Jaunų europiečių programavimo įgūdžių lavinimas pasitelkus robotus

project-coding-skill-development-using-robotics-for-young-europeans_epmc

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ projekte Nr. 2015-1-LT01-KA202-013501 „Jaunų europiečių programavimo įgūdžių lavinimas pasitelkus robotus“/„Coding skills development using robotics for young Europeans“ http://robotics2coding.eu/ .

Projekto pareiškėjas: UAB „Baltic Orbis“. Projekto partneriai: Elektrėnų profesinio mokymo centras, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Escola Secundaria de Loule (Portugalija), Profesionalas izglitibas kompetences centrs „Daugavpils tehnikums“ (Latvija).

Pagrindinis projekto tikslas – organizuojant tarptautinius mokymus IT mokytojams, paruošti programavimo mokymo metodika ir taikyti ją mokymo procese.

Šiuo projektu siekiama:

  • Įnešti į profesinio mokymo sektoriaus turinį metodinių inovacijų ir išmanių technologijų;
  • Lavinti programavimo įgudžius, skatinti loginį – dedukcinį, algoritminį mąstymą;
  • Keistis gerąja patirmi tarp mokytojų, kurie dirba profesinio  mokymo institucijose.

Robotai naudojami kaip mokymosi tarpininkai. Programavimas pasitelkus robotus gali palengvinti šios disciplinos turinį, kuris dažnai laikomas sunkiausia informacinių technologijų mokslo sritimi. Tai mokymasis, kai žinios nėra tikslas, o priemonė tikslui pasiekti. Klasikiniame mokyme besimokantysis mokosi teorijos, o konstrukcionizmo teorijoje besimokantysis kuria realaus pasaulio objektus, o žinios reikalingos, kad pasiektų numatytą tikslą. Mokymosi procese realaus pasaulio objektų kūrimas suteikia prasmę mokymuisi, nes besimokantysis ne tik išmoksta taikyti žinias, bet ir suvokia dėl ko reikia mokytis.

Projekto dalyviai mano, kad ši metodika turi daug privalumų mokant mokinius: sunkumų sumažėja abstrakcijos lygmenyje, nes mokiniai gali patikrinti procedūras ir kodavimo rezultatus realiose sprendimų situacijose; sumažėja ir  instrukcijų skaičius, nes operacijos taikomos tik tos, kurias gali atlikti robotai. Žiūrint į gautus loginių konstrukcijų rezultatus realiame kontekste didinama ir pačių  mokinių motyvacija.

 

PASKUTINIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS DAUGPILYJE

2017 m. gegužės 15-16 dienomis Daugpilyje Latvijoje vyko paskutinis Erasmus+ strateginių partnerysčių projekto „Jaunų europiečių programavimo įgūdžių lavinimas pasitelkus robotus“ 2015-1-LT01-KA202-013501  partnerių susitikimas. Iš Elektrėnų profesinio mokymo centro vyko trys profesijos mokytojai Daiva Strakšienė, Marius Budėnas ir Žana Kaminskienė.

Susitikimo metu partneriai dalinosi įgyvendintų veiklų patirtimis, pristatė, kaip sekasi robotikos užsiėmimai mokyklose, kiek jau yra padaryta rengiant metodinę medžiagą norintiems vykdyti robotikos užsiėmimus. Taip pat buvo aptarta viso projekto eiga, baigiamieji darbai ir galimas tolimesnis bendradarbiavimas.

 

TARPTAUTINIS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS PORTUGALIJOJE

2016 m. gegužės 12-13 d. Portugalijos Loule mieste įvyko antrasis ERASMUS+ programos strateginių partnerysčių projekto „Jaunų europiečių programavimo įgūdžių lavinimas pasitelkus robotus“ 2015-1-LT01-KA202-013501 partnerių susitikimas.

Visų projekto partnerių atstovai susitiko Escola Secundaria de Loule mokykloje, kur susipažino su Portugalijos profesinio mokymo sistemos naujovėmis, aptarė projekto įgyvendinimo eigą, perspektyvas, artimiausius darbus.

 

ROBOTIKOS-PROGRAMAVIMO MOKYMAI PORTUGALIJOJE

2016 m. gegužės 2-13 d. Portugalijos Loule mieste įvyko IT srities specialistų robotikos-programavimo mokymai pagal ERASMUS+ programos strateginių partnerysčių projektą „Jaunų europiečių programavimo įgūdžių lavinimas pasitelkus robotus“ 2015-1-LT01-KA202-013501.

Tarptautiniuose mokymuose dalyvavo septyni Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai Daiva Strakšienė, Sigita Tarasauskienė, Žana Kaminskienė, Arvydas Valentinavičius, Marius Budėnas, Taurius Lengvinas ir Viktoras Misiovič.

 

TARPTAUTINIS PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS VILNIUJE

2015 m. spalio 15-16 d. Vilniuje įvyko ERASMUS+ programos strateginių partnerysčių projekto „Jaunų europiečių programavimo įgūdžių lavinimas pasitelkus robotus“ 2015-1-LT01-KA202-013501 partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo UAB „Baltic Orbis“ (Lietuva), Escola Secundaria de Loule (Portugalija), Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklo (Lietuva), Elektrėnų profesinio mokymo centro (Lietuva), Profesionalas izglitibas kompetences centrs „Daugavpils tehnikums“ (Latvija) atstivai.  Susitikimo metu aptartas projekto įgyvendinimo planas, susipažinta su „LEGO“ mokymo sistema, ilgai diskutuota, kuri programavimo kalba tinkamiausia sėkmingam projekto įgyvendinimui ir labiausiai suprantama projekto dalyviams. Visi susitikimo dalyviai taip pat lankėsi „Robotikos akademijoje“ Vilniuje. Buvo nutarta, jog kitas projekto partnerių susitikimas vyks 2016 m. gegužės mėn. Portugalijoje.

Projekto koordinatorius – UAB „Baltic Orbis“.

Pagrindinė tikslinė projekto grupė – IT srities arba programavimo (kodavimo) profesinių mokyklų mokytojai.

Projektą finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

 

PROJEKTO SKLAIDA:

Erasmus+ dalyvių įspūdžiai – Mokytis programuoti nėra sudėtinga

lrytas.lt – Mokytis programuoti padės „LEGO“

lrytas.lt – Robotai suvienijo lietuvius, latvius ir portugalus

 

 

Prof. mokytojas Marius Budėnas