Paieškos rezultatai

EPMC MOKINIŲ TARYBA

Gruodžio 22 d. popietę į mokyklos aktų salę šventiškai nusiteikę rinkosi Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai, mokytojai. Sveikinimo žodį tarė mokyklos direktorė Lina Triponienė, linkėdama visiems šviesios šv. Kalėdų nuotaikos, jaukumo, šilumos, sėkmės, įgyvendinant įdomius ir prasmingus sumanymus. Po gražių sveikinimų mokyklos  bendruomenei prisistatė naujai susikūrusi mokyklos Mokinių taryba. Pirmininkė Reda Bubinaitė džiaugėsi, jog susibūrė aktyvaus jaunimo grupė, kuri išsikėlė sau tikslus, išsigrynino idėjas ir, kaip pati mokinė sakė, svarbiausia mūsų misija – kurti geresnę mokyklos ateitį, aktyviai dalyvauti mokyklos valdyme, kurti darnią ir saugią aplinką.  Direktorė įteikė mokinių...

Plačiau


Edukacinė pamoka ,,Molinuko burtai‘‘

Gruodžio 17 d. I gimnazijos klasės mokiniai kartu su mokytojomis Erika Ragickiene ir Daiva Strakšiene dalyvavo edukacinėje pamokoje „Molinuko burtai“, kuri vyko netoli Druskininkų esančiame mažame miestelyje Viečiūnuose. Renginio organizatorė sakė, jog kūrybiškumo galia slypi kiekviename žmoguje, o kūrybos poreikis – vienas iš svarbiausių. Keramikos edukacijos metu mokiniai pasijuto kūrėjais,  susipažino su keramikos raida, įvairiais molio lipdymo, dekoravimo būdais. Praktinės veiklos metu pažino keramikos amatą, patys nusilipdė originalių molinukų, kuriuos galės padovanoti artimam žmogui arba tiesiog papuošti namus. Dėkojame edukacinės programos organizatorei Aurelijai Vilūnienei už suteiktas žinias bei smagiai...

Plačiau


2021 m. gruodžio 30 d. vyks Asmens įgytų kompetencijų vertinimas

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas 2021 m. gruodžio 30 d. 2021-12-30 FP20, TFP20, K20, TK20, TAP20, L19-3, KP20, TKP20 grupių mokiniams vyks asmens įgytų kompetencijų vertinimas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašu, patvirtintu 2015 m. sausio 14 d. LR Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-15 ir laikantis Pirminio profesinio mokymo vykdymo būtinų sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. spendimu Nr. V-2547 (suvestinė redakcija nuo 2021-11-15). Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (Patvirtinta Lietuvos Respublikos ir mokslo ministro švietimo2015...

Plačiau


TĖVŲ DIENA ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE

Gruodžio 20 d. Elektrėnų profesinio mokymo centre organizuota Tėvų diena. Pirmadienio pavakarę mokinių tėvai, atvykę į mokyklą, pabendravo su grupių vadovais, susipažino su mokyklos mokytojais, mokymosi aplinka. Tėveliai buvo supažindinti su mokyklos aktualijomis, aptarė mokinių lankomumą bei pažangumą, iškilusias problemas. Taip pat tėvai buvo informuoti apie projektines veiklas, vykdomas mokykloje. Tikimės, kad ateityje šiame susitikime dalyvaus dar daugiau tėvelių, o bendradarbiavimas ir toliau padės siekti geresnės ugdymo kokybės.   Gimnazijos skyriaus vedėja Jolanta Biekšienė

Plačiau


AČIŪ RAŠINIŲ KONKURSO „ELKIMĖS TEISINGAI!“ DALYVĖMS

Samprotaujamųjų rašinių konkursas „Elkimės teisingai!“ vyko lapkričio mėnesį ir jį organizavo Nacionalinė teismų administracija.  Konkurso tikslas – skatinti moksleivius originaliai ir kūrybiškai mąstyti teisingumo ir teisingo elgesio temomis. Rašiniuose mokiniai turėjo atspindėti teisingumo vykdymo, teisingo ir neteisingo elgesio, skatinimo elgtis teisingai ir panašias idėjas/temas, siejamas su moksleivių (nusirašinėjimas, patyčios, bėgimas iš pamokų, priklausomybė nuo išmaniojo telefono ar pan.) ar visos visuomenės aktualijomis (elgesys Covid-19 pandemijos sąlygomis ar pan.). Rašiniai buvo vertinami pagal tokius kriterijus: konkurso temos atskleidimas; turinio aktualumas moksleiviams ir (ar) visai visuomenei; idėjos ir raiškos originalumas, kalbos...

