Galimybės, įgūdžiai, patirtis

fb-epmc-malta

 2020-1-LT01-KA102-077467


 

PROFESIJOS MOKSLEIVIŲ STAŽUOTĖS MALTOJE IR ITALIJOJE

 

2021 metų spalio mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai dalyvavo trijų savaičių stažuotėse Maltoje ir Italijoje. Stažuotės vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą „Galimybės, įgūdžiai, patirtis“.

Atlikdami praktiką užsienio įmonėse profesijos moksleiviai realiose darbinėse situacijose pakelė savo profesinių kompetencijų ir įgūdžių lygį, patobulino savo užsienio kalbos žinias, tarpkultūrinio bendravimo gebėjimus.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.


 

TĘSIASI EPMC MOKINIŲ TARPTAUTINĖS STAŽUOTĖS

 

2021 metų lieps mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai dalyvavo stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos mobilumo projektą „Galimybės, įgūdžiai, patirtis“.

Stažuotės metu virėjo, padavėjo, logisto ekspeditoriaus ir apdailininko profesijų moksleiviai atliko praktiką užsienio įmonėse, gilino savo profesines žinias ir sugebėjimus. Praktika užsienio įmonėse leido dalyviams pagerinti anglų kalbos žinias, tarpkultūrinio bendravimo bei komandinio darbo gebėjimus, taip pat pakelti pasitikėjimą savimi, padidinti iniciatyvumą ir savarankiškumą.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.


 

EPMC MOKINIŲ STAŽUOTĖ UŽSIENYJE

 

2021 metų birželio pabaigoje – liepos pirmoje pusėje Elektrėnų profesinio mokymo centro įvairių specialybių profesijos moksleiviai dalyvavo stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Galimybės, įgūdžiai, patirtis“.

Stažuotės metu profesijos moksleiviai atliko praktiką užsienio įmonėse, realiose darbo vietose tobulino savo praktinius profesinius įgūdžius, gilino savo profesines žinias ir sugebėjimus, ypač kreipiant dėmesį į jų atitikimą darbo rinkos ir darbdavių poreikiams. Stažuotė jos dalyviams leido pakelti pasitikėjimo savimi lygį, paskatinti dalyvių tarpkultūrinį sąmoningumą ir toleranciją aplinkinių atžvilgiu, susipažinti su užsienio šalies kultūra ir žmonėmis.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.