spalio 30 | 2018
img_20181029_121010_resized_20181030_122403344

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMOS VŠĮ EPMC

Šių metų spalio mėnesį VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre startavo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos, finansuojamos Elektrėnų savivaldybės 2018 m. biudžeto lėšomis.

Spalio 22, 23, 24, 25 dienomis vykusios programos „Laikas – pinigai: laiko ir asmeninio biudžeto valdymas“ tikslas – skatinti Elektrėnų savivaldybės ir Elektrėnų kaimo vietovių gyventojų ekonominį tobulėjimą, pateikus teorinių ir praktinių žinių apie laiko ir asmeninio biudžeto vadybą. Programos dalyviai, gavę trumpas teorines žinias ir lavindami praktinius įgūdžius apie laiko ir asmeninio biudžeto vadybą, turėjo galimybę tobulėti asmeniškai ir profesinėje srityje, plėtė ekonomikos žinias, kurias vėliau gebėtų pritaikyti kasdieninėje veikloje, tvarkydami asmeninius finansus. Dalyviai mokymų metu susipažino su laiko sąvoka, laiko valdymo svarba kasdieniniame gyvenime ir darbo aplinkoje, laiko valdymo būdais, laiko „vagimis“ bei praktiškai išmoko sudaryti kokybiškesnę laiko atžvilgiu dienotvarkę, taip pat susipažino su asmeninio biudžeto, pajamų ir išlaidų sąvokomis, finansinio taupymo svarba kiekvienam žmogui, siekiant didesnio pasitikėjimo ir stabilumo, bei praktiškai išmoko sudaryti asmeninį biudžetą, remdamiesi rekomendacijomis.

Spalio 29, 30 dienomis vykusios programos „Svarbiausi įsitraukimo į darbo aplinką aspektai“ tikslas- sudaryti sąlygas Elektrėnų savivaldybės ir Elektrėnų kaimo vietovių gyventojams įsitraukti į darbo aplinką bei didinti jų užimtumą, pateikus teorinių ir praktinių žinių apie svarbiausius įsitraukimo į darbo aplinką aspektus: įvaizdį, streso valdymą, motyvacinio laiško rašymą ir darbo kodekso naujoves.  Programos dalyviai  mokymo metu susipažino su svarbiausiomis įvaizdžio detalėmis bei joms keliamais reikalavimais pokalbio su darbdaviu metu: dalykine apranga, kūno kalba, moterų bei vyrų aksesuarais, kvapu, balsu; susipažino su streso sąvoka, jo priežastimis, teigiamomis ir neigiamomis pasekmėmis bei praktiškai išbandė įvairius streso mažinimo būdus; susipažino su svarbiausiomis motyvacinio laiško rašymo taisyklėmis ir principais, nagrinėdami gerus ir blogus motyvacinių laiškų pavyzdžius; sužinojo darbo kodekso aktualijas, siekiant geriau įsitraukti į darbinę aplinką.

Dalyvių atsiliepimai:

„Labiausiai patiko mokymuose bendravimas ir žinių pateikimas. Supratau, kad esu surinkęs gyvenime daug patirties, todėl mokymai suteikė daugiau pasitikėjimo savimi.“

„Mokymuose aptartos temos buvo naudingos. Atkreipiau dėmesį į streso valdymo būdus ir į motyvacinio laiško rašymą. Sužinojau įdomių dalykų apie įvaizdį. Anksčiau nekreipdavau dėmesio į kūno kalbą, dabar būsiu pastabesnė.“

„Per dvi dienas man labiausiai užstrigo refleksija, pasidalijimas žiniomis su kitais mokymų dalyviais. Iš tiesų buvo labai naudinga“.

„Viskas patiko. Kažkas buvo žinoma, kažką naujo sužinojau. Gera atmosfera. Puiku!“

„Mažiausiai turėjau žinių dėl darbo kodekso. Visos gautos žinios man labai reikalingos.“

 

Programos vadovė Asta Jokšienė

img_20181023_183656_resized_20181030_122403599