2021-1-LT01-KA121-VET-000005876

maltoj-2022-08

ABSOLVENTŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

 

2022 metų liepos pabaigoje – rugpjūčio pirmoje pusėje Elektrėnų profesinio mokymo centro absolventai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotės metu buvo siekiama tobulinti absolventų kompetencijas užsienio verslo įmonėse siekiant konkurencingumo globalioje darbo rinkoje. Stažuotėje dalyvavo finansinių paslaugų teikėjo, interjero apipavidalintojo bei virėjo profesijų absolventai, kurie atliko papildomą profesinę praktiką verslo įmonėse Maltoje.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

ABSOLVENTŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2022 metų liepos mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro absolventai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotėje dalyvavo masažisto, logisto-ekspeditoriaus, statybininko-apdailininko, socialinio darbuotojo padėjėjo bei kompiuterinės įrangos derintojo profesijų absolventai. Stažuotės metu jiems buvo sudarytos sąlygos įgyti realios darbinės patirties Italijos įmonėse, įgyti praktinių profesinių kompetencijų, atitinkančių darbo rinkos poreikius.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖS UŽSIENYJE

 

2022 metų gegužės mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėse Maltoje ir Italijoje. Stažuotės vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotėje Maltoje dalyvavo interjero apipavidalintojo ir apdailininko profesijų moksleiviai, kurie atliko praktikas užsienio įmonėse. Stažuotės Italijoje metu EPMC socialinio darbuotojo padėjėjo profesijos moksleivė atliko praktiką neįgaliųjų dienos centre, mokėsi atlikti dienos centro lankytojų priežiūrą, padėti jiems kasdieninėse situacijose. Stažuočių metu buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose užsienyje, atitinkančių darbo rinkos poreikius.

Kiekvienam stažuotėse pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šias stažuotes, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

MASAŽUOTOJO PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2022 metų balandžio pabaigoje – gegužės pirmoje pusėje Elektrėnų profesinio mokymo centro masažuotojo profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotės metus moksleiviams buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose užsienyje, atitinkančių darbo rinkos poreikius. Moksleiviai mokėsi atlikti gydomuosius masažus, susipažino su Europietiška darbo kultūra ir kokybės standartais.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

 

2022 metų balandžio pabaigoje – gegužės pirmoje pusėje Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotėje dalyvavo automobilių elektromechaniko, interjero apipavidalintojo, apdailininko ir virėjo profesijų moksleiviai, kurie atliko praktikas užsienio įmonėse. Stažuotės metus buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose užsienyje, atitinkančių darbo rinkos poreikius.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

STAŽUOTĖ TURKIJOJE

 

2022 m. balandžio mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Turkijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotėje dalyvavo maisto ruošimo srities mokytojos, kurios atliko darbo stebėjimą Turkijos viešbučio restorano virtuvėje. Stažuotės metu mokytojos stebėjo įvairių patiekalų, ypač žuvies, jūros gėrybių, gamybos subtilybes, susipažino su tradicine turkiška virtuve. Mokytojos taip stebėjo restorano virtuvės darbo organizavimą, darbų pasiskirstymą bei darbo kultūrą.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ ISPANIJOJE

 

2022 m. kovo pabaigoje – balandžio pradžioje Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Ispanijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotės metu mokytojai lankėsi Ispanijos profesinėse mokyklose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose. Stažuotės metu profesijos mokytojai turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą ir pamokose naudotus mokymo ir klasių valdymo metodus aptarti su ispanų kolegomis. Mokytojai įgijo įgūdžių atpažinti ir spręsti įvairiais šiuolaikines patyčių formas, pagerino pamokų vedimo ir klasių valdymo, bendravimo su mokiniais gebėjimus.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2021 metų spalio mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Šio projekto tikslas – tobulinti besimokančiųjų ir absolventų kompetencijas užsienio verslo įmonėse siekiant konkurencingumo globalioje darbo rinkoje. Stažuotės metus buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose užsienyje, atitinkančių darbo rinkos poreikius.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

 

Flag_2colors.eps