Buhalterinė apskaita

Mokesčių mokėtojų buhalterinė apskaita privalo būti tvarkoma taip, kad ji teiktų pakankamą informaciją pelno mokesčiui apskaičiuoti. Mokesčių mokėtojai, atsižvelgiant į jų teisinę formą bei veiklos pobūdį, apskaitą ir atskaitomybę privalo tvarkyti vadovaudamiesi tokiais teisės aktais:

 1. Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574).
 2. Verslo apskaitos standartais (www.aat.lt).
 3. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-575).
 4. Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-576).
 5. Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“.
 6. Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.
 7. Finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 171–6342).
 8. Finansų ministro 2005-02-04 įsakymu Nr. 1K-040 „Dėl neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 19-636).

Ūkio subjekto apskaitą tvarko:

1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris);

2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

Kodėl verta rinktis buhalterinę apskaitą tvarkančią įmonę, o ne asmeninį buhalterį?

Buhalterinės įmonės privalumai:

 • Taupomi mokesčiai – įmonei nereikia prie mokamo atlygio dar pridėti mokesčius (GPM, SoDra ir t.t.). Anaiptol, įmonei sumokamą sumą galite įtraukti į sanaudas ir taip mažinti mokėtinus  mokesčius. Natūralu, kad už apskaitą mokėdami pvz. 725 EUR mokestį apskaitos įmonei jūs sutaupote apie 520 EUR, kuriuos sumokėtumėte kaip mokesčius prie atlyginimo samdomam buhalteriui, jeigu mokėtumėte jam tokio paties dydžio atlyginimą;
 • Pastovi apskaitos paslaugų kaina – buhalterinės apskaitos paslaugų įmonių kainos yra daugmaž pastovios ir nekinta taip dažnai kaip darbuotojų atlyginimai ekonomikos pakilimų ir nuosmukių laikotarpiais. Buhalterinės apskaitos paslaugų kaina automatiškai padidės arba sumažės atitinkamai išaugus arba sumažėjus Jūsų verslo apimtims, todėl sunkesniu įmonei laikotarpiu Jums nereikės papildomai gaišti laiko deryboms optimizuojant išlaidas buhalterinei apskaitai – paslaugų kaina sumažės savaime
 • Nereikia darbo vietos – užsakovui naudojantis buhalterinių paslaugų įmonės paslaugomis, nereikia kurti papildomos darbo vietos samdomam buhalteriui, nereikia pirkti darbo priemonių, neatsiranda papildomos kanceliarinės išlaidos;
 • Nereikia buhalterinės apskaitos programos – profesionalios buhalterinės programos su visais priedais (papildomais moduliais ir pan.) įsigijimas vertinamas dešimtimis tūkstančių, taip pat kainuoja programos aptarnavimas bei konsultacijos. Šias išlaidas patirti apsimoka buhalterinių paslaugų įmonei, galinčiai tvarkyti apskaitą 100 ir daugiau įmonių, bet ne vienai atskirai dirbančiai įmonei (pvz statybos, transporto, kitų paslaugų ar prekybos įmonei). Netgi patiems įsigijus brangią programą, ji neišlaiko savo vertės .
 • Įmonė neserga – jums nereikės nereikia jaudintis ir ieškoti pamainos buhalteriui netikėtai susirgus;
 • Įmonė neatostogauja – buhalterinių paslaugų įmonėje dirbančiai buhalterei išėjus atostogauti, ją pavaduos kompetetinga kolegė;
 • Įmonė staiga neišeina iš darbo – apskaitą tvarkant samdomam buhalteriui visada yra tikimybė, kad vieną dieną sulauksite siurprizo – jūsų buhalteris išeina iš darbo. Tai, kaip įprasta, nutinka pačiu nepalankiausiu metu, kai įmonė turi finansinių sunkumų arba mokesčių inspekcijai nutarus patikrinti jūsų buhalterinę apskaitą.  Jūsų apskaitą tvarkant buhalterinės apskaitos įmonei šio nemalonaus momento turėtumėte išvengti.
 • Didesnė atsakomybė – buhalterinių paslaugų įmonės atsakomybė numatyta ne tik įstatymuose ir buhalterinių paslaugų sutartyje. Papildomą saugumą užsakovui suteikia tai, kad buhalterinių paslaugų įmonė negali tiesiog išeiti iš darbo ir palikti užsakovui netvarką buhalterinėje apskaitoje – užsakovas bet kada gali pareikalauti atsakyti už sutarties laikotarpiu tvarkytą buhalteriją, ištaisyti klaidas, kompensuoti dėl netikslumų ar klaidų atsiradusius nuostolius ir pan.
 • Teisingesnė apskaita – buhalterinių paslaugų įmonėje dirbančios buhalterės nuolat kelia savo kvalifikaciją kursų, seminarų, mokomosios medžiagos pagalba, taip pat kasdien konsultuojasi su ilgametę patirtį turinčiomis kolegėmis buhalterėmis, todėl jų žinios įprastai yra gilesnės, kompetencija yra gerokai aukštesnė nei vieno siauros specializacijos samdomo buhalterio.

Buhalterinės apskaitos paslaugų įmonė atsako už teisingą pirminių dokumentų įvertinimą bei suvedimą į buhalterinės apskaitos sistemą, laiku ir teisingą ataskaitų pateikimą atitinkamoms institucijoms, laiku ir teisingų ataskaitų bei kitos informacijos pateikimą įmonės vadovams. Dėl neteisingai pateiktos infomacijos atsiradus nuostoliams, buhalterinės apskaitos įmonė kompensuoja susidariusius nuostolius užsakovo įmonei bei ištaiso neteisingai pateiktus duomenis, ataskaitas.

 vaizdas_2021-06-09_150722 10-buhalterine-apskaita  vaizdas_2021-06-09_150722