3rd transnational Project meeting in Bremen – Autumn plans in the Project

3rd-transnational-project-meeting-in-bremen-autumn-plans-in-the-project

 Trečiasis projekto partnerių susitikimas Bremene

Dviejų dienų projekto „Platform for self-assessment and development of the teaching competence for VET teachers and trainers“ partnerių susitikimas vyko Brėmene 2019 metų rugsėjo 16-17 dienomis . Vokietija visus pasitiko švelniu rudenišku oru, tad ir nuotaikos buvo tinkamos susitikimui ir sprendimų priėmimui. Šį susitikimą projekto partneriai planavo atsižvelgdami ir į vykstančią konferenciją Hamburge ECER 2019, kur dalyvavo ir partneriai. Susitikime buvo aptarti organizaciniai klausimai, svarbiausios įvykusios naujienos. Viena jų buvo tarpinės ataskaitos pateikimas Nacionalinei agentūrai.

Projekto eigos klausimai dėl planuojamų ir jau pradėtų veiklų buvo aktyviausi ir aktualiausi. Projekto partneriai labai daug diskutavo dėl techninių platformos kaip projekto rezultato sprendimų. Jau buvo sutarta ir dėl platformos bandymų arba testavimo. Jau visai netrukus, planuojama, kad rudens viduryje, galima bus išbandyti kompetencijų platformą.

Projekto partneriai sutarė, kad kitas susitikimas vyks Veronoje 2020 metų kovo pabaigoje, tad tikimasi, kad tame susitikime bus galima aptarti gražius platformos rezultatus.


3rd transnational Project meeting in Bremen – Autumn plans in the Project

Two-days project „Platform for self-assessment and development of the teaching competence for VET teachers and trainers“ partner meeting was held in  Bremen on 16-17 of September, 2019. Germany has welcomed everyone with mild autumn weather so it was easy to work during the meeting to take the decisions accordingly. Project partners planned this meeting in correspondence to the conference ECER 2019 in  Hamburg. There were many questions discussed during the meeting, organisational ones and the main topics that have already happened. One of those was the Interim report supplied to the National agency.

The Project questions about the planned and already on-going activities were very active and actual. Project partners have discussed technical questions on the platform as the Project result. It was already agreed about the platform testing works. The plan is to already in the middle of autumn probably test the competence platform.

Project partners have agreed to have the next meeting in Verona at the end of March 2020. Everyone expects that the next meeting will be about the results that will be already pretty obvious during the time.

 

 

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovė Lina Triponienė