Centro istorija

Elektrenu_PMC Istorija

Elektrėnų profesinio mokymo centras įsteigtas 1967 m. spalio 1 d. kaip kvalifikuotų darbininkų rengimo Lietuvos energetikos sistemai profesinio mokymo įstaiga. 1967-1989 m. tokia ir buvo pagrindinė įstaigos veikla. Palaipsniui prie energetinių specialybių: šaltkalvių – šilumininkų, šiluminių matavimų ir automatikos remonto elektromonterių, blokinės sistemos agregatų mašinisto padėjėjų, relinės apsaugos ir automatikos elektromonterių ir kt. buvo steigiamos kitos (gretutinės) specialybės, reikalingos energetinei sistemai: staliai, statybininkai, virėjai, konditeriai ir pan. 1989 m. ir vėliau, pereinant prie į darbo rinką orientuotos ekonomikos, steigiamos ir kitos specialybės: namų ekonomės, namų ūkio meistrai, sekretorės, biuro komersantai, virėjai, barmenai, statybos verslo organizatoriai, kompiuterinės įrangos derintojai, kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriai. Nuo 1969 m. profesinio mokymo mokiniai įgyja ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą.

Nuo 1967 m. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pavadinimas buvo Elektrėnų 39-oji miesto vidurinė profesinė technikos mokykla. 1990-1991 m. m. mokykla keitė pavadinimą į Elektrėnų energetikų mokyklą. 2004-2005 m. m. mokyklos pavadinimas pakeistas į Elektrėnų profesinio mokymo centrą. 2005-2006 m. m. Elektrėnų profesinio mokymo centras tampa viešąja įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centru.

Pirmasis direktorius nuo 1967 m. liepos 19 d. buvo paskirtas E. Paulauskas. Nuo 1969 m. mokyklos direktoriumi skiriamas P. Venckus. 1993 m. mokyklos direktoriumi tapo Vytautas Navikauskas. Nuo 2007 m. spalio 17 d. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centrui vadovavo Silva Lengvinienė. 2022 m. liepos 2 d. direktore paskirta Lina Triponienė.

Vidurinis ugdymas teikiamas gimnazijos skyriuje. Asmenims siūloma studijuoti tokias profesijas: apdailininko, staliaus, informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, JavaScript programuotojo, automatinių sistemų mechatroniko, elektriko, transporto priemonių remontininko, suvirintojo, renginių techninio aptarnavimo darbuotojo, interjero apipavidalintojo, konditerio, padavėjo ir barmeno, virėjo, socialinio darbuotojo padėjėjo, kosmetiko, masažuotojo, ekspeditoriaus, apskaitininko, finansinių paslaugų teikėjo, dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo verslo darbuotojo. Daugiau informacijos teikiama šioje nuorodoje https://www.epmc.lt/ka-mokytis-epmc/  

Siekiant optimaliai teikti švietimo paslaugas ir tenkinti gyventojų švietimo poreikį, bendradarbiaujama su Užimtumo tarnyba, dalyvaujama darbo rinkos mokymuose. Įstaigos veikla koordinuojama taip, kad mokinys galėtų laisvai pasirinkti mokymosi formą, profilį ir pakraipą. Čia siūlomos įvairios paslaugos nuo siuvimo iki suvirinimo, taip pat orientuojamasi į įvairaus amžiaus gyventojus. Vaikams siūlomi neformalieji užsiėmimai ir stovyklos, suaugusiems kvalifikacijos kėlimo seminarai, kursai, jaunuoliams organizuojami švietimo renginiai. Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams rengiami profesinio orientavimo mokymai, technologijų pamokos kitaip, be to, jie yra kviečiami mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius. Modulis – profesinio mokymo programos dalis, kurią baigus įgyjamos kompetencijos, reikalingos profesinio mokymo programoje numatytai kvalifikacijai įgyti. Baigus modulį ir įvertinus įgytas kompetencijas išduodamas pažymėjimas. Modulius gali rinktis mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (9–10 ir I–II gimnazijos klasės) ar vidurinio ugdymo programą (III–IV gimnazijos klasė).