Paieškos rezultatai

Atranka socialinio pedagogo pareigoms užimti

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras (toliau – Mokykla) skelbia pretendentų atranką socialinio pedagogo pareigoms užimti nuo 2015 m. rugsėjo 1-mos dienos. Darbo krūvis:1 etatas. Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Kvalifikaciniai reikalavimai: Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija. Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant Mokyklai bendruomenei aktualias prevencijos priemones, projektus; Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, psichologu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti...

Plačiau