Priedas prie diplomo

Priedas prie diplomo

STAŽUOTĖ MALTOJE

 

2017 metų liepos mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro sekretoriaus profesijos absolventės dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Maltoje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Priedas prie diplomo“.

Šis projektas išsiskiria tuo, kad yra vykdomas būtent profesijos absolventų tikslinei grupei. Projektu buvo siekiama suteikti absolventams galimybę padidinti savo konkurencingumą įgyjant realios darbo patirties bei specifinių profesinių kompetencijų. Stažuotės metu absolventės praktikavosi anglų kalba aptarnauti ir bendrauti su tarptautiniais klientais.

Realiose darbo vietose mokydamiesi iš patyrusių specialistų stažuotės dalyviai įgijo naujų profesinių kompetencijų, pagerino savo bendruosius profesinius ir asmeninius gebėjimus bei įgūdžius, ypač kreipiant dėmesį į jų atitikimą šiandieninei darbo rinkai, taip didindami savo konkurencingumą bei sėkmingo įsidarbinimo galimybes ateityje. Taip pat stažuotės metu absolventai įgijo verslumo, tolerancijos ir tarpkultūrinio sąmoningumo patirties, praplėtė kultūrinį akiratį, susipažino su Maltos kultūra, istorija.

Kiekvienam stažuotėje dalyvavusiam absolventui išduoti Europaso mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės pripažinimo sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.


 

STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

 

2017 metų liepos mėnesį Elektrėnų profesinio mokymo centro elektromechaniko profesijos absolventas dalyvavo trijų savaičių trukmės stažuotėje Jungtinėje Karalystėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Priedas priediplomo“.

Šis projektas išsiskiria tuo, kad yra vykdomas būtent profesijos absolventų tikslinei grupei. Projektu buvo siekiama suteikti absolventams galimybę padidinti savo konkurencingumą įgyjant realios darbo patirties bei specifinių profesinių kompetencijų. Stažuotės metu elektromechaniko profesijos absolventai išmoko dirbti su naujausiomis elektros instaliacijos technologijomis, ypač dirbant padidintos drėgmės sąlygomis. Absolventai įgijo verslumo, tolerancijos ir tarpkultūrinio sąmoningumo patirties, susipažino su Jungtinės Karalystės kultūra.

Kiekvienam stažuotėje dalyvavusiam absolventui išduoti Europaso mobilumo dokumentai bei priimančių partnerių stažuotės pripažinimo sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansavo Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.