Projektinė veikla Elektrėnų profesinio mokymo centre

 Profesinės mokyklos mokinių mokymosi procese praktika yra pats svarbiausias dalykas. Ji turi atitikti mokymo programos reikalavimus, turi būti atlikta modernioje įmonėje, įgytos žinios turi atitikti šiandienos tendencijas, o mokinių įgyti praktiniai įgūdžiai – visapusiški. Mokiniai profesines kompetencijas turi ugdyti realioje darbo aplinkoje, kurioje susipažintų su naujausia įranga, darbo metodikomis bei atsidurdami įvairiose situacijose įgytų darbo patirties ir praktinių įgūdžių.

Elektrėnų profesinio mokymo centras siekdamas stiprinti profesinį praktinį mokymą organizuoja mokinių stažuotes ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, dalyvaudamas Erasmus+ programos tarptautiniuose projektuose, kuriuos Lietuvoje administruoja ir finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas, remiamas Europos Komisijos.

2018-2019 m. m. įvairių specialybių mokiniai turės galimybę atlikti tarptautines praktikas pagal projektą „ES įgūdžių panorama“. Šio projekto tikslas – darbo vietose tobulinti ir gilinti mokinių profesinius įgūdžius ir kompetencijas, formuoti praktinius įgūdžius realiose darbinėse situacijose.

Šiais metais absolventams, gavusiems profesinio mokymo diplomus, EPMC suteikia galimybes išvykti įgyti darbinės patirties pagal projektą „Papildomas žinių bagažas“. Projekto tikslas – siekiant padidinti įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą darbo rinkoje suteikti absolventams galimybę įgyti realios darbo patirties, praktinių profesinių įgūdžių bei kompetencijų.

Stažuočių metu realiose darbinėse situacijose mokiniai ir absolventai pagilins profesines kompetencijas ir įgūdžius, stažuodamiesi užsienio įmonėse patobulins užsienio kalbos žinias ir įgūdžius, išsiugdys bendravimo kitatautėje aplinkoje gebėjimus. Stažuotės atlikimas ir gyvenimas užsienyje ugdys dalyvių pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, iniciatyvumą, jie įgis tarpkultūrinio sąmoningumo ir supratingumo, taps tolerantiškesni ir pakantesni kitų žmonių atžvilgiu. Stažuočių dalyviai suvoks ES vertybes, mobilumo, laisvo žmonių judėjimo ir bendrystės naudą.

Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai kels kvalifikaciją pagal projektą „Tarpkultūrinio dialogo ypatumai“. Pagrindinis šio projekto tikslas – kelti mokymo specialistų kvalifikaciją ir gebėjimus dirbti įvairių tautybių mokinių klasėse, kovoti su įvairaus pobūdžio diskriminacija, patyčiomis, etninių konfliktų apraiškomis.

Čekija, Vokietija, Italija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Malta – tai šalys, kuriose Elektrėnų profesinio mokymo centro mokiniai, absolventai ir mokytojai turės galimybę kelti savo kvalifikaciją, įgyti realios darbinės patirties.

Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.