gruodžio 18 | 2018
erasmus-logo su remeliu

EPMC ĮGYVENDINAMOS ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTŲ STAŽUOTĖS

Elektrėnų profesinio mokymo centras, bendradarbiaudamas su švietimo organizacijomis Europos Sąjungoje, tęsia 2018/2019 mokslo metų projektinę veiklą ir įgyvendina tarptautinius Erasmus+ programos projektus. Erasmus+ programa, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas remiant Europos Komisijai, suteikia galimybę moksleiviams ir mokymo specialistams išvykti į stažuotes užsienyje.

Spalio mėnesį pagal projektą ES įgūdžių panorama kompiuterinės įrangos derintojo specialybės moksleiviai stažavosi Čekijoje. Stažuotės Čekijoje metu buvo siekiama realiose darbo vietose ugdyti naujas ir pakelti jau turimų moksleivių specialybinių kompetencijų ir įgūdžių lygį, moksleiviai susipažino su išmaniųjų įrenginių sandara bei remonto darbų subtilybėmis.

Lapkričio mėnesį pagal šį projektą automobilių elektromechaniko profesijos moksleiviai stažavosi Jungtinėje karalystėje. Šios profesijos moksleiviai atliko praktiką moderniose automobilių remonto įmonėse, kuriose buvo sudarytos sąlygos perimti šių įmonių darbuotojų patirtį. Moksleiviai mokėsi dirbti su naujausiomis automobilių elektronikos diagnostikos technologijomis bei atlikti automobilių, kurių vairas yra dešinėje pusėje, diagnostiką ir remontą.

Lapkričio-gruodžio mėnesiais į stažuotę Maltoje išvyko statybininko apdailininko profesijos moksleiviai. Stažuotės metu profesijos moksleiviai tobulino praktinius įgūdžius, specifines kompetencijas ir pasitikėjimą savo jėgomis siekiant geresnės darbo kokybės bei lengvesnės integracijos į darbo rinką, mokėsi atlikti pastatų restauracijos darbus, susipažino su restauracijos metodais.

Elektrėnų profesinio mokymo centre į stažuotes išvyksta ne tik moksleiviai, bet ir mokymo specialistai. Siekiant tobulinti mokymo specialistų sugebėjimus dirbant su tautinių mažumų moksleiviais centre įgyvendinamas projektas Tarpkultūrinio dialogo ypatumai. Pagal šį projektą profesijos mokytojai dalyvavo savaitės trukmės stažuotėse Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Stažuočių metu mokytojai lankėsi mokymo institucijose, kuriose susipažino su ES šalių patirtimi sprendžiant etninių konfliktų ir diskriminacijos problemas mokyklose, mokytojams buvo sudarytos sąlygos stebėti teorijos ir praktikos užsiėmimus. Stebėdami užsienio kolegas mokytojai pagerino klasių valdymo metodus, perėmė jų gerąją patirtį, patobulino savo sugebėjimus dirbti su tautinių mažumų moksleiviais, taip pat pagerino pamokų vedimo ir grupių valdymo sugebėjimus klasėse.

Kiekvienam stažuotėje dalyvavusiam moksleiviui bei mokytojui išduoti Europass mobilumo dokumentai, patvirtinantys įgyvendintas stažuotę ir įgytą patirtį bei pripažįstami visoje Europos Sąjungoje.

Šie mobilumo projektai profesijos moksleiviams bei mokymo specialistams yra pilnai finansuojami Švietimo mainų ir paramos fondo remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

         

Projektų vadovė

Dalia Mockeliūnienė


erasmus-projektai