Centro istorija

Elektrenu_PMC Istorija

Mokykla įsteigta 1967 m. spalio 1 d. kaip kvalifikuotų darbininkų rengimo Lietuvos energetikos sistemai profesinio mokymo įstaiga. 1967-1989 m. tokia ir buvo pagrindinė mokyklos veikla. Palaipsniui prie energetinių specialybių: šaltkalvių – šilumininkų, šiluminių matavimų ir automatikos remonto elektromonterių, blokinės sistemos agregatų mašinisto padėjėjų, rėlinės apsaugos ir automatikos elektromonterių ir kt. buvo steigiamos kitos (gretutinės) specialybės, reikalingos energetinei sistemai: staliai, statybininkai, virėjai, konditeriai ir pan. 1989 m. ir vėliau, pereinant prie į rinką orientuotos ekonomikos, mokykloje steigiamos ir kitos specialybės: namų ekonomės, namų ūkio meistrai, sekretorės, biuro komersantai, virėjai, barmenai, statybos verslo organizatoriai, kompiuterinės įrangos derintojai, kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriai. Nuo 1969 m. mokykloje greta profesinio mokymo mokiniai įgyja ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą.

Nuo 1967 m. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pavadinimas buvo Elektrėnų 39-oji miesto vidurinė profesinė technikos mokykla. 1990-1991 m. m. mokykla keitė pavadinimą į Elektrėnų energetikų mokyklą. 2004-2005 m. m. mokyklos pavadinimas pakeistas į Elektrėnų profesinio mokymo centrą. 2005-2006 m. m. Elektrėnų profesinio mokymo centras tampa viešąja įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centru.

Pirmasis mokyklos direktorius nuo 1967 m. liepos 19 d. Lietuvos TSR valstybinio profesinio techninio mokymo komiteto įsakymu Nr.325-K buvo paskirtas Edvardas Paulauskas. Nuo 1969 m. mokyklos direktoriumi skiriamas P. Venckus. 1993 m. mokyklos direktoriumi tapo Vytautas Navikauskas. Nuo 2007 m. spalio 17 d. VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centrui vadovavo Silva Lengvinienė.

Mokykloje vidurinis ugdymas teikiamas gimnazijos skyriuje. Asmenims siūloma studijuoti tokias specialybes: bankinių operacijų tvarkytojo, elektros įrenginių montuotojo, interjero apipavidalintojo, kompiuterinės įrangos derintojo, kompiuterio projektavimo operatoriaus, konditerio, logisto ekspeditoriaus, padavėjo ir barmeno, sekretoriaus, statybos verslo paslaugų teikėjo, virėjo, želdinių tvarkytojo, apdailininko, staliaus.

Siekiant optimaliai teikti švietimo paslaugas ir tenkinti gyventojų švietimo poreikį, bendradarbiaujama su Trakų regionine darbo birža, dalyvaujama darbo rinkos mokyme. Mokyklos veikla koordinuojama taip, kad mokinys galėtų laisvai pasirinkti mokymosi formą, profilį ir pakraipą.