rugsėjo 15 | 2022
diplomai2022m

2022-2023 mokslo metų pradžia EPMC

Praėjus savaitei nuo mokslo metų pradžios jau galima apžvelgti profesinio mokymo stojimo rezultatus. Kalbėti apie profesinį mokymą reikia ypatingai dėl to, kad profesinis mokymas Lietuvoje išlieka nepelnytai nuvertinamas lyginant su kitomis švietimo sritimis, taip pat mažiau populiarus tarp jaunimo lyginant su kitomis Europos šalimis. Jei Europos Sąjungoje vidurinio ugdymo lygiu profesinėse mokyklose mokosi apie pusė mokinių, o Suomijoje – arti 70 proc., Lietuvoje tokių mokinių turime tik beveik 26 proc. Tokią statistiką skubiai reikia keisti ir šių metų Elektrėnų profesinio mokymo centro stojimo rezultatai leidžia tikėtis, jog pokyčius jusime ir darbo rinkoje atsiras daugiau profesionalių ir kompetentingų darbuotojų. Reikia pastebėti, kad būtent profesinio mokymo absolventų labiausiai reikia darbdaviams, todėl ir akcentas į šią mokymo sritį turi augti nedelsiant.

EBPO (trumpinys liet. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė keturias prioritetines sritis siekdamos gerinti Lietuvos įgūdžių rodiklius: profesinio mokymo atsparumas ir meistriškumas per kokybišką, įtraukų ir lankstų profesinį mokymą, mokymosi visą gyvenimą kultūros diegimas, profesinio mokymo tvarumas ir orientacija į žaliąjį kursą bei profesinio mokymo tarptautiškumas. Orientacija į profesinį ugdymą akcentuojama visose amžiaus grupėse. Aktyvus vyresnio amžiaus žmonių gyvenimas skatina investuoti valstybę į jų neformalųjį ugdymą. Čia kalbama apie profesinį mokymą visuose prioritetuose nuo profesinio orientavimo iki darbo rinkos poreikių tenkinimo bei neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir mokymo pripažinimo.

Verta panagrinėti šių mokslo metų stojimo į profesines mokymo įstaigas skaičius. Rugsėjo 2 dienos duomenimis viso įstojusių į profesines mokymo įstaigas 19447 asmenų, tuo tarpu pernai metais jų buvo 20061. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras iš 65 profesinių mokymo įstaigų pagal pasirašytų profesinio mokymo sutarčių skaičių yra 18 vietoje. Viso pasirašytos 368 (2021 metais 388) profesinio mokymo sutartys, iš jų įgijusieji vidurinį išsilavinimą buvo 297 (2021 metais 315). Daugiausiai norinčių mokytis pageidavimų buvo į apskaitininko, masažuotojo, interjero apipavidalintojo ir kosmetiko profesinio mokymo programas. Džiugu, kad inžinerinės profesijos buvo ypatingai paklausios, todėl didelio dėmesio susilaukė suvirintojo ir elektriko mokymo programos. Kaip ir kasmet populiarumo sulaukė virėjo, konditerio, padavėjo-barmeno profesijos. Pagrindinį išsilavinimą įgijusius jaunuolius labiausiai viliojo apdailininko profesija. Automatinių sistemų mechatroniko profesinio mokymo programa vis labiau tampa paklausi tarp stojančiųjų. Ekspeditoriaus ir socialinio darbuotojo padėjėjo profesijų paklausa darbo rinkoje lemia kasmet stabilų norinčiųjų mokytis skaičių. Transporto priemonių remontininko profesija šiemet buvo nauja, tačiau norinčiųjų mokytis šio amato netrūko. Sporto organizacijos veiklos administratoriaus profesija viliojo ne tik sportuojančius asmenis, nes jos turinys yra orientuotas į vadybines kompetencijas. Informacinių technologijų srities profesijos išlieka tame pačiame lygmenyje kaip ir pernai, tačiau vis labiau skaitmenizuojama aplinka skatina rinktis šią profesiją kaip ypatingai paklausią ir gerai apmokamą profesiją.

Pateikusiųjų prašymus mokytis Elektrėnų profesinio mokymo centre net 8 proc. šiais metais baigusiųjų Elektrėnų sav. gimnazijas. O 16 proc. stojančiųjų yra baigusiųjų Elektrėnų sav. gimnazijas ankstesniais metais. Elektrėnų profesinio mokymo centro absolventai sudaro 19 proc. stojančiųjų, tai yra baigusieji ir įgiję vidurinį ar pagrindinį išsilavinimus arba įgiję pirminę profesinę kvalifikaciją. Net 14 proc. stojančiųjų yra įgiję universitetinį ar aukštąjį koleginį išsilavinimus.

Džiugina ir bendrojo ugdymo stojančiųjų skaičius. Šiemet ypatingai didelį iššūkį išsikėlėme kartu su Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija, kuri patikėjo mums net 19 savo auklėtinių mokinių. Jie mokysis pagal Transporto priemonių remontininko modulį Automobilių kėbulų priežiūra ir smulkių deformacijų šalinimas. Be to, dar 20 bendrojo ugdymo mokyklų mokinių mokysis sušių gamybos meno, įgis interjero dekoravimo projektų ir suvirinimo pirminių pasiruošimo darbų kompetencijų.

Šiemet Elektrėnų profesinio mokymo centre mokytis pradeda net 15 asmenų iš Ukrainos, kurie pasirinko tokias profesijas: 5 – suvirintojo, 5 – automatinių sistemų mechatroniko, 2 – ekspeditoriaus, 1 – transporto priemonių remontininko, 1 – interjero apipavidalintojo ir  1 – masažuotojo profesijas. Šiems asmenims organizuojamos ir lietuvių kalbos pamokos, padėsiančios lengviau integruotis į darbo rinką ir bendruomenę.

LAMABPO skelbia priėmimo datas į laisvas vietas, todėl kiekvienam norinčiam dar šiemet pradėti profesines studijas reikia stebėti informaciją tiek www.epmc.lt tiek https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas/ puslapiuose.

 

Sėkmingų mokslo metų!

Elektrėnų profesinio mokymo centro administracijos informacija