Respublikinė konferencija „Kaip pasiekti geresnę ugdymo kokybę?“

Tolerantiska mokykla

2015-1-LT01-KA102-013071


STAŽUOTĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

2015 m. gruodžio 6 – 12 d. Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytojai Žana Sadkauskienė ir Gintautas Pučinskas dalyvavo stažuotėje Londone, Jungtinėje Karalsytėje. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Tolerantiška mokykla“.

Jungtinėje Karalsytėje mokytojai lankėsi Šiaurinio Londono profesinėse mokyklose. Stažuotės darbo programos metu mokytojai susipažino su Jungtinės Karalystės patirtimi sprendžiant rasizmo ir diskriminacijos problemas mokyklose, patobulino savo sugebėjimus dirbti su tautinių mažumų moksleiviais, taip pat pagerino pamokų vedimo ir grupių valdymo sugebėjimus klasėse.

Lankantis profesinėse mokyklose mokytojams buvo sudarytos sąlygos stebėti teorijos ir praktikos pamokas. Stebėdami anglų kolegas mokytojai susipažino su naudojamais pamokų vedimo ir klasių valdymo metodais, perėmė užsienio kolegų gerąją patirtį. Po pamokų stebėjimų vykusiuose aptarimuose buvo aptariami pamokose naudoti mokymo ir darbo metodai, mokymo proceso individualizavimas.

Laisvalaikiu stažuotės dalyviai susipažino su Londono miestu, apžiūrėjo senamiestį ir įspūdingą miesto architektūrą, lankėsi muziejuose.

Kiekvienam stažuotėje dalyvavusiam profesijos mokytojui išduoti Europaso mobilumo dokumentai, stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.

 

 


STAŽUOTĖ VOKIETIJOJE

2015 m. spalio 17 – 24 d. Elektrėnų profesinio mokymo centro profesijos mokytoja Irena Černiukienė dalyvavo stažuotėje Vokietijoje, Heidelbergo mieste. Stažuotė vyko pagal Erasmus+ programos, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, mobilumo projektą „Tolerantiška mokykla“.

Vokietijoje mokytojai lankėsi Heidelbergo profesinėse mokyklose, kuriose susipažino su Vokietijos patirtimi sprendžiant rasizmo ir diskriminacijos problemas mokyklose. Lankantis profesinėse mokyklose mokytojams buvo sudarytos sąlygos stebėti teorijos ir praktikos pamokas. Stebėdami vokiečių kolegas mokytojai pagerino klasių valdymo metodus, perėmė jų gerąją patirtį. Po pamokų stebėjimų vykusiuose aptarimuose buvo aptariami pamokose naudoti mokymo ir darbo metodai, mokymo proceso individualizavimas.

Profesijos mokytojai patobulino savo sugebėjimus dirbti su tautinių mažumų moksleiviais, taip pat pagerino pamokų vedimo ir grupių valdymo sugebėjimus klasėse.

Laisvalaikiu stažuotės dalyviai susipažino su Heidelbergo miesto, apžiūrėjo senamiestį ir įspūdingą miesto architektūrą, lankėsi muziejuose.

Kiekvienam stažuotėje dalyvavusiam profesijos mokytojui išduoti Europaso mobilumo dokumentai, stažuotės sertifikatai.

Šią stažuotę, kaip ir visą projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.