Projektinė veikla Elektrėnų profesinio mokymo centre

Elektrėnų profesinio mokymo centras siekdamas stiprinti profesinį praktinį mokymą organizuoja mokinių stažuotes ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, dalyvaudamas Erasmus+ programos tarptautiniuose projektuose, kuriuos Lietuvoje administruoja ir finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas, remiamas Europos Komisijos

Jau šią vasarą EPMC absolventai pagal projektą „Tiltas į darbo rinką“ stažuosis Italijos, Jungtinės Karalystės, Maltos įvairiose verslo įmonėse. Stažuočių metu absolventai realiose darbo vietose įgis specifinių profesinių kompetencijų, pakels jau turimų profesinių įgūdžių lygį, ypač kreipiant dėmesį į jų atitikimą šiandieninei darbo rinkai. Reali darbo patirtis įmonėse ugdys absolventų verslumą, paskatins iniciatyvumą, savarankiškumą, sugebėjimą prisitaikyti prie darbo rinkos bei sąlygų bet kurioje šalyje, orientuotis verslo aplinkoje ir kritinėse situacijose.

2019-2020 mokslo metais automobilių elektromechaniko, logisto-ekspeditoriaus, statybininko-apdailininko, virėjo-padavėjo, kompiuterinės įrangos derintojo ir mechatroniko specialybes studijuojantys profesijos moksleiviai turės galimybę atlikti tarptautines praktikas pagal projektą „Praktika + “ Čekijos, Ispanijos, Vokietijos, Italijos, Maltos, Jungtinės Karalystės verslo įmonėse.  Pagrindinis projekto tikslas – formuoti moksleivių praktinius įgūdžius realiose darbinėse situacijose, tobulinti ir gilinti moksleivių profesinius įgūdžius ir specifines kompetencijas.

Projektų stažuočių metu įgytos ir pagilintos profesinės bei bendrosios kompetencijos teigiamai įtakos būsimų projekto dalyvių karjerą, suteiks pranašumą ieškant darbo arba pasitikėjimo savimi kuriant privatų verslą. Šių projektų metu moksleiviai pagerins savo turimų profesinių, kalbinių, psichologinių žinių ir gebėjimų lygį, pasirengimo įsilieti į bendrą Europos darbo erdvę galimybes, pagerins asmenines nuostatas ir įgis europietišką mastymą bei požiūrius. Moksleiviai realiai susipažins su ES darbo rinkos keliamais profesiniais reikalavimais įvairių specialybių darbuotojams, pagilins savo profesines, kalbines, kultūrines žinias. Moksleiviai taip pat įgis tarptautinio bendravimo patirties, užmegs naujų pažinčių, susipažins su stažuotės šalies kultūra, o dirbdami užsienio kolektyvuose geriau išmoks užsienio kalbą.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.