Paieškos rezultatai

EPMC elektromechanikai lankėsi Kruonio HAE

Š. m. rugsėjo 24 dieną mūsų mokyklos I kurso elektromechanikai, kartu su profesijos mokytojais Vytautu Bražinsku ir Birute Pavloviene lankėsi Kruonio HAE. Mokiniai susipažino su hidroakumuliacine elektrine  –  sudėtingu  inžinieriniu hidrotechniniu  kompleksu,  turinčiu dvi vandens  saugyklas  –  aukštutinį  ir  žemutinį  baseinus. Sužinojo, jog energetinės  sistemos  apkrovai  sumažėjus, hidroakumuliacinė elektrinė, naudodama kitų elektrinių gaminamą perteklinę elektros energiją, pompuoja vandenį iš žemutinio vandens baseino – Kauno marių, į aukštutinį  vandens baseiną – dirbtinį  rezervuarą,  taip sukaupdama (akumuliuodama)  vandens  potencinę  energiją. Esant  energijos  poreikiui  sistemoje, hidroakumuliacinė elektrinė gamina elektros energiją –  jos hidroagregatus suka iš aukštutinio baseino...

Plačiau