Plačiau


RESPUBLIKINIO PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO REZULTATAI

RESPUBLIKINIO PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO „MANO KELIONĖ PO GIMTĄJĮ KRAŠTĄ. PASAULIS LIETUVOJE IR LIETUVA PASAULYJE“ REZULTATAI Gruodžio mėnesį VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro mokinių ir mokytojų komanda dalyvavo respublikiniame profesinio meistriškumo konkurse „Mano kelionė po gimtąjį kraštą. Pasaulis Lietuvoje ir Lietuva pasaulyje“. Konkurso organizatorius – Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla. Renginio tikslas- skatinti mokinių domėjimąsi gimtuoju kraštu, pažinti jo istoriją ir kultūrą, ugdyti kūrybinę meninę saviraišką ir stiprinti tarpmokyklinį bendradarbiavimą. Konkursui komandos siuntė savo sukurtą iki 3 minučių trukmės video siužetą (filmuką) mp4 formatu.  Video siužetas turėjo atitikti autorių teisių...

Plačiau


Technologijų ir verslo profesionalė susitiko su EPMC jaunuoliais

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras prisijungė prie Empowering Girls for the Future of Jobs projekto ir gruodžio 17 dieną 11, 12 klasės mokiniai pamokoje sulaukė svečiuose technologijų ir verslo profesionalės, Women Go Tech ambasadorės Donatos – duomenų mokslininkės/analitikės (Vinted), Women Go Tech programos alumna. Donata Radžiūnaitė, kaip ir kitos projekto „Empowering Girls for Future of Jobs“ metu tech profesionalės, lankosi daugiau nei 100 ugdymo įstaigų visoje Lietuvoje ir susitinka su  mokiniais, kad įkvėptų juos atrasti  technologijų specialybes bei antreprenerystę. Pranešėja dalinosi savo karjeros istorija bei diskutavo su moksleiviais apie jų ateities profesijas. Ji mokinius skatino pradėti savo...

Plačiau


Konkursas „Jaunasis apipavidalintojas“

Gruodžio 7 d. įvyko tradicinis interjero apipavidalintojo specialybės profesinio meistriškumo konkursas „Jaunasis apipavidalintojas“.  Konkurso tikslai – atkreipti mokinių dėmesį į galimybes ir būdus dekoruojant interjerą, ugdyti saviraišką, kūrybiškumą bei kritinį mąstymą, plėtoti mokinių kultūrines kompetencijas kartu kuriant ir įgyvendinant naujas idėjas. Konkurso metu mokiniai dekoravo keraminės plytelės pagrindą panaudodami įvairias dekoravimo technikas. Vertinimo komisijai buvo pateikti 9 savitos interpretacijos mokinių darbai. Pasak vertinimo komisijos, kūrybiniai darbai atskleidė mokinių kūrybingumą. Konkurso nugalėtojai apdovanoti diplomais, padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.   Žana Sadkauskienė, profesijos mokytoja

Plačiau


BŪKIME MADINGI 2022 METAIS ! ! !

Baigiantis 2021 metams,  spalvų institutas „Pantone“ paskelbė madingiausią kitų metų spalvą, kurią pavadino „Very Peri“.  Atspalvis „Very Peri“ (PANTONE 17-3938) – tai  pasitikėjimas savimi, drąsa bei smalsumas. Ši spalva, pasak spalvų instituto „Pantone“,  gali  atspindėti  kiekvieno kūrybinę dvasią, norą pažinti, kviečia atrasti naujas galimybes, domėtis, nestovėti vietoje ir atversti naują puslapį. Į 2022 metus ženkime drąsiai, ryžtingai ir, žinoma, MADINGAI .   Dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo profesijos mokytoja Rima Mikučionienė

Plačiau


Romano 100 – mečio minėjimo parodoje

Gruodžio 15 dieną VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro AE20-3 grupės mokiniai apsilankė Elektrėnų savivaldybės viešojoje bibliotekoje, kur eksponuojama paroda, skirta Jaroslavo Hašeko romano „Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai“ 100-mečiui paminėti. Kareivis Šveikas nėra tik knygos personažas, o išradinga ir gerai apgalvota autoriaus vizija, kuria jis išreiškia požiūrį į tuometinę politinę situaciją ir pasaulinį karą. Žymus čekų rašytojas Ivanas Olbrachtas jį pavadino puikiu kūriniu: „Tai viena geriausių knygų, kurios kada nors buvo parašytos Čekijoje, o Šveikas yra gana nauja pasaulio literatūros asmenybė, prilygstanti Don Kichotui, Hamletui, Faustui, Oblomovui, Karamazovui.“ Mokytoja Asta Jokšienė

