2nd transnational Project meeting in Italy – Matrix is on its way

2nd-transnational-project-meeting-in-italy-matrix-is-on-its-way2

Antrasis projekto partnerių susitikimas Romoje

Kovo pabaigoje (2019-03-26 ir 27 dienomis) Romoje vyko dviejų dienų projekto „Platform for self-assessment and development of the teaching competence for VET teachers and trainers“ partnerių susitikimas. Susitikimas vyko Via Marsala Romoje CNOS FAP būstinėje, visai prie pat Šv. Jono Bosko (Don Bosco) bažnyčios. Šis katalikų kunigas, 1934 m. šventasis – auklėtojų ir katalikų mokytojų ir jaunimo globėjas – įkūrė saleziečių kongregaciją, Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutą ir saleziečių bendradarbių sambūrį. Svarbiausia jo veikla buvo jaunimo auklėjimas ir jų dorovinis bei dvasinis ugdymas. CNOS FAP centras yra atstovaujamas 16 Italijos regionų ir 15 regioninių komisijų, kurių tikslas yra užtikrinti Saleziečių profesinio mokymo tęstinumą, profesinio mokymo veiklų koordinavimą ir atstovavimą regionuose.

Susitikimo metu didžiausias akcentas buvo skiriamas profesinio mokymo mokytojų ir meistrų gilesnei analizei šalyse. Vėliau buvo aptarta kompetencijų matrica, pirminės jos struktūrinės formos, turinys, svarba. Susitikime jau buvo aptartos ir pačios platformos sudėtinės dalys, projekto vykdytinos veiklos. Partneriai aptarė ir administraciniai, finansinius klausimus. Dvi dienos šiltoje, nors ir šiek tiek lietingoje Romoje, prabėgo sklandžiai. Susitarta dėl kito susitikimo „online“ ir jau rudenį tarptautinis susitikimas vyks Brėmene.


2nd transnational Project meeting in Italy – Matrix is on its way

At the end of March (26 and 27 of March, 2019) there was a two day Project partner meeting „Platform for self-assessment and development of the teaching competence for VET teachers and trainers“. The meeting was held in Via Marsala Rome in the headquarters of CNOS FAP, close to Don Bosco church. This catholic priest, canonized as a saint in the Roman Catholic Church by Pope Pius XI in 1934 – Father and Teacher of Youth – founded the Salesians of Don Bosco, the Institute of the Daughters of Mary Help of Christians, as well as the Salesian Congregation.The primary and main task of his was to teach the youth in the field of moral and spiritual education. The CNOS-FAP Federation is present in 16 Italian Regions with 15 Regional Delegations, whose objective is to assure the promotion of the Salesian vocational training offer, the coordination of vocational training activities in their respective Regions and the representation of the Federation at regional level.

The major accent during the meeting was dedicated to the deep analysis in the countries for the vocational teachers and masters. Later, the discussion was held on the topics of competence matrix, primary structural form of it, content and importance. The meeting was the place to discuss the complex parts of the platform and the Project planned activities. The partners agreed on the administrational and financial issues as well. Two warm but still rainy days in Rome were very successfull. It was agreed on the next meeting online and about the next transational Project meeting to be held in Bremen.

VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro

Sektorinio praktinio mokymo centro vadovė Lina Triponienė