PROJEKTAS  „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 

Projekto numeris – 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001

Projekto vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra

Partneris – VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centras

Projekto įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą

Uždaviniai: parengti priemones ugdymo turiniui atnaujinti ir teikti steigėjams ir mokykloms pagalbą, reikalingą sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį

 

Daugiau apie projektą: https://www.mokykla2030.lt/apie-projekta/

logotipas_kuriame-lietuvos-ateiti3