EUROPOS MENIU

Europos meniu. STAŽUOTĖ VOKIETIJOJE_EPMC

2015-1-LT01-KA102-013027


STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

2015 metų spalio 17 – lapkričio 6 dienomis Elektrėnų profesinio mokymo centro virėjo – padavėjo profesijos moksleiviai Viktorija Bušinskaitė, Mažena Demčenko, Lina Paulauskaitė ir Rimantas Uzialka dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Europos meniu“.

Stažuotės Jungtinėje Karalystėje metu projekto dalyviai atliko praktiką kavinėse ir restoranuose, jiems buvo sudarytos sąlygos perimti šių įmonių ir jų darbuotojų patirtį. Moksleiviai patobulino savo praktinius įgūdžius, prižiūrimi patyrusių specialistų įgijo naujų profesinių kompetencijų, pagerino savo bendruosius profesinius ir asmeninius gebėjimus. Stažuotės metu pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į specifinių profesinių kompetencijų ugdymą: stažuotės dalyviai išmoko ruošti pusryčių patiekalus bei aptarnauti klientus jų metu. Taip pat stažuotės metu moksleiviai įgijo verslumo patirties maisto gamybos ir klientų aptarnavimo srityje. Stažuotė paskatino moksleivių toleranciją bei tarpkultūrinį sąmoningumą, leido praktiškai pagerinti anglų kalbos žinias.

Laisvalaikiu moksleiviai dalyvavo ekskursijose po Plimuto miestą, lankėsi jūrų muziejuje – akvariume ir Edeno sodų projekte – pramogų parke, kur uždaruose kupoluose sukurta tropikų aplinka.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai, o įgytos profesinės kompetencijos įvertintos ir užskaitytos pagal ECVET metodiką.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.


STAŽUOTĖ VOKIETIJOJE

2016 metų vasario 21 – kovo 13 dienomis Elektrėnų profesinio mokymo centro virėjo – padavėjo profesijos moksleiviai Vida Venskutė, Justina Kvietkauskaitė, Dovydas Liubinas, Šarūnas Levickas ir Karolis Raulušonis dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Vokietijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Europos meniu“.

Stažuotės Vokietijoje metu projekto dalyviai atliko praktiką Leipcigo miesto kavinėse ir restoranuose. Moksleiviai patobulino savo praktinius įgūdžius, įgijo naujų profesinių kompetencijų, pagerino savo bendruosius profesinius ir asmeninius gebėjimus. Stažuotės metu pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į specifinių profesinių kompetencijų ugdymą: stažuotės dalyviai išmoko gaminti karštus mėsos patiekalus bei puošti ir serviruoti stalus teikiant karštiems patiekalams. Taip pat stažuotės metu moksleiviai įgijo verslumo patirties maisto gamybos ir klientų aptarnavimo srityje. Stažuotė paskatino moksleivių toleranciją bei tarpkultūrinį sąmoningumą, leido praktiškai pagerinti anglų kalbos žinias.

Laisvalaikiu moksleiviai dalyvavo ekskursijose po Leipcigo ir Dresdeno miestus bei lankėsi MDR regioninėje televizijos, BMW automobilių gamykloje.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai, o įgytos profesinės kompetencijos įvertintos ir užskaitytos pagal ECVET metodiką.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.