2022-1-LT01-KA121-VET-000053753

2022-11-portugalija-epmc

 

MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ PORTUGALIJOJE

 

2022 m. lapkričio mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai dalyvavo savaitės trukmės stažuotėje Portugalijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotės metu mokytojai lankėsi Portugalijos profesinėse mokyklose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose. Stažuotės metu mokytojai turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą, naudojamus įtraukiojo ugdymo metodus. Mokytojai susipažino su Portugalijos švietimo sistemoje taikomais įtrauktiems principais, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų įtraukimu į ugdymo procesą.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

 

2022 metų spalio mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą . 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Stažuotėje dalyvavo automobilių elektromechaniko, interjero apipavidalintojo, apdailininko, kompiuterinės įrangos derintojo ir virėjo profesijų moksleiviai, kurie atliko praktikas užsienio įmonėse. Stažuotės metu buvo sudarytos sąlygos įgyti praktinių profesinių kompetencijų realiose darbo vietose užsienyje, atitinkančių darbo rinkos poreikius.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.