Viešieji pirkimai

Informacija tiekėjams

LR Viešųjų pirkimų įstatymas

Informacija apie VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro vykdomus pirkimus viešai skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS )

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės


Informacija apie mažos vertės neskelbiamus pirkimus

2017

2017 m. sausis-birželis


Ataskaitos

At-1, At-6, At-8


Naudingos nuorodos

Viešųjų pirkimų tarnyba

Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema

Elektroninis viešųjų pirkimų katalogas

Bendras viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ). KLASIFIKATORIAI