2023-1-LT01-KA121-VET-000127181

epmc-stazuote-maltoje-2023-11-29

 

PROFESIJŲ MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖS MALTOJE IR JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

 

2023 metų lapkričio mėnesį įvairių specialybių Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėse Maltoje ir Jungtinėje Karalystėje. Stažuotės vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000127181.

Stažuotėje Maltoje dalyvavo transporto priemonių remontininko, apdailininko ir virėjo profesijų moksleiviai, kurie atliko praktiką vietinėse verslo įmonėse. Moksleiviai patobulino savo profesijų praktinius įgūdžius, praktiškai įgijo profesinių kompetencijų: transporto priemonių remontininkai mokėsi atlikti dešinės vairo pusės automobilių techninį aptarnavimą, virėjai – gaminti patiekalus iš jūros gėrybių, apdailininkai – atlikti įvairius vidaus renovacijos ir apdailos darbus.

Tuo pat metu vykusioje stažuotėje Jungtinėje Karalystėje dalyvavo apdailininko profesijos moksleivis. Atliekant praktiką Londone, moksleivis ne tik praktiškai pagerino savo profesinius gebėjimus, susipažino su apdailininko darbo subtilybėmis, bet ir praplėtė savo kultūrinį akiratį.

Abi stažuotės Maltoje bei Jungtinėje Karalystėje truko po 3 savaites. Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą visiškai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ PORTUGALIJOJE

 

2023 m. lapkričio mėnesį 2 Elektrėnų profesinio mokymo centro mokytojos dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Portugalijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000127181.

Stažuotės metu mokytojos lankėsi Portugalijos sostinėje Lisabonoje bei jos priemiesčiuose įsikūrusiose profesinėse mokyklose, kuriose dalyvavo darbo stebėjimo veiklose. Mokytojos susipažino su vietiniais mokytojais, turėjo galimybes stebėti jų vedamas teorijos ir praktikos pamokas, aptarti jų eigą bei naudotus metodus. Stažuotės metu Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojos gilino savo žinias mokymo turinio individualizavimo srityje, kad mokymo turinys atitiktų kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą visiškai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ NYDERLANDUOSE

 

2023 m. lapkričio mėnesį 2 Elektrėnų profesinio mokymo centro mokytojos dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Nyderlanduose. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000127181.

Stažuotės metu mokytojos lankėsi Hagos ir kitų miestų profesinėse mokyklose, dalyvavo darbo stebėjimo veiklose, turėjo galimybes stebėti teorijos ir praktikos pamokas, jų eigą, aptarti stebėtas pamokas su jas vedusiais mokytojais bei perimti jų patirtį. Stažuotės metu Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojos gilinosi į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo sprendimus, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų įtraukimą į ugdymo procesą. Didelis dėmesys taip pat buvo kreipiamas į aplinkos tvarumą ir tvarų vystymąsi, kadangi Nyderlandai šioje srityje yra tarp pirmaujančių ES šalių.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu, kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą visiškai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

ĮVAIRIŲ PROFESIJŲ MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖ ITALIJOJE

 

2023 metų spalio pabaigoje – lapkričio pradžioje Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2022-1-LT01-KA121-VET-000053753.

Profesijos moksleivių stažuotė Italijoje truko 3 savaites. Stažuotėje dalyvavo 10 įvairių profesijų moksleivių: socialinio darbuotojo padėjėjai, suvirintojai, konditeriai ir kompiuterinės įrangos derintojai. Stažuotės metu įvairių profesijų moksleiviai atliko praktiką Italijos įmonėse, patobulino savo profesijų praktinius įgūdžius, jų atitikimą darbo rinkos poreikiams. Laisvalaikiu stažuotės dalyviai susipažino su Italijos kultūra, praplėtė kultūrinį akiratį, dalyvavo ekskursijoje Italijos sostinėje Romoje.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

PROFESIJOS MOKYTOJŲ STAŽUOTĖ PRANCŪZIJOJE

 

2023 m. spalio mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro atstovai, kartu su kolegomis iš kitų profesinių mokyklų, dalyvavo savaitės trukmės darbo stebėjimo stažuotėje Prancūzijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą Nr. 2023-1-LT01-KA121-VET-000127181.

Stažuotės metu vyko darbo stebėjimo veiklos Paryžiaus profesinėse mokyklose bei mokymo centruose. Stažuotės metu buvo gilinamasi į pameistrystės būdą profesiniame mokyme, jo organizavimą ir įgyvendinimą Prancūzijoje, vyko darbo stebėjimo veiklos, buvo bendraujama su vietiniais mokytojais, mokyklų atstovais, taip pat lankomasi įmonėse, kurios priima pameistrius. Stažuotės dalyviai išsamiai susipažino su pameistrystės sistema Prancūzijoje, valstybinio skatinimo politika, šio profesinio mokymo būdo nauda bei metodika.

Siekiant, kad stažuotės metu dalyvių įgyta patirtis bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu, kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą visiškai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.