PROJEKTINĖ VEIKLA ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE

TARPTAUTINIŲ STAŽUOČIŲ GALIMYBĖS ELEKTRĖNŲ PROFESINIO MOKYMO CENTRE

Elektrėnų profesinio mokymo centras jau eilę metų aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose siekdama didinti tarptautinio bendradarbiavimo mastą švietimo srityje; tobulinti mokymo procesą, atnaujinti mokymo programas, kelti moksleivių tarpkultūrinio sąmoningumo ir supratingumo žinių lygį, visuomeniškumą ir tolerantiškumą. Erasmus+ programa , kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas suteikia galimybes moksleiviams ir mokytojams išvykti į stažuotes užsienyje.

Jau šią vasarą EPMC absolventai pagal projektą „Karjeros kelias“ išvyksta į stažuotes Maltoje ir Jungtinėje Karalystėje. Stažuočių metu absolventai realiose darbo vietose įgis specifinių profesinių kompetencijų, pakels jau turimų profesinių įgūdžių lygį, ypač kreipiant dėmesį į jų atitikimą šiandieninei darbo rinkai. Reali darbo patirtis įmonėse ugdys absolventų verslumą, paskatins iniciatyvumą, savarankiškumą, sugebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos bei sąlygų bet kurioje šalyje, orientuotis verslo aplinkoje ir kritinėse situacijose.

„Statybų menas“ – tai projektas, kurio pagrindinis tikslas realiose darbo vietose ugdyti ir tobulinti statybininkų – apdailininkų, interjero apipavidalintojų ir elektromechanikų praktinius įgūdžius, specifines kompetencijas ir pasitikėjimą savo jėgomis siekiant geresnės darbo kokybės bei lengvesnės integracijos į darbo rinką. Tuo tarpu pagal projektą „Meniu idėjos“ virėjo, padavėjo specialybę studijuojantys moksleiviai stažuočių užsienyje metu tobulins savo praktinius įgūdžius, specifines profesines ir bendrąsias kompetencijas. Projektas „Verslas kitaip“ suteiks galimybę automobilių elektromechaniko profesiją studijuojantiems moksleiviams pagilinti savo profesinius įgūdžius, įgauti naujos darbo patirties atliekant stažuotes užsienyje. Kompiuterinės įrangos derintojo bei sporto klubo veiklos organizatoriaus specialybių moksleiviai pagal projektą “Paslaugų spektras“ stažuosis ir kels savo kvalifikacijas siekdami tapti konkurencingais specialistais.

Projekto „Mechatronikas – inovatyvių technologijų specialistas „įgyvendinimas, tai galimybė didinti mechatronikos srities besimokančiųjų ir profesijos mokytojų kvalifikaciją įgyjant profesinių įgūdžių reikiamų sėkmingai mokinių integracijai į darbo rinką.

Elektrėnų profesinio mokymo centro mokytojai turės galimybę kelti savo kvalifikaciją dalyvaudami stažuotėse užsienyje pagal projektą „Tarpkultūrinio supratingumo ugdymas Šio projekto tikslas – tobulinti profesijos mokytojų pamokų vedimo ir klasių valdymo sugebėjimus, kuriose yra tautinių mažumų moksleivių, bei skatinant toleranciją išmokti efektyviai mažinti diskriminacijos ir rasizmo apraiškas mokyklose.

Dalyvaudami projektuose profesijos moksleiviai bei mokytojai stažuosis Ispanijoje, Italijoje, Maltoje, Čekijoje, Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje.

Projektų stažuočių metu įgytos ir pagilintos profesinės bei bendrosios kompetencijos teigiamai įtakos būsimų projekto dalyvių karjerą, suteiks pranašumą ieškant darbo arba pasitikėjimo savimi kuriant privatų verslą. Šių projektų metu moksleiviai pagerins savo turimų profesinių, kalbinių, psichologinių žinių ir gebėjimų lygį, pasirengimo įsilieti į bendrą Europos darbo erdvę galimybes, pagerins asmenines nuostatas ir įgis europietišką mąstymą bei požiūrius. Moksleiviai realiai susipažins su ES darbo rinkos keliamais profesiniais reikalavimais įvairių specialybių darbuotojams, pagilins savo profesines, kalbines, kultūrines žinias. Moksleiviai taip pat įgis tarptautinio bendravimo patirties, užmegs naujų pažinčių, susipažins su stažuotės šalies kultūra, o dirbdami užsienio kolektyvuose geriau išmoks užsienio kalbą. Visas stažuotes pilnai finansuos Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Projektų vadovė  Dalia Mockeliūnienė