradedu-individualia-veikla .

Verslo liudijimas – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį (nepriklausantį nuo gaunamų pajamų) ir gali verstis tam tikra veikla. Pajamų mokesčio dydį nustato savivaldybės, Verslo liudijimo skaičiuoklėje https://www.vmi.lt/evmi/verslo-liudijimu-skaiciuokle galite susiskaičiuoti, kiek kainuotų verslo liudijimas konkrečiai veiklai. Svarbu tai, kad pagal verslo liudijimą galima verstis tik tam tikromis individualios veiklos rūšimis (veiklų klasifikatorius – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/51154c20b26611ea9a12d0dada3ca61b ). Norėdami įsitikinti, ar Jūsų planuojama veikla galima su verslo liudijimu, Jums reikia žinoti Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK) kodą, kurį galite rasti čia https://osp.stat.gov.lt/static/evrk2.htm arba skambinti į Lietuvos statistikos departamentą https://www.stat.gov.lt/web/guest/struktura-ir-kontaktai . Informaciją, ar Jūsų planuojama veikla galima su verslo liudijimu, pagal EVRK kodą Jums suteiks Valstybinė mokesčių inspekcija tel. 1882.

Individuali veikla pagal pažymą – tai dokumentas, kuris patvirtina, kad asmuo yra įregistravęs vykdomą veiklą savo gyvenamosios vietos VMI ir gali verstis pažymoje nurodyta veikla. Daugiau informacijos pateikiama https://www.vmi.lt/evmi/individuali-veikla-pagal-pa%C5%BEym%C4%85s

Palyginkite šias dvi verslo veiklos formas:

Požymis Individualios veiklos pažyma Verslo liudijimas
Pagrindinis skirtumas GPM mokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui nuo apmokestinamųjų pajamų, t. y. faktiškai gautų pajamų ir išlaidų skirtumo. Iš anksto mokamas fiksuotas GPM mokestis (nepriklausantis nuo gautų pajamų dydžio).
Veiklos apribojimai Visa komercinė/gamybinė veikla, išskyrus tas, kurias gali vykdyti juridinis asmuo arba turėti leidimą suteikiantį teisę verstis tos rūšies veikla (negalima nekilnojamų pagal prigimtį daiktų pardavimo/nuomos veikla).
  • Galimos veiklos išvardintos individualios veiklos rūšių sąraše (veiklų klasifikatorius – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/51154c20b26611ea9a12d0dada3ca61b ).
  • PVM mokėtojai negali vykdyti individualios veiklos pagal verslo liudijimą
  • prekybos verslo liudijimą turintys gyventojai per kalendorinius metus gali parduoti prekių iki 4500  EUR prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir prekybos veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, išskyrus prekybą automobiliais, motociklais, mopedais, žemės ūkio ir maisto produktus parduoti kitam prekybos veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui.
  • paslaugų bei gamybos verslo liudijimas suteikia teisę teikti paslaugas bei parduoti savo gamybos prekes gyventojams (tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams bei individualią veiklą įregistravusiems gyventojams), taip pat parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos pajamos nėra didesnės kaip 4500€  per mokestinį laikotarpį.

 

Veiklos laikotarpis Neribotas. Veiklos laikotarpis neribotas; trukmė nurodoma prašyme (maksimali 1 kalendoriniai metai; minimali – prekybai 1 diena, o paslaugoms bei gamybai 5 pasirinktos dienos). Verslo liudijimą galima pratęsti.
Darbuotojai Galima įdarbinti darbuotojus. Galima į verslo liudijimą įrašyti vieną artimą asmenį, bet tai nebus jo įdarbinimas.

 

Palyginimui kitos verslo veiklos formos lentelėje:

Vertinimo kriterijai Mažoji bendrija (MB) Uždaroji akcinė bendrovė (UAB) Akcinė bendrovė (AB) Individuali įmonė (IĮ) Viešoji įstaiga (VšĮ)
Dalyvių skaičius Nuo 1 iki 10 narių (tik fiziniai asmenys) Nuo 1 (skaičius neribojamas) Nuo 1 (skaičius neribojamas) 1 savininkas (fizinis asmuo) Dalininkai (skaičius neribojama) arba 1 savininkas. Gali steigti fiziniai ir juridiniai asmenys.
Minimalaus kapitalo dydis Nėra nustatytas, gali ir piniginis įnašas, ir materialus įnašas 2500€ 25 000€ Nėra Neapibrėžtas
Atsakomybė Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu) Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu) Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu) Neribota civilinė atsakomybė (savininkas atsako visu savo nuosavu turtu) Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu)
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E52802BE548/asr
Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas 1 narys – 1 balsas, tačiau, kai MB turi vadovą, nuostatuose gali būti nustatyta kitaip Jei visos UAB akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą Jei visos AB akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą Sprendimus priima savininkas Dalininkai sprendimus  priima balsavimu. 1 dalininkas -1 balsą
Apskaita Neprivalomas buhalteris (buhalteriją gali tvarkyti ir MB nariai pagal 38 VAS) Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone Neprivalomas buhalteris Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone