Mokytojų ir mokinių tėvų bendravimo iššūkiai

malta-2022-05

2021-2-LT01-KA122-SCH-000041848


 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSŲ STAŽUOTĖ MALTOJE

 

2022 m. gegužės pradžioje 8 Elektrėnų profesinio mokymo centro bendrojo ugdymo mokytojai dalyvavo savaitės trukmės (5 dienos / 40 valandų) kvalifikacijos tobulinimo kursų stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Mokytojų ir mokinių tėvų bendravimo iššūkiai „.

Stažuotės metu EPMC bendrojo mokytojai tobulino savo gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais, įtraukti juos sprendžiant kylančius ugdymo proceso klausimus. Kursų metu dalyviai įgijo psichologinių, bendravimo su mokinių tėvais bei jų pažinimo ir supratimo gebėjimų, susipažino su šiuolaikiškais tėvų įtraukimo į ugdymo procesą metodais.

Siekiant, kad kvalifikacijos tobulinimo kursų stažuotės metu dalyvių įgytos kompetencijos bei patobulinti įgūdžiai būtų pripažįstami ES mastu kiekvienam dalyviui buvo išduoti Europass mobilumo dokumentai.

Šią stažuotę ir projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.