gegužės 30 | 2022
exam

Informacija apie asmens įgytų kompetencijų vertinimą

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo naujas Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-1480  redakcija). Jis taikomas vertinant asmens I-V lygio kvalifikacijų kompetencijas (siekiant kvalifikacijos), reglamentuojamas Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“:

2.1. jei jis baigė formaliojo profesinio mokymo programą;

2.2. jei jis įgijo kompetencijas, mokydamasis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas ar programos dalį (modulį), darbo patirties arba savišvietos būdu.

Plačiau apie Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarką skaityti https://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/asmens-igytu-kompetenciju-vertinimas/

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis

Stojant į JavaScript programuotojo profesiją  laikomo testo tvarkaraštis

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarka