Paieškos rezultatai

Energetikos sektoriaus tęstiniai mokymai profesijos mokytojams

Š. m. spalio 5 – 13 dienomis VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai Arvydas Valentinavičius ir Vytautas Bražinskas dalyvavo Ugdymo plėtros centro vykdomo projekto „Profesijos mokytojų ir dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ (kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-02-001) energetikos sektoriaus tęstiniuose  mokymuose, vykusiuose UAB „Elmonta“ įrangos montavimo dirbtuvėse ir objektuose. V. Bražinskas išklausė Energetikos objektų ir autonominių šaltinių elektros įrenginių montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų tobulinimo programos modulį S.2.5. „Galios įrenginių montavimas ir eksploatavimas“. A. Valentinavičius išklausė Energetikos technologinių procesų valdymo sistemų montavimo ir eksploatavimo technologinių kompetencijų tobulinimo programos...

Plačiau


Elektrotechnikos pamoka Vilniaus elektrinėje 3

2015 spalio 19 d. pirmojo kurso elektromechanikai ir derintojai kartu su profesijos mokytojais Vytautu Bražinsku, Birute Pavloviene, Daiva Strakšiene ir Arvydu Valentinavičiumi lankėsi Vilniaus elektrinėje 3. Apie elektrinės darbą, veikimo principą, paskirtį papasakojo „Vilniaus energija“ ekskursijų gidė Karolina Bielskutė. Mokiniai sužinojo, kad pagrindinė UAB „Vilniaus energija“ veikla – šilumos ir elektros energijos gamyba, šilumos energijos paskirstymas bei pardavimas vartotojams, elektros energijos tiekimas į perdavimo ir skirstomuosius elektros tinklus. Tai – termofikacinė elektrinė. Ji gali dirbti termofikaciniu, kondensaciniu arba mišriu režimais. Jeigu energijos gamybos blokai dirba termofikaciniu režimu, vienu metu...

Plačiau


EPMC mokiniai dalyvavo #SWITCHVilnius renginyje

„Switch“ angliškai reiškia įjungti arba perjungti. Galima perjungti mąstymo būdą ir pažvelgti į pasaulį kitaip. Lietuva gali būti IT centru. O tai įrodė #‎SWITCHVilnius organizatorius Antanas Guoga. Džiugu, kad pajėgiame į Lietuvą pritraukti svarbiausias pasaulio skaitmenines bendroves, siekiant paskatinti lietuvių verslumą, pakeisti žmonių mąstymą ir požiūrį į kūrybiškumą. Kai kurios renginio partnerėmis tapusios milžinės nebuvo aktyvios arba iš viso neveikė iki šiol Lietuvoje. Bet tai, kad jos aktyviai dalyvavo #SWITCHVilnius, parodo – Lietuva tampa įdomia skaitmeninės ateities sektoriui. „Didelė tikimybė, kad „Google“ bus Lietuvoje – steigs čia savo miestelį,...

Plačiau