rugsėjo 12 | 2016
brone-vilutiene

In memoriam Mokytojai Bronei Vilutienei 1949-03-09 – 2016-09-10

Giria už girios, saulė už saulės
šūkaus, žėrės –
jau kad aš eisiu tolimą kelią
anapus žvaigždės…

Netikėtai, nelauktai, staiga, tik prasidėjus rugsėjui, į Amžinybę iškeliavo Mokytoja Bronė Vilutienė.
Bronė Vilutienė gimė Vaišviliškių kaime, Anykščių rajone. 1972 m. mokytoja baigė Vilniaus universiteto chemijos fakultetą ir nuo 1972 m. dirbo Elektrėnų profesinio mokymo centre mokytoja, mokė chemijos, braižybos, ekonomikos ir verslumo pagrindų, buvo įgijusi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. Bronė Vilutienė aktyviai vykdė projektinę veiklą dalyvaudama tarptautiniuose Comenius, Grundtvig, Erasmus+ švietimo projektuose. Mokytoja su vyru Liudo užaugino tris vaikus – Kristiną, Neringą, Roką.
… Tai tik keli biografijos faktai, kelios datos. Už jų – žmogus, visą savo gyvenimą sąžiningai buvęs Mokytoju, kūręs save ir padėjęs tobulėti kitiems. Netekome gražaus, darbštaus, kūrybingo, labai atsakingo ir išmintingo žmogaus, kuris iki pat paskutinės minutės gyveno aktyvų gyvenimą, siekė žinių, keliavo, džiaugėsi gyvenimu. Liko pradėti darbai, nebaigtos įgyvendinti svajonės…
Mokytoja Bronė mums buvo kaip žvaigždė, kuri spindėjo, šildė, ramino ir džiugino mūsų širdis. Jos mums labai truks.
Mieli Bronelės artimieji, mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalyti Jūsų skausmu. Mes negalime pakeisti lemties, bet norime palengvinti jos kelią. Mes negalime įveikti būties, bet norėtume padėti savo buvimu. Nuoširdi užuojauta Jums.