„Mechatronikas – inovatyvių technologijų specialistas“

Mechatronikas – inovatyvių technologijų specialistas. Stazuote Ispanijoje. EPMC

2016-1-LT01-KA102-022794 


 

STAŽUOTĖ ITALIJOJE

2017 metų kovo mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro automatinių sistemų eksplotavimo mechatroniko profesijos moksleiviai Linas Strašiūnskas ir Rokas Akulevičius dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Italijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Mechatronikas – inovatyvių technologijų specialistas“.

Stažuotės Italijoje metu dalyviai susipažino su įmonių darbo metodais, mokėsi dirbti komandoje, turėjo galimybę dirbti su nauja įranga bei patobulino teorines ir praktines žinias, įgijo naujų kompetencijų ir įgūdžių.

Pagal šį projektą 2017 metų kovo mėnesį savaitės trukmės stažuotėje dalyvavo ir Elektrėnų profesinio mokymo centro mokytojos Birutė Misiūnienė ir Jolanta Biekšienė. Stažuotės metu mokytojos gilino savo profesines kompetencijas, dalyvavo metodologiniuose susitikimuose ir pamokų bei praktikų stebėjimuose, gilinosi į užsienyje naudojamas profesinio mokymo programas bei sistemas.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui ir mokytojui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai bei priimančios organizacijos sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.


 

STAŽUOTĖ ISPANIJOJE

 2016 metų spalio pabaigoje – lapkričio pradžioje Elektrėnų profesinio mokymo centro automatinių sistemų eksplotavimo mechatroniko profesijos moksleiviai Rolandas Savilionis ir Tautvydas Matkevičius dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Ispanijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Mechatronikas – inovatyvių technologijų specialistas“.

Stažuotės Ispanijoje metu buvo siekiama didinti mechatronikos srities besimokančiųjų kvalifikacijos kėlimo galimybes, tokiu būdu įgyjant profesinių įgūdžių reikiamų sėkmingai mokinių integracijai į darbo rinką. Dalyviai susipažino su įmonių darbo metodais, susižinojo savo pasirinktos profesijos ir darbo specifiką „iš vidaus“, mokėsi dirbti komandoje bei sužinojom kokį poveikį jų darbas turi įmonės veiklai. Stažuotės metu automatinių sistemų eksplotavimo mechatronikai taip pat turės galimybę dirbti su nauja įranga bei įrengimais.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai bei priimančios organizacijos sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.