Paieškos rezultatai

MOKYMO ORGANIZAVIMAS IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS NUO GEGUŽĖS 25 D.

Bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas organizuojamas nuotoliniu būdu iki birželio 19 d.; Nuo gegužės 25 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-21 rašte Nr. SR „Dėl ugdymo organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo mokyklose nuo gegužės 25 d.“ pateiktomis rekomendacijomis, leidžiama: Organizuoti konsultacijas mokykloje vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, skirtas brandos egzaminams pasirengti, ir teikti jiems švietimo pagalbą; Vykdyti pagrindinį ir vidurinį ugdymą, teikiant individualias ir grupines konsultacijas, ir teikti švietimo pagalbą mokiniams, ugdomiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, esant poreikiui; Vykdyti profesinį mokymą, kai...

Plačiau


TARPTAUTINIŲ STAŽUOČIŲ GALIMYBĖS ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE

Švietimo politikos pagrindinė kryptis profesiniame mokyme – profesinį mokymą labiau pritaikyti prie darbo rinkos ir darbdavių poreikių, stiprinti sąsajas tarp skirtingų mokymosi pakopų, diegti lanksčias, mokymosi rezultatų vertinimu bei pripažinimu grindžiamas sistemas, skatinti tarpvalstybinį judumą. Elektrėnų profesinio mokymo centras (EPMC), atsiliepdamas į šias kryptis, yra iškėlęs tikslą rengti kvalifikuotus specialistus darbo rinkai bei siekia organizuoti praktinį mokymą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, plėtoti bendradarbiavimą su vietinėmis ir tarptautinėmis įmonėmis bei įstaigomis, ugdyti besimokantiems profesijos moksleiviams verslumą ir iniciatyvumą. Elektrėnų profesinio mokymo centras jau eilę metų organizuoja mokinių stažuotes...

Plačiau