Paieškos rezultatai

KVIEČIAME MOKYTIS

KVIEČIAME NUO 2020 M. RUGSĖJO 1 D. MOKYTIS VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO GIMNAZIJOS I-OJE (9) IR II-OJE (10) KLASĖSE. Prašymą dėl priėmimo mokytis mokykloje pildo tėvai (globėjai). Lauksime užpildytų skenuotų (fotografuotų) prašymų elektroniniu paštu iki rugpjūčio 28 d. adresu: rastine@epmc.lt Kitus dokumentus (asmens dokumento kopiją, 8 klasių baigimo pažymėjimo kopiją, nuotraukas bus galima pristatyti pasibaigus karantino laikotarpiui) adresu: Rungos g. 18. Kviečiame skambinti ir užduoti rūpimus klausimus tel. 8 528 39 523. Daugiau informacijos: www.epmc.lt Prašymas dėl priėmimo mokytis 2020.docx   Laukiame Jūsų!                                                                                         Mokyklos administracija

Plačiau


SKELBIAMAS MOKINIŲ PRIĖMIMAS I-ĄJĮ ETAPĄ MOKYTIS 2020-2021 M.M.

  IŠSILAVINIMAS   MOKYMOSI PROGRAMA, PROGRAMOS KODAS MOKYMOSI TRUKMĖ Asmenims su specialiais poreikiais Floristas (M22021401)  Nauja profesija 3 metai Asmenims su pradiniu išsilavinimu Virėjas (P21101303) 1 metai Asmenims su pagrindiniu išsilavinimu, nesiekiantiems vidurinio išsilavinimo Kompiuterinio projektavimo operatorius (M32061101) 1 metai Padavėjas ir barmenas (P32101303) 1 metai Asmenims su pagrindiniu išsilavinimu Apskaitininkas (P42041101) Nauja profesija 2.3 metų Automobilių elektros įrengimų remontininkas (M43071601) 3 metai Interjero apipavidalintojas (M43021201) 3 metai Kompiuterinės įrangos derintojas (M43061103) 3 metai Apdailininkas (P32073205) 3 metai Virėjas (P42101303) 3 metai Asmenims su viduriniu išsilavinimu Automobilių elektros įrengimų...

Plačiau


ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE NAUJOVĖ GIMNAZISTAMS

Nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 26 d. vyksiančiame priėmime mokytis Elektrėnų profesinio mokymo centre šiemet gali dalyvauti ne tik norintieji įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, kaip buvo įprasta iki šiol, bet ir III–IV gimnazijos klasių mokiniai, norintys mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius. Nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai mokysis kiek kitaip negu kiti Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai. Jie galės rinktis tik dalį programos, t. y., vieną atskirą modulį, ir mokytis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį profesinėje mokykloje gimnazistas galės turėti nuo...

Plačiau


Elektrėnų profesinio mokymo centro absolventams įteikti mokslo baigimo dokumentai

Gamtoje geriausias derlius imamas rudenį, o mokyklose darbo rezultatai pamatomi vidurvasaryje, kai mokiniai, sėkmingai baigę mokslo metus, susirenka į iškilmingą mokymo baigimo dokumentų šventę. Birželio 19 d. Elektrėnų profesinio mokymo centro kiemelyje nuo pat ryto šurmuliavo mokytojai, mokiniai ir visi su nekantrumu laukė šventės. Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė gerbiama mokyklos direktorė dr. Silva Lengvinienė, džiaugėsi matydama po ilgo laiko vėl pilną mokyklos kiemą jaunų ir linksmų žmonių, kreipėsi į juos ir dėkojo už jų drąsą, ryžtą ir norą mokytis bei tobulėti. Prieš įteikdama diplomus ragino ieškoti neatrastų kelių,...

Plačiau


Darbo rinką papildėme aukštalipių kvalifikaciją įgijusiais darbuotojais

2020 metų birželio 15-19 dienomis vykdėme darbininko, dirbančio aukštalipio darbus  (valst. k. 260086203) kvalifikacijos mokymo programą. Mokymosi trukmė 40 val., iš jų teoriniam mokymui skiriama 28 val., praktiniam – 16 val. Mokiniai, įgiję teorinių ir praktinių žinių, laikė egzaminą Alytaus profesinio rengimo centre. Džiaugiamės, jog visi asmenys, dalyvavę mokymuose, egzaminus išlaikė ir jiems buvo išduotas atestacijos pažymėjimas bei pažymėjimas (kodas 1114),  suteikiantis teisę atlikti aukštalipio darbus. Mokymo metu mokiniai susipažino  su pavojais vykdant darbus aukštyje, su saugaus darbo aukštyje  organizavimo principais, reikalingomis priemonėmis darbų bei dirbančiųjų saugumui užtikrinti, saugaus darbo atlikimo taisyklėmis, su alpinizmo elementais...

Plačiau


PRANEŠIMAS APIE STRUKTŪRINIUS PERTVARKYMUS VŠĮ ELEKTRĖNŲ PROFESINIAME MOKYMO CENTRE

Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras (toliau – Mokykla) praneša, kad yra pritarta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakyme Nr. V-378 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-305 „Dėl valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018-2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo“ pateiktam Valstybinių profesinio mokymo įstaigų, kuriose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendina savininko (dalininko) teises ir pareigas, tinklo vystymo 2018–2020 metų bendrajame plane*...

Plačiau


ATNAUJINTAS 2019-2020 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠTIS

Plačiau skaitykite čia:  tvarkaraštis 2020

Plačiau


SVARBI INFORMACIJA LAIKANTIEMS BRANDOS EGZAMINUS

Mieli kandidatai, šiais metais atvykdami į brandos egzaminą, privalote ne tik turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą, bet ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino režimą reglamentuojantys teisės aktai. Kandidatams patariama savanoriškai dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir (ar) vienkartines pirštines, nors tokios pareigos karantino režimą reglamentuojantys teisės aktai nenumato. Atvykdami į brandos egzamino centrus...

Plačiau


Birželio 19d. 12.00 val. vyks profesinio mokymo baigimo dokumentų įteikimo šventė

Plačiau