Plačiau


NETRADICINĖ LIETUVIŲ LITERATŪROS PAMOKA „SALONO PRAMOGOS SU ADOMU MICKEVIČIUMI“

Š. m. gruodžio 16 d. Elektrėnų profesinio mokymo centro III gimnazijos klasės mokiniai aplankė seniausią namą Kaune, kuriame yra įsikūręs muziejus. Čia nusikėlėme į XIX a. pradžios saloną, kurio šeimininkė mus supažindino su Adomo Mickevičiaus gyvenimu Kaune, jo kūryba, o taip pat to meto etiketu bei bendravimo papročiais. Viešnagės metu šeimininkė pakvietė sudalyvauti keliose saloninėse pramogose, spręsti šaradas, kurti ketureilius. Pamokos pabaigoje visus smagiai nuteikė sušoktas salono šokis. Mokiniai kartu su mokytojomis aplankė Kauno senamiestį, rotušėje įsikūrusį kalėdinį miestelį, kuris kvepėjo šventiniais kepiniais bei mandarinais. Žaliaskarės įspūdingas grožis, skambanti...

Plačiau


KALĖDINIS TINKLINIO TURNYRAS

Š. m. gruodžio 14 d. Elektrėnų profesinio mokymo centre organizuotas kalėdinis tinklinio turnyras. Dalyvavo 4 mokinių komandos. Žaidimas vyko rato sistema – komanda turėjo sužaisti su visomis komandomis. Dėkoju komandoms už gražias žaidimo akimirkas, draugiškumą, globojant 1-o kurso žaidėjas. J Visi dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais.  Linkime visiems linksmų ir prasmingų švenčių! Mokytoja Ramunė Šarapienė

Plačiau


Įgyvendintas projektas „Jaunimo klubas įveik – veik – eik“

Elektrėnų profesinio mokymo centre įgyvendintas projektas – „Jaunimo klubas įveik – veik – eik“, finansuojamas Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projekto vykdymui skirta 900 eurų. Ne paslaptis, kad paaugliai ir jaunuoliai viena aktualiausių psichikos sveikatos stiprinimo grupių. Šio projekto prioritetinė kryptis – psichikos sveikatos stiprinimas. Tikslas – stiprinti paauglių, jaunuolių psichikos sveikatą, vykdant smurto, savižudybių, patyčių prevenciją, ugdyti jų socialines ir emocines kompetencijas. Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuojamos lektoriaus paskaitos-pamokos I-IV klasių mokiniams. Veiklų metu mokiniai mokėsi psichikos sveikatos stiprinimo būdų, saugumo įgūdžių nesaugioje aplinkoje, bendravimo...

Plačiau


Masažuotojų praktinių įgūdžių tobulinimas Karaliaus Mindaugo Sektoriniame centre

2021-11-29-12-03 mūsų mokyklos būsimieji masažuotojai iš M20 grupės stažavosi Kaune, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre.  Mokiniai buvo ne tik šiltai priimti, bet kiekvieną dieną sėmėsi naujų žinių bei tobulinosi. Nuostabūs ir savo darbui atsidavę profesijos mokytojai demonstravo bei leido patiems išbandyti liftinguojantį korėjietišką veido masažą, viso kūno karštų akmenų masažą. Mokiniams buvo proga prisiminti anatomijos žinias mokantis gydomojo bei sportinio viso kūno masažo bei pritaikyti jas praktiškai. Jie gavo daug žinių apie savo fizinės formos palaikymą, ergonomikos svarbą darbe bei sveikatinimąsi kasdien, atlikdami mankštą su puikia mokytoja kinezeterapeute. Didelis...

Plačiau


KALĖDINIS PARKAS SUŽIBO ŠALIA ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRO

Gruodžio 2 d. Elektrėnų profesinio mokymo centro erdvės suspindo įstabiu grožiu. Žiemišką ketvirtadienio popietę  mokyklos kiemelyje rinkosi mokytojai, mokiniai, svečiai, skambėjo kalėdinės dainos.  Netrukus pasirodė ir Kalėdų senelis su maišu saldžių dovanų, kartu su juo mokyklos mokiniai Reda Babinaitė ir Ignas Katilius. Senelis sveikino visus susirinkusiuosius su artėjančiomis šventėmis, linkėjo kuo daugiau šypsotis ir būti laimingais. Po gražių sveikinimų visi kartu įžiebė kalėdiškomis dekoracijomis papuoštą parką, smagiai nusiteikę šoko, dainavo, gėrė karštą arbatą, bendravo su Kalėdų seneliu, kuris buvo dosnus ir vaišino visus susirinkusius labai skaniais saldainiais ir sausainiais....

Plačiau