2021-1-LT01-KA121-VET-000005876

10-epmc-italija

 

PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2022 metų spalio mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotėje dalyvavo socialinio darbuotojo padėjėjo, statybininko-apdailininko, sporto organizacijos veiklos administratorius bei apskaitininko profesijų moksleiviai. Stažuotės metu jiems buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų bei realios darbinės patirties užsienio įmonėse, siekiant lengviau įsilieti į darbo rinką baigus profesijos mokslus.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2022 m. spalio mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotės metu mokytojai lankėsi vietinėse mokyklose, turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą, aptarti stebėtas pamokas su jas vedusiais mokytojais. Mokytojai įgijo žinių, įgūdžių ir kompetencijų organizuoti ir įgyvendinti įtraukųjį ugdymą siekiant, kad kiekvienam mokiniui būtų sudarytos galimybės efektyviai įsitraukti į mokymosi procesą.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖRE

 

2022 m. spalį Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotės metu mokytojai lankėsi Londono profesinėse mokyklose ir koledžuose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose, turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą, aptarti stebėtas pamokas su jas vedusiais mokytojais, perimti jų gerąją patirtį. Pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į informacinių technologijų naudojimą profesiniame mokyme bei išmaniuosius sprendimus mokyklose.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ ČEKIJOJE

 

2022 m. spalio pradžioje Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Čekijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotės metu mokytojai lankėsi Prahos profesinėse mokyklose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose, turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą. Pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į mokymo proceso bei turinio individualizavimą, jų pritaikymą pagal individualius mokinių poreikius. Po pamokų stebėjimo stažuotės dalyviai dalyvavo pamokų aptarimuose su jas vedusiais mokytojais, buvo siekiama perimti užsienio kolegų gerąją patirtį.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

 

 


 

MOKLEIVIŲ STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

 

2022 metų rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotėje dalyvavo automobilių elektromechaniko bei kompiuterinės įrangos derintojo profesijų moksleiviai. Automobilių elektromechanikai mokėsi atlikti automobilių kontrolės ir valdymo elektrinių sistemų priežiūrą, o kompiuterinės įrangos derintojai įgijo gebėjimų remontuoti išmaniuosius įrenginius.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI MALTOJE

 

2022 m. rugsėjo pabaigoje Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai dalyvavo savaitės trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursų stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Kursų metu profesijos mokytojai patobulino savo kompetencijas spręsti problemas, susijusias su mokinių mokymosi motyvacija, mokėsi šiuolaikiškų ir kūrybiškų mokinių motyvavimo ir įtraukimo į ugdymo procesą metodų. Mokytojai taip pat mokėsi atpažinti priežastis, kodėl mokiniai praranda motyvaciją mokytis bei patobulino psichologinius ir bendravimo su mokiniais gebėjimus.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

ABSOLVENTŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

 

2022 metų liepos pabaigoje – rugpjūčio pirmoje pusėje Elektrėnų profesinio mokymo centro absolventai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotės metu buvo siekiama tobulinti absolventų kompetencijas užsienio verslo įmonėse siekiant konkurencingumo globalioje darbo rinkoje. Stažuotėje dalyvavo finansinių paslaugų teikėjo, interjero apipavidalintojo bei virėjo profesijų absolventai, kurie atliko papildomą profesinę praktiką verslo įmonėse Maltoje.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

ABSOLVENTŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2022 metų liepos mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro absolventai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotėje dalyvavo masažisto, logisto-ekspeditoriaus, statybininko-apdailininko, socialinio darbuotojo padėjėjo bei kompiuterinės įrangos derintojo profesijų absolventai. Stažuotės metu jiems buvo sudarytos sąlygos įgyti realios darbinės patirties Italijos įmonėse, įgyti praktinių profesinių kompetencijų, atitinkančių darbo rinkos poreikius.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖS UŽSIENYJE

 

2022 metų gegužės mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėse Maltoje ir Italijoje. Stažuotės vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotėje Maltoje dalyvavo interjero apipavidalintojo ir apdailininko profesijų moksleiviai, kurie atliko praktikas užsienio įmonėse. Stažuotės Italijoje metu EPMC socialinio darbuotojo padėjėjo profesijos moksleivė atliko praktiką neįgaliųjų dienos centre, mokėsi atlikti dienos centro lankytojų priežiūrą, padėti jiems kasdieninėse situacijose. Stažuočių metu buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose užsienyje, atitinkančių darbo rinkos poreikius.

Kiekvienam stažuotėse pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šias stažuotes, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

MASAŽUOTOJO PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2022 metų balandžio pabaigoje – gegužės pirmoje pusėje Elektrėnų profesinio mokymo centro masažuotojo profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotės metus moksleiviams buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose užsienyje, atitinkančių darbo rinkos poreikius. Moksleiviai mokėsi atlikti gydomuosius masažus, susipažino su Europietiška darbo kultūra ir kokybės standartais.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

 

2022 metų balandžio pabaigoje – gegužės pirmoje pusėje Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotėje dalyvavo automobilių elektromechaniko, interjero apipavidalintojo, apdailininko ir virėjo profesijų moksleiviai, kurie atliko praktikas užsienio įmonėse. Stažuotės metus buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose užsienyje, atitinkančių darbo rinkos poreikius.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

STAŽUOTĖ TURKIJOJE

 

2022 m. balandžio mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Turkijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotėje dalyvavo maisto ruošimo srities mokytojos, kurios atliko darbo stebėjimą Turkijos viešbučio restorano virtuvėje. Stažuotės metu mokytojos stebėjo įvairių patiekalų, ypač žuvies, jūros gėrybių, gamybos subtilybes, susipažino su tradicine turkiška virtuve. Mokytojos taip stebėjo restorano virtuvės darbo organizavimą, darbų pasiskirstymą bei darbo kultūrą.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ ISPANIJOJE

 

2022 m. kovo pabaigoje – balandžio pradžioje Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Ispanijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Stažuotės metu mokytojai lankėsi Ispanijos profesinėse mokyklose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose. Stažuotės metu profesijos mokytojai turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą ir pamokose naudotus mokymo ir klasių valdymo metodus aptarti su ispanų kolegomis. Mokytojai įgijo įgūdžių atpažinti ir spręsti įvairiais šiuolaikines patyčių formas, pagerino pamokų vedimo ir klasių valdymo, bendravimo su mokiniais gebėjimus.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2021 metų spalio mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą 2021-1-LT01-KA121-VET-000005876.

Šio projekto tikslas – tobulinti besimokančiųjų ir absolventų kompetencijas užsienio verslo įmonėse siekiant konkurencingumo globalioje darbo rinkoje. Stažuotės metus buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose užsienyje, atitinkančių darbo rinkos poreikius.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

 

Flag_2colors.eps