Centro istorija

Apie Elektrėnų profesinį mokymo centrą

Mūsų misija – suteikti kvalifikuotą, kokybišką profesinį mokymą, vidurinį bei neformalųjį ugdymą smalsiems, nuolat besimokantiems, kūrybiškiems, versliems žmonėms.

Esame tvari, veržli, atvira ugdymo institucija, kiekvienam visuomenės nariui suteikianti galimybę mokytis visą gyvenimą.

Vidurinis ugdymas teikiamas Elektrėnų profesinio mokymo centro gimnazijos skyriuje.

Priklausomai nuo jau turimo išsilavinimo, 2023 m. siūlome studijuoti šiose profesinio mokymo programose: apdailininko, informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko, kompiuterinio projektavimo operatoriaus, JavaScript programuotojo, automatinių sistemų mechatroniko, elektriko, transporto priemonių remontininko, suvirintojo, renginių techninio aptarnavimo darbuotojo, interjero apipavidalintojo, konditerio, virėjo, individualios priežiūros darbuotojo, kosmetiko, masažuotojo, ekspeditoriaus, apskaitininko, biuro administratoriaus ir dekoratyvinio želdinimo darbuotojo padėjėjo.

Detali informacija apie priėmimą ir programas: https://www.epmc.lt/stojantiems/

Bendradarbiaujame su regiono darbdaviais, Užimtumo tarnyba, dalyvaujame darbo rinkos mokymuose.

Taip pat siūlome įvairias paslaugas: nuo siuvimo iki suvirinimo, grožio ir geros savijautos paslaugas, kompiuterių ar automobilių taisymo. Išsamiau apie paslaugas: https://www.epmc.lt/ivairios-paslaugos/

Vaikams siūlome neformaliuosius užsiėmimus – būrelius ir vasaros stovyklą, suaugusiems – kvalifikacijos kėlimo seminarus, kursus, o jaunuoliams organizuojame švietimo renginius, konsultuojame karjeros klausimais.

Bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams rengiame profesinio orientavimo mokymus, technologijų pamokas.

Gimnazistus kviečiame mokytis pagal profesinio mokymo programų modulius. Modulis – profesinio mokymo programos dalis, kurią baigus įgyjamos kompetencijos, reikalingos profesinio mokymo programoje numatytai kvalifikacijai įgyti. Baigus modulį ir įvertinus įgytas kompetencijas išduodamas pažymėjimas. Modulius gali rinktis mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (9–10 ir I–II gimnazijos klasės) ar vidurinio ugdymo programą (III–IV gimnazijos klasė).

Plačiau apie modulius, kuriuos gimnazistai gali rinktis vietoje technologijų pamokos: https://www.epmc.lt/stojantiems/

 

Mūsų istorija – Lietuvos energetikos istorijos dalis

Elektrėnų profesinio mokymo centras įsteigtas 1967 m. spalio 1 d. kaip kvalifikuotų darbininkų rengimo Lietuvos energetikos sistemai profesinio mokymo įstaiga.

1967-1989 m. tokia ir buvo pagrindinė įstaigos veikla. Palaipsniui prie energetinių specialybių (šaltkalvių – šilumininkų, šiluminių matavimų ir automatikos remonto elektromonterių, blokinės sistemos agregatų mašinisto padėjėjų, relinės apsaugos ir automatikos elektromonterių ir kt.) buvo steigiamos kitos (gretutinės) specialybės, reikalingos energetinei sistemai: staliai, statybininkai, virėjai, konditeriai ir pan.

1989 m. ir vėliau, pereinant prie į darbo rinką orientuotos ekonomikos, steigiamos ir kitos specialybės: namų ekonomai, namų ūkio meistrai, sekretorės, biuro komersantai, virėjai, barmenai, statybos verslo organizatoriai, kompiuterinės įrangos derintojai, kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriai.

Nuo 1969 m. profesinio mokymo mokiniai įgyja ir bendrąjį vidurinį išsilavinimą.

 

Elektrėnų profesinio mokymo centro vadovai:

Nuo 1967 m. Edvardas Paulauskas.

Nuo 1969 m. P. Venckus.

Nuo 1993 m. Vytautas Navikauskas.

Nuo 2007 m. Silva Lengvinienė.

Nuo 2022 m. Lina Triponienė.

 

Kaip keitėsi Elektrėnų profesinio mokymo centro pavadinimas:

Nuo 1967 m. Elektrėnų 39-oji miesto vidurinė profesinė technikos mokykla.

1990-1991 m. m. mokykla keitė pavadinimą į Elektrėnų energetikų mokyklą.

2004-2005 m. m. mokyklos pavadinimas pakeistas į Elektrėnų profesinio mokymo centrą.

2005-2006 m. m. Elektrėnų profesinio mokymo centras tampa viešąja įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centru.