Модульна програма професійної підготовки керівника діяльності спортивної організації

spo-reklamai-2022-05

Мета програми. Модульна програма професійної підготовки «Адміністратор спортивної організації» призначена для підготовки кваліфікованого адміністратора спортивної організації, здатного самостійно керувати діяльністю спортивної організації, продавати послуги спортивної організації, вести товарно-матеріальний облік спортивної організації.

Специфіка майбутньої роботи. Особа, яка здобула кваліфікацію адміністратора діяльності спортивної організації, зможе працювати в бюджетних та приватних підприємствах, установах, громадських організаціях, що надають послуги зі спорту та фізичної активності. Типові умови праці: індивідуальний та командний характер роботи, робота в закритому та відкритому середовищі. Типові робочі засоби: комп’ютер, комп’ютерно-касова система та електронний контрольно-касовий апарат, інвентар та обладнання для занять спортом та фізичною активністю. Керівник діяльності спортивної організації у своїй діяльності керується вимогами безпеки і гігієни праці працівників, ергономіки, гігієни праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього середовища та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність. Робота вимагає відповідальності, уважності, вміння спілкуватися зі співробітниками організації та різними клієнтами. Існує ризик виникнення конфліктних ситуацій, тому потрібне вміння їх контролювати та вирішувати.

 

60 навчальних кредитів

Середня освіта