Įgūdžių paletė

igudziu-palete-jung-karalyste

2017-1-LT01-KA102-034845


 

STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

 

2018 metų vasario pabaigoje – kovo pradžioje Elektrėnų profesinio mokymo centro moksleiviai dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Įgūdžių paletė“.

Stažuotės metu projekto dalyviai atliko praktiką verslo įmonėse, kuriose buvo siekiama ugdyti profesijos moksleivių praktinius įgūdžius, specifines kompetencijas ir pasitikėjimą savo jėgomis. Projektu taip pat buvo siekiama skatinti dalyvių europietiškumą. Stažuotėje dalyvavę kompiuterinės įrangos derintojo profesijos moksleiviai susipažino su išmaniųjų įrenginių sandara bei remonto darbų subtilybėmis.

Stažuotės atlikimas užsienio šalyje skatino dalyvių visuomeniškumą, tarpkultūrinį sąmoningumą ir toleranciją, taip pat leido pagerinti užsienio kalbos ir bendravimo kitatautėje aplinkoje bei komandinio darbo gebėjimus. Stažuotės dalyviai taip pat turėjo pažintinę programą, kurios metu susipažino su Londono miestu.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.


 

STAŽUOTĖ ČEKIJOJE

 

2017 metų spalio pabaigoje – lapkričio pradžioje Elektrėnų profesinio mokymo centro kompiuterinės įrangos derintojo ir sporto klubo veiklos organizatoriaus profesijos dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Čekijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Įgūdžių paletė“.

Stažuotės Čekijoje metu buvo siekiama realiose darbo vietose ugdyti naujas ir pakelti jau turimų moksleivių specialybinių kompetencijų ir įgūdžių lygį. Kompiuterinės įrangos derintojai susipažino su išmaniųjų įrenginių sandara bei remonto darbų subtilybėmis. Tuo tarpu sporto klubo veiklos organizatoriai susipažino su klientų motyvavimo subtilybėmis bei individualius treniruočių planų sudarymu.

Be to, stažuotės metu moksleiviai įgijo verslumo patirties, padidino iniciatyvumą, savarankiškumą ir gebėjimą orientuotis verslo aplinkoje. Stažuotės atlikimas užsienio šalyje skatino dalyvių visuomeniškumą, tarpkultūrinį sąmoningumą ir toleranciją, taip pat leido pagerinti užsienio kalbos ir bendravimo kitatautėje aplinkoje bei komandinio darbo gebėjimus. Stažuotės dalyviai taip pat turėjo plačia pažintinę programą, kurios metu susipažino su Čekijos kultūra.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Stazuote Cekijoje


 

STAŽUOTĖ VOKIETIJOJE

 

2017 metų spalio mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro logisto – ekspeditoriaus profesijos dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Vokietijoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Įgūdžių paletė“.

Stažuotės Vokietijoje metu buvo siekiama tobulinti profesijos moksleivių praktinius įgūdžius ir specifines kompetencijas, siekiant moksleivių gebėjimų atitikimo šiandienos poreikiams. Logisto – ekspeditoriaus profesijos moksleiviai susipažino su internetinės prekybos logistika, tinkamu užsakymų paruošimu ir įvykdymu, įgijo profesinės patirties.

Stažuotės metu moksleiviai įgijo verslumo patirties, padidino iniciatyvumą. Stažuotės atlikimas Vokietijoje skatino dalyvių tarpkultūrinį sąmoningumą ir toleranciją, taip pat leido pagerinti užsienio kalbos gebėjimus. Stažuotės dalyviai taip pat turėjo plačią pažintinę programą, kurios metu susipažino su Vokietijos kultūra.

Kiekvienam stažuotėje pagal šį projektą dalyvavusiam moksleiviui buvo išduoti Europaso mